Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
Koós Miklós
2013. augusztus 6. kedd

E-építési napló 2013. október 1-től

oeny

Az ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ BEVEZETÉSÉRŐL
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint az építési naplót 2013. október 1-je után induló építőipari kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni. A 2013. október 1. előtt megkezdett kivitelezések esetében az építési napló vezetését papír alapon is be lehet befejezni.

Az elektronikus építési napló bevezetésével az építési napló fogalma és tartalma, vezetésének főbb szabályai nem változnak. Az elektronikus építési napló a http://www.e-epites.hu portálon, abban az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) ablakon keresztül elérhető internetes alkalmazás.

Az építési napló a vezetésére vagy bejegyzésre kötelezettek számára, ügyfélkapus regisztráció után bárhonnan, a nap bármely szakában, elérhető. Egy beruházáshoz egy e-építési napló tartozik, függetlenül a beruházás nagyságától, a beruházás kapcsán megkötött építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló szerződések számától.

Az e-építési napló rögzíti a szerződés szerinti építőipari kivitelezés tárgyát, az építési-szerelési munkák adatait, az építési munka menetét, megfelelőségét, a teljesítési igazolásokat és a kapcsolódó dokumentumokat. Az e-építési naplót készenlétbe kell helyezni a megnyitása előtt. Ez az építtető feladata, aki ezzel megbízhat, felhatalmazhat más személyt is, pl. az építési műszaki ellenőrt. Az e-építési napló készenlétbe helyezése az építtető (építési műszaki ellenőr) kezdeményezésére elektronikus úton történik az Lechner Lajos Tudás Központnál (LLTK).

A kérelem tartalmazza – engedélyköteles munkák esetén – az építési engedély számát.
A kérelem mellékletei:
 készenléti díj befizetésének igazolása
 nem építési engedélyhez kötött építési beruházás esetén az építési-közbeszerzési
szerződés másolata
 szükség szerint képviseleti meghatalmazás, megbízás
 cég esetén adószám

Az e-építési napló több részből áll. Az e-építési napló készenlétbe helyezését követően több – az e-építési napló részeként – fő- és alnaplót is lehet nyitni, a fő- és alvállalkozók számától függően. Az e-építési napló akkor minősül megnyitottnak, ha az első főnaplót megnyitották. A főnapló megnyitásával egyidejűleg – a tulajdonos hozzájárulásával – az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti építési területátadás is megtörténik.

A fővállalkozó az alvállalkozó(k) építési napló vezetését(eit) átvállalhatja. Minden vállalkozó csak a saját naplórészébe jegyezhet be, illetve a vele szerződéses viszonyban lévő vállalkozók naplórészeit láthatja.

A szerződésszerű teljesítést a teljesítésigazolási napló tartalmazza és igazolja, ez képezi alapját pl. a jogviták rendezésének vagy a használatbavételi engedélyezést megelőző építési terület visszaadásnak is.

Hálózati lefedettség hiányában, illetve egyéb (műszaki) probléma fennállása esetén offline (internet kapcsolat nélküli) naplóvezetés is lehetséges. Az így készült bejegyzéseket maximum 3 naponként kell feltölteni az elektronikus alkalmazásba.

Az e-építési napló mindaddig készenlétbe helyezett állapotban van, amíg meg nem nyitják. Az e-építési napló megnyílik, ha az első főnaplót megnyitják. Az e-építési napló megnyitásával a készenléti állapota megszűnik, mert megnyitott állapotba került. Az e-napló mindaddig megnyitott állapotban van, amíg az utolsó naplórészt is le nem zárták és a beruházás a használatbavételi engedélyezéssel vagy egyéb módon teljesen be nem fejeződött és a legutolsó terület-visszaadási aktus is le nem zárult.

A lezárt elektronikus építési naplók elektronikus formában kerülnek megőrzésre. Az archiválás központi tárhelyen történik. Szükség esetén a napló nyomtatását is könnyen meg lehet oldani.

A lehető leggördülékenyebb átállás érdekében 2013. év augusztusától az építész, a mérnöki és az ipar, kereskedelmi kamarák szervezésében az egész ország területén tájékoztatási és oktatási program indul. Elméleti és gyakorlati kurzusok kerülnek megszervezésre, illetve az http://www.e-epites.hu portálon augusztustól ingyenesen elérhető oktatási segédletek lehetőséget nyújtanak önképzésre is.

Az elektronikus építési napló alkalmazásával kapcsolatos kurzusokról a http://www.e-epites.hu portálon illetve a területi építész-, mérnök- és iparkamaráknál lehet érdeklődni.

Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése

Az elektronikus építési napló – segédlet oktatóknak

Elektronikus építési napló – oktatási anyaghoz segédlet

E-napló bemutató

E-napló tájékoztató

 

forrás: e-epites.hu

Hozzászólások (29): megnézem / hozzászólok

 • Avatar

  stuksza

  2013. augusztus 7. szerda - 10:08

  #86714

  Magánvéleményem a rendeletről:

  1. “Az építési naplót építtetőnek kell az e-építési napló készenlétbe helyezése”
  Nem tudom, hogy Julcsi néni és Jóska bácsi ezt miképpen fogja megtenni, akiknek se számítógépe, se internet hozzáférés, se ismerete, se ügyfélkapuja nincs. Vagy ez is majd a Kormányhivataloknál fog megtörténni, mint az ÉTDR-re való feltöltés? De természetesen a lehúzás megtörténik, hisz a hozzáférés aktíválása pénzbe kerül (tudom, az építési naplót is meg kellet venni, de azt a Kivitelezőnek/FMV-nek kellett biztosítania nem Építtetőnek).

  2. Felelős műszaki vezetők jórészének ugyanezek a problémái. Ők az építkezést levezetik, végzik a maguk munkáját, de a számítógépes tudásuk és felszereltségük/felkészültségük nem biztos, hogy elegendő lesz e munka elvégzéséhez. Egy másik rendelet (266/2013 Korm.r) éppen augusztus 1-től szabályozza a FMV jogosultság megszerzését. Mostantól fogva csak felsőfokú végzettségű személy szerezhet teljeskörű MV-É jogosultságot gyakorlati idő után. Középfokú technikusi/szakközépiskolai végzettség esetén csak csökkentett MV-É-R kapható. (Ez a csökkentett végzettség a kiviteli terv nélkül végezhető munkák vezetésére fog jogosítani.) A rendelet a “mester” végzettséget meg sem említi! Azt pedig, hogy hány felsőfokú végzettségű személy van tisztába a kivitelezés általános szabályaival azt pedig én egy kicsit borulátóan látom, akár az itt előforduló tervkritikákban tapasztalható tervezési “hibák” révén is, akár saját tapasztalásból egyetemekről kikerülő építészek terveinek műszaki vezetése/műszaki ellenőrzése során, illetve a feltett kérdéseimre történő válaszaikból – “oldja meg ahogy szokta, biztos nem az első ilyen problémával találkozik”.

  3. Az oktatás szervezése, bonyolítása terén is vannak anomáliák. Az oktatást miért szabadságos időszakban végzik (június-augusztus)? Ja, mert a határidő október 1.? A Kamarák részéről olyan személyek vesznek részt az oktatáson, akik nem biztos, hogy szakmabeliek, csak éppen nincsenek szabin. Aki az ilyen oktatáson részt vesz, az felvállalja, hogy az ott megtanultakat átadja egy nagyobb plénum előtt kollégáinak. Na erre is kíváncsi leszek. Az oktatásra mindenkinek magával kellene hoznia a laptopját, ügyfélkapus regisztrációját és mobil internet hozzáférését, mert számítógép az oktatás helyszínén csak korlátozott számban áll rendelkezésre. Ezt a továbbképző által kiküldött levélből idéztem.(Hoppá)

 • Avatar

  Tóth Ákos

  2013. augusztus 7. szerda - 10:54

  #86715

  Tisztelt stzksza!

  Az általad felvetett problémákra…
  1. Julcsi néni majd megbízza a kivitelezőt…annak az a dolga, hogy ilyenben segítsen és csinálja. Legalább is a szerencsésebb hely ű országokban a szolgáltató szolgáltat, bár az igaz, hogy itthon sokszor még mindig a kiskirálynak kijáró módon akarnak dolgozni vállalkozók, és szolgáltatók.
  2. FMV probélmák??? 2013-at írunk!!! Tessék már egy bizonyos alap számítástechbnikai ismeretre szert tenni annak aki szeretne az építőiparban dolgozni, meg legalább egy számítógépet, meg egy email címet birtokolni, meg ismerni a word-ot, esetleg tudni használni egy dwg nézegetőt, stb… Ezt Miklós is többször feszegette már… Az nem lehet kifogás az építőiparban, hogy nem akarok tanulni, meg fejlődni… akkor nem kell csinálni, el lehet menni offline hentesnek is…
  3. Ugyanaz mint a 2-es pont. Aki komolyan gondolja, az fogja magát és elmegy, és megtanulja, aki meg nem akarja az meg menjen juhásznak…

  üdv

 • Avatar

  Tóth Szilveszter

  2013. augusztus 7. szerda - 20:52

  #86721

  Tóth Ákos: amúgy egyetértek, de a kérdés, hogy miért tanulsz: ezért a jogszabályért senkinek nem lesz jókedve tanulni.

  amúgy az egészről az jut eszembe, hogy szoktuk, hogy megépítjük a kukatároló egyik falát az építkezés elején rögtön és oda már a végleges órákat felpakoljuk, hogy arról építkezzünk. Mostantól ezt egy karóra tűzött wifi meg fogja előzni 🙂

  a másik sokkal égetőbb probléma, az az, hogy mivel nem értenek a kivitelezők a számítógéphez, így sokkal nehezebb lesz feketén építkezni. nyilván az ellenőrzés is hatékonyabb lesz (már várom, hogy a tételes kiírás is felkerüljön, ami azért jó, mert a leszámlázott mennyiségekkel szépen összehasonlítható…).
  mindennek pedig az lesz a következménye, hogy a ma még 150.000re leszorított magyarisztáni 10%(! ;)) áfával számolt kivitelezések jelentősen drágulni fognak. ismerek “északon” pár ilyen kivitelezőt…
  ez pedig egyet jelent majd a mi tervezési munkáink további csökkenésével. 🙁

 • Avatar

  stuksza

  2013. augusztus 9. péntek - 09:18

  #86723

  Tisztelt Tóth Ákos:
  1.
  Csak egy kis adalék a szakiskolákban előírt alaptanterv informatika oktatásának előírásaiból:

  SZAKISKOLAI KÖZISMERETI PROGRAM
  Közismereti, közéleti és életvezetési program a szakiskolák számára

  Informatika:
  A szintre hozó program célja, hogy felkészítse a tanulókat a megfelelő információszerzési, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertesse velük az információkezelés jogi és etikai szabályait.
  A rendelkezésre álló időkeretben a fő célkitűzések a következők lehetnek:
  a) a korszerű alkalmazói készség kialakítása,
  b) az informatikai eszközök lehetőségeit használni tudó tanulók képzése.
  A szintre hozáshoz felhasználható órakeret: 10–20 óra/tanév = 1óra/hét
  (Szakiskolákban egy tanév 18 elméleti hétből áll, mert a másik 18 hét gyakorlat.)
  Tartalmak
  1. Szövegszerkesztés.
  A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása. Karakterek formázása: a betűtípus, a betűméret beállítása, dőlt, aláhúzott, félkövér betűstílus. Egyszerű, mindennapi dokumentumok elkészítése. Mentés és nyomtatás.
  2. Saját elektronikus cím használata.
  Elektronikus levelezés alapfunkcióinak használata: küldés, fogadás.
  3. Internethasználat („böngészés, szörfözés”) elektronikus vásárlás, ügyintézés, elektronikus nyomtatványok.
  4. Kommunikáció az internet lehetőségeinek felhasználásával (skype, chat, közösségi oldalak stb.).
  5. Prezentációs technikák.

  De mindennapi testnevelés az kell!!!!

  http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/nem-lesz-dolgozat-es-feleltetes-a-szakiskolakban-1106183

  2.
  Szakmunkástanulók 70%-a nem tudja megvenni az oktatáshoz szükséges tankönyveket, taneszközöket (50.000,-Ft/tanév)!! Gondolod, hogy van mindenhol számítógép és internet? Sajnos nagyot tévedsz! Ezeknek a családoknak a napi megélhetés és a munkába/iskolábajárás költsége (buszbérlet) okoz gondot. Itt tartunk a XXI. században egy nem “fejlődő országok” közé sorolt Közép-Európai Uniós tagállamban, ahol dübörög a gazdaság. És ez Győr-Moson-Sopron megyében!

 • Avatar

  stuksza

  2013. augusztus 9. péntek - 16:01

  #86726

  Kedves Miklós!
  Építészmérnökként 10 éve szakmunkásokat is tanítok. A tanulók többségének – mint írtam 70%-ának – nincs számítógépe otthon. Sajnos ez a család szociális helyzetéből fakad. Ha nincs, akkor nem tudja megtanulni se otthon, se az iskolába, mert nincs lehetősége gyakorolni.De nem akarom ezt tovább feszegetni, csak rá akartam világítani arra, hogy hatalmas űr tátong a gimnázium/szakközép és szakmunkásképzések között nem képzésben, hanem a szociális hátterekben.
  Mindenkinek további jó pihenést, vagy továbbképzést!

 • Avatar

  Rezsnyák Péter kivitelező építész

  2013. augusztus 11. vasárnap - 19:16

  #86736

  A napló tesztelésén és a bevezető előadásokon is ott voltam. Vannak még bizonytalan pontok, de úgy látom, a napló el fog indulni. A képzéseken voltak kivitelezők is, jómagam is egy kivitelező vállalkozókat tömörítő szervezet képviseletében kerültem oda, többedmagammal. Javaslom, nézzük a jó oldalát az “e” építési naplónak. A minap egy nagy kivitelező zrt.-nek segítettünk be. -akkor még nem tudtuk az okát, miért párologtak el a kivitelezői. Amikor nem engedtek oda a saját naplónkhoz, majd nem engedték azt lefényképezni, akkor már tudtuk. Egy e naplóval nem lesz ilyen!

 • Avatar

  Rezsnyák Péter kivitelező építész

  2013. augusztus 11. vasárnap - 19:19

  #86737

  Tóth Szilveszter: Már csak vagyonvédelmi okokból is van wifis kamera az építkezéseinken. Ötvenezer alatt megoldható, utána áttelepíted. Egy piros lada +utánfutó kombó a ,megfelelő szakszemélyzettel sokszoros kárt okozhat, tehát megéri a kamerát felszerelni.

 • Avatar

  Rezsnyák Péter kivitelező építész

  2013. augusztus 11. vasárnap - 19:21

  #86738

  stuksza: Julcsa néni eddig sem nyitott naplót…Az a felelős műszaki vezető feladata volt.Az pedig, hogy egy felelős műszaki vezető nem tud naplót vezetni, az sajnos az ő baja lesz. Mert lesz tanfolyam, van internet, stb.

 • Avatar

  stuksza

  2013. augusztus 11. vasárnap - 19:58

  #86739

  Rezsnyák Péter kivitelező építész:
  Az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság végzi az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését, melyhez az építtető számára egyszer használatos belépési jelszó megadásával biztosít hozzáférést.

  Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg a naplót meg kell nyitni.
  Ha az építtető nem azonos a tulajdonossal, akkor az építési munkaterület átadását a tulajdonosnak:
  – az építési naplóban ellen kell jegyeznie,
  – annak tudomásulvételéről az építési naplóban nyilatkoznia kell,
  – külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt elektronikus formában az építési naplóhoz csatolnia.

  Építtető/Tulajdonos = Julcsi néni. Szerintem.

 • Avatar

  Ákos

  2013. augusztus 13. kedd - 19:25

  #86758

  Tisztelt építészek!
  Bocsánat, hogy van véleményem, de van: Az e- Ép. napló ha kötelező meg fogjuk tanulni mint az ÉTDR-es ügyekeket, DE: teljesen felesleges egy normál kb. 100 m2 családi háznál, melléképületnél stb. Szerintem ez túl van szabályozva. JUli néniék ennyi felesleges információt nem akarnak még hallani sem plána költéget fizetni még erre is? Ha hónapokig nem végeznek munkát a vállalkozók akkor is mindennap elő kell venni és beírni minek? Egy kis családi ház adminisztrációja már a tervezésnél el van túlozva nem?
  Üdv. mindenkinek

 • Avatar

  Rezsnyák Péter kivitelező építész

  2013. augusztus 16. péntek - 22:52

  #86769

  stuksza: Az építtető kéri az engedélyt, és rendeli meg az építést, de általában nem ő készíti a tervdokumentációt, és jó esetben nem ő falaz.Tehát ahogy ő az építési engedély kérelmezője, úgy a naplóé is. De megbíz vele mást.

 • Avatar

  Rezsnyák Péter kivitelező építész

  2013. augusztus 16. péntek - 22:55

  #86770

  Ákos: A felvetett probléma, hogy ha nincs munka,miért kell írni, teljesen jogos.De. Egy normál 100 m2-es házba egy magyar család az előző kettő generáció megtakarítását és vagyonát beleöli, és akár kétszer is megöröklik még. Szerintem nem mindegy, mit építünk.Nem az e naplóval van a baj, hanem egy kicsit a körítést kellene életszagúbbá tenni.

 • Avatar

  stuksza

  2013. augusztus 17. szombat - 10:46

  #86775

  Rezsnyák Péter kivitelező építész:
  Akkor most kanyarodtunk vissza az első hozzászólásom 1. pontjához, mely szerint majd a Kormányablaknál tudja elintézni azt a dolgot, ami eddig Kivitelező feladata volt, csak most Építtető fizeti a “napló árát”.

 • Avatar

  Rezsnyák Péter kivitelező építész

  2013. augusztus 17. szombat - 12:56

  #86776

  stuksza: Kedves Stuksza, én nem akarok sem Veled, sem mással vitatkozni.Egy egyzserű adatot szeretnék megosztani veled. Épp most szűrtem le a mailfiókomban, hogy egy jogász házaspárral 988!! mailt váltottunk, mire a megismerkedéstől az épület beüzemeléséig eljutottunk. Ők közben kétszer elvesztették a leveleiket számítógéphiba miatt, de mivel én egy felhőalapú szolgálató céges mailfiókját használom, akár 2 évre visszamenőleg tudok keresni. Ehhez hogy viszonyul egy papír napló és egy felhő alapú “e” építési napló? Ők pl külföldről építkeztek, és mindíg szkennelgettük nekik a naplót. Ez azért egyszerűbb lesz.

 • Avatar

  memorix

  2013. szeptember 7. szombat - 11:33

  #86835

  Mivel az építkező fizet mindent igy még kevesebben lesznek akik megengedhetik maguknak az új ház építés. A használatba vételi és építési engedély számain jól látszik, hogy egyre kevesebben építenek újat. Ezután méf lejebb fog menni a ez a szám. (hacsak az állam nem épit kihasználatlan házakat lakásokat.)

  Egyedül a használt házak vétele felújitása fog pörögni ami most is olcsobb mint az új építés. Ott pedig nem biztos, hogy e-építési naplót fognak vezetni. Több okból is…

 • Avatar

  Szekeres Zoltán

  2013. szeptember 23. hétfő - 14:33

  #86917

  Építtetőként felhívnám a figyelmet arra, hogy egy új, word/excel jellegű használatra optimális laptop 100e ft, egy USB-s 3G hozzáférés havi 3-4e ft. Ezt kéne összevetni azzal, hogy alsó hangon 15m Ft-t fizet az ember a legolcsóbb, legegyszerűbb 80-90m2-es házért (plusz telek). Egy hőszigetelt, biztonsági bejárati ajtó ára az a laptop, vagy 1/4 betonlépcsőé, olyan lépcsőé, miből minden másodikat elront a kivitelező, mert a húzott fokokat nem tudja megvalósítani. Ergo építtetőként a saját jól felfogott érdekem, hogy meglegyenek a műszaki feltételei egy ilyen naplónak.
  A használatról:
  Aki nem tud e-mailt kezelni, egy kivitelezői szerződést – apróbetűs részekkel – hogy ért meg? Hogy képes kiszámolni egy bonyolultabb anyagszükségletet, megérteni valamilyen összetettebb kivitelezési előírást, netán letölteni az internetről a felhasználói kézikönyvet, ahogy anno a kőműveseink tették egyes ytong csomópontok építése előtt, mert hogy korábban ytonggal nem dolgoztak? Bocsánat, de építtetőként egy ilyen emberre nagy munkát nem bíznék. Ha van egy főnöke, egy vállalkozó akár, aki alkalmazza, mellette gyakorlatot szerez, de addig is felügyelik a munkáját és kisegítik, rendben van. Na de akkor már akad egy vállalkozó, aki képes kezelni az e-naplót.
  Tehát készséggel elhiszem, hogy az a frissen végzett kőműves nem hoz saját gépet, nem lesz saját hozzáférése, de akkor önmaga ne is vállaljon nagyobb feladatot, mert felelősséggel nem fogja tudni teljesíteni. Még a beszédnehézségekkel küzdő, alapvető helyesírási hibákat vétő – egyébként huszonéves és szép munkát végző – parkettás is képes volt ezekre.
  Nekünk 30m HUF felett voltak kifizetéseink a felépült házunkra, 2006-ban. Nem, nem örültem volna, ha minden kifizetés ellenőrizhetővé válik. Ellenben visszatekintve nagy könnyebbség lett volna a mesterekkel/kivitelezőkkel való korrekt kapcsolattartásban, elszámolásban, a felelősség/garanciális kérdésekben.

 • Avatar

  Guan

  2013. szeptember 23. hétfő - 17:11

  #86919

  Jóska Bácsi 60 év körüli kőműves. Ő még a koszorúba ma is km téglát falaz!!! juliska néni felújít, nagynehezen megérti, kell a “terv”. Végre megjön az engedély, nosza Jóska bácsi nagygázzal nekikezd, Bont, ront, falaz stb. Menet közben kiderül kell ám az e-napló. Keressünk valami mérnökembert, az majd viszi a felelősséget. Pénz ne sokat kérjen érte,hiszen nem is ő dolgozik. Aztán naplókitöltéskor kiderül Jóska bácsinak per pillanat most nincs vállalkozása ( mondjuk bejelentett munkanélküli). Na hogyan tovább. mai magyar vidéki valóság.

 • Avatar

  Epiteszikon

  2013. szeptember 24. kedd - 08:30

  #86923

  MAI HÍRLEVÉL……………………

  “Tisztelt Kollégák!

  Amint várható volt, már módosult újra a 191-es kormányrendelet e-naplóra vonatkozó része. (A módosító kormányrendelet száma 366/2013.)
  A módosítás főbb pontjai:
  A sajátos építményfajták esetében az e-napló bevezetése 2014.07.01-re tolódik.
  Az uniós forrásból épülő általános építmények esetében a bevezetés 2014.01.01-re módosul.
  Megszűnik a napi jelentés minden napra kötelező vezetése.

  Építőmesterek Szakmai Egyesülete “

 • Avatar

  Rezsnyák Péter kivitelező építész

  2013. szeptember 24. kedd - 09:20

  #86925

  Én is megkaptam a fenti hírlevelet, de a hivatkozott számon valami kitüntetésekről megy a szöveg. Tudja valaki a jó jogszabályszámot?

 • Avatar

  Tóth Szilveszter

  2013. szeptember 24. kedd - 11:22

  #86926

  336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 16. § d).
  hatályos állapot okt 1től http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR&timeshift=1

 • Avatar

  Epiteszikon

  2013. szeptember 24. kedd - 14:47

  #86928

  A Kamara nem szeretne egy nyilatkozatot adni, ahol kijelenti,hogy NEM vagyunk hajlandók féligkész jogszabályokat átvenni a gyakorlatban amíg a béta tesztelő csapatunk le nem teszteli. Felháborító.

 • Avatar

  Rezsnyák Péter kivitelező építész

  2013. szeptember 25. szerda - 21:47

  #86934
 • Avatar

  Csaba István

  2013. október 31. csütörtök - 16:15

  #87150

  Kedves Miklós!
  A következő lenne a kérdésem önhöz.
  Édesanyámnak a Családi házát ujjá építettük már csak a lakhatáshoz szükséges engedélyek kellenének.Nem vagyok vállalkozó és nem is vállalkozó építette fel a házat.Az engedélyhez viszont kellene az építési napló.Mivel magunknak csináltuk, ez nem készült.Persze minden munka ellenőriztetve lett és mindent rendben találtak
  pl: Villanyszerelés,Kéményszerelés stb. Mi a teendő ebben az esetben?
  Hogyan tudjuk megkapni az engedélyt.
  Válaszát előre is köszönöm.

 • Avatar

  Sebőkné Gyűrűs Mónika

  2014. január 12. vasárnap - 17:45

  #87316

  Kedves Miklós!

  Segítséget szeretnék kérni!
  Pénteken meg csináltam az első e-építési naplóm készenlétbe helyezését,az állapot – benyújtott ( 2014.01.10.,14:51:25). Azóta nem kaptam visszaigazolást, létezik, hogy ez napokba telik? Vagy lehet, hogy Én hagytam figyelmen kívül valamit… Elvileg minden adatot meg adtam és csatoltam a megfelelő dokumentumokat.

  Segítségét előre is köszönöm!
  Üdv.: Sebőkné Gyűrűs Mónika

 • Avatar

  Rezsnyák Péter

  2014. január 13. hétfő - 11:50

  #87320

  Sebőkné Gyűrűs Mónika: Kíváncsian várom én is a tapasztalatokat, de a kérdésedre a választ csak a tanfolyamon hallottak alapján tudom vélelmezni. Azaz választ nem automatikusan, hanem munkatárs közbejöttével fogsz kapni, azaz a péntek délutáni időpontot figyelembe véve nem azonnal. Kérlek oszd meg a tapasztaltakat!

Szólj hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

ÉPÍTÉSI JOG
E-építési napló kell az EU beruházásokhoz is

Az EU támogatású beruházásokra is elektronikus építési naplót kell vezetni Az elektronikus építési napló bevezetésére – a korábbi tervektől eltérően – nem egyidőben került sor minden beruházásra vonatkozóan. 2014. január 1-jétől egy újabb jelentős projektcsoportnál kötelező az e-dokumentálás: az EU támogatásban részesülő általános építmények (vagyis nem sajátos építmények) 2014-ben megkezdett kivitelezése során már elektronikus építési […]

E-építési napló kell az EU beruházásokhoz is
2014. január 15. szerda
ÉPÍTÉSI JOG
MÉK az okt.1-én induló e-építési naplóról

2013. október 1-én INDUL AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ Az építési naplót a 2013. október 1-t követően induló kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni, de akik 2013. október 1. előtt már papíron kezdték el a naplóvezetést, azok papír alapon be is fejezhetik. Csökkennek az adminisztratív terhek! Egy építési beruházáshoz a több papír alapú napló helyett csak egy […]

MÉK az okt.1-én induló e-építési naplóról
2013. szeptember 18. szerda

feliratkozás a koos.hu hírlevelére

legfontosabb jogszabályok

minden fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább 

legutóbbi hozzászólások