további cikkek

Koós Miklós
Koós Miklós
2016. június 10. péntek

21/2016. (VI. 9.) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szabályairól

Tegnapi nap megjelent a belügyminiszter 21/2016. (VI. 9.) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól, amely a 2015-ben hatályba lépett a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (Kstv) végrehajtási utasítása.

A rendelet megjelenésével hatályát veszti a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet.

A jogszabály részletesen felsorolja az égéstermék elvezetőkkel szemben támasztott követelmények ellenőrzésének és az ellenőrzések dokumentálásnak módját, az ellenőrzéseket végzők szakmai feltételeit illetve a különféle feladatok elvégzésének munkaidő szükségleteit.

A rendelet szabályozza az égéstermék illetve a tüzelőberendezések függvényében az ellenőrzések gyakoriságát és módját illetve az ingatlan tulajdonosának kötelezettségeit. Pl. két meghiúsult helyszíni szemlét követően a kéményseprő szolgáltatónak hivatalból kell értesítenie a Tűzoltóságot.

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának rendje, gyakorisága
3. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó

a) a  Kstv. 2.  § (4)  bekezdés a) és c)–g)  pontjában meghatározott feladatokat – a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott kivétellel – legalább évente egy alkalommal,
b) a Kstv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatokat négyévente egy alkalommal az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint végzi.

(2) A Kstv. 2. § (4) bekezdésben meghatározott feladatokat időlegesen használt ingatlan esetében – kivéve a társasházi,
lakásszövetkezeti ingatlanokat – négyévente egy alkalommal kell elvégezni.
(3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti feladatokat kétévente egy alkalommal kell elvégezni annál az  égéstermékelvezetőnél,
amelyre

a) gáznemű anyaggal üzemelő tüzelőberendezés, vagy
b) zárt égésterű tüzelőberendezés
csatlakozik.

A kéményseprő ipari szolgáltatónak teljeskörű nyilvántartás kell vezetnie a területén található ingatlanok égéstermék elvezetőiről, ennek módját és a nyilvántartás mélységét szintén szabályozza a jogszabály.

Az ingatlan tulajdonosának az ellenőrzés folyamán kérésre be kell mutatni az égéstermék létesítésével kapcsolatos iratokat, terveket, jegyzőkönyveket.

A rendelet külön és kiemelten foglalkozik a szolgáltató panaszkezelési kötelezettségéről

a rendelet meghatározza a fizetendő költségtérítés és kiszállási díj mértékét:

16. § (1) A kéményseprő-ipari szerv a Kstv. 2. § (4)–(5) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari tevékenységekhez kapcsolódóan
a 8. melléklet

a) 2.  pontjában meghatározott sormunka tevékenységek, valamint 3.1.  pontjában meghatározott sormunka keretén kívül megrendelésre végzett tevékenységek esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 2000 forinttal;
b) 3.2. pontjában meghatározott műszaki vizsgálatok esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 4000 forinttal;
c) 3.3. pontjában meghatározott műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatok esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 14 000 forinttal
vesz figyelembe.

(2) A  kéményseprő-ipari szerv az  egységnyi munkaráfordítás tárgyévi összegét tárgyév január 10. napjáig honlapján közzéteszi.
(3) A  kiszállási díjat és a  költségtérítést a  Kstv. 2.  § (4)–(5)  bekezdés szerinti, a  kéményseprő-ipari szerv által elvégzett kéményseprő-ipari tevékenység végrehajtását követő 30 napon belül a  Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a  továbbiakban: BM OKF GEK) 10023002-00294298- 00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámla javára kell banki vagy készpénz-átutalási megbízással befizetni.

Hozzászólások (0): megnézem / hozzászólok

Szólj hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.