Regisztráció/Belépés

további cikkek

Rápli Pál
2017. április 5. szerda

Gondok lehetnek a települési arculati kézikönyv (TAK) és a településkép védelmi rendelet (TVR) finanszírozásával

Levelet kaptam Rápli Páltól a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény miatt megalkotásra váró települési arculati kézikönyv és településkép védelmi rendelet kapcsán.

Tisztelt Állami Főépítész,

Több heti munkával, a felkeresett tovább képzések és a Miniszterelnökség által rendelkezésre bocsátott útmutatók (stb.) tapasztalatai alapján irodám összeállította a Települési arculati kézikönyv és a településkép védelmi rendelet megalkotására vonatkozó szerződés tervezetét és annak mellékleteként kidolgozott sávos idő-ütemtervét.

Kérlek, engedd meg, hogy tájékoztatásul megosszam Veled és a közös ügyért dolgozó szakmai kamarával a mai napon aktuális ismeretekre alapozott tapasztalatainkat!

A mellékelt dokumentumokból kiolvasható, hogy – véleményem szerint – 2017. április 20-i szerződés kötést követően nem garantálható már a településkép védelmi rendelet  2017. október 1. előtti megállapítása és hatályosulása.

Az Útmutató  cca. 80 napra taksált időkimérete ugyanis nem számol a nyári szabadságolásokkal (ennek egy része kötelező a munkáltatóra nézve!), az önkormányzati előterjesztések és a Képviselő-testületi ülések közt szükségesen biztosítandó idő intervallumokkal és az általánosan tapasztalható szakember hiánnyal. Ez utóbbira a gyorsított és – követelményeit tekintve engedményezett –  főépítész-vizsgáztatás sem feltétlenül gyógyír, mivel az elvégzendő főépítészi irányítási feladat ellátásához némi szakmai gyakorlat is szükséges lenne, nem igaz?

Sajnos továbbra sincs megbízható információ a települések feladat-finanszírozására betervezett 1.000 eFT támogatás kiutalásáról (utolsó negatív információ: 2017. 03. 30. Csüt., Bp. FUGA). Ugyancsak itt hangzott el, hogy a Lechner Tudásközpont web-felülete az év második felében már biztosan (???) rendelkezésre áll. A bökkenő az, hogy nekünk már júniusban olajozottan együtt kellene működnünk a siker érdekében, ha komolyan vesszük a szeptember 29-i rendeletalkotást.

Emiatt önkormányzati partnereink zöme nincs abban a helyzetben, hogy a támogatás megérkezéséig (értsd.: legalább, valami állami elköteleződésről szóló levél vagy nyilatkozat) megrendelje a munkát. Építész irodám nevében azt viszont biztosan állíthatom, hogy a jogszabályban rögzített október 1-i határidőre vonatkozóan, a jogszabályi környezet változtatása nélkül 2017. április 20. után nem áll módunkban szerződést kötni a feladatra, vagy akár csak a  főépítészi feladatra vállalkozni.

A Megyei Kormányhivatal tájékoztatóján kértem a Kormányhivatal megjelent munkatársait arra, hogy szükség esetén időben legyen bátorságuk a Miniszterelnökség felé jelezni, ha az eltervezett ütemezés valamilyen körülmény miatt esetleg ellehetetlenülne. Magam részéről az, hogy ellentétben a Kolossa József főosztályvezető úr által a MÉK településtervezői Tagozat 2017. január 20-i ülésén, több mint 100 településrendezési tervező jelenlétében tett, a résztvevők és áttételesen a több mint 3000 érintett település számára megfogalmazott ígérete ellenére – miszerint a szükséges finanszírozás márciusban rendelkezésükre áll majd –  a mai napig még csak nem is körvonalazódik a feladat finanszírozása, megalapozza azon véleményemet, hogy eljött az ideje az “újra-tervezés”-nek.

A valóság:

– A közelmúltban 30-40 önkormányzati partnerünk és további 10-15 település kért fel előzetesen a TAK-TVR és főépítészi feladatok ellátására.

– Ebből 3-8 település lesz csak abban a helyzetben, hogy április 20-ig velünk szerződést kötve, saját költségvetéséből előzetesen finanszírozva – és bízva a Lechner Tudásközpont kellő időben történő feltámadásában – abszolválni tudja az elvárt szak-feladatot.

– A megyében ma este (2017.04.04.) 1,5 -2,5 tapasztalt önkormányzati főépítész teljesít szolgálatot, a több mint 250 településre és ezen belül legalább 9 városra vonatkozóan. Az adat azért bizonytalan, mert kollégáim felmondási időzítéséről nincs percere pontos hiteles adatom, de az minden bizonnyal állítható, hogy a több évtizede szolgálatot teljesítő kollégáim felmondása a bizonytalan  jogi helyzettel összekapcsolható.

– Az április 20-i szerződéses állományunk várható állapota alapján – munkánkat át fogjuk strukturálni a valós építészeti feladatokra…

Nem várom el, levelem bizalmas kezelését és kifejezetten kérem, hogy a mellékletben közreadott szellemi termékünk válhasson térítés mentesen felhasználhatóvá, amennyiben az a települési értékvédelem ügyét szolgálja.

Köszönettel:

R á p l i   P á l

vezető tervező, építészeti és településrendezési igazságügyi szakértő

letölthető anyag

Tk00 MINTA TAK TVR 1 melléklet_170331

 

kapcsolódó írások az építési jog oldalán:

Hozzászólások (0): megnézem / hozzászólok

Szólj hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

SZAKMA
Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és MÉK általi véleményezése

a MÉK oldaláról: A jogszabályban megfogalmazottak szerint “a kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze”, amely a szakmai kritériumoknak megfelel, de alapvetően a települési közösség akaratának kifejezése. A TAK elsősorban az építtetőknek készülő útmutató, amely segíteni kíván a tervezés folyamatában, bemutatva és kiemelve az […]

Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és MÉK általi véleményezése
2017. június 27. kedd
ÉPÍTÉSI JOG
Szeretném megvédeni a HÉSZ-eket

Az elmúlt 1,5 év egyik sokat hallott kritikája volt, hogy sok helyen nem egyértelműek a helyi építési szabályok (HÉSZ), nincs kihez fordulni, nincs, aki megnyugtató módon megadná, hogy vitás kérdésekben mit hogyan kell érteni. Most fut az építészek helyzetét vizsgáló kérdőíves felmérés, ahol szintén igen sűrűn előjön ez a probléma. Kétség kívül nagyon sok HÉSZ-re […]

Szeretném megvédeni a HÉSZ-eket
2017. május 18. csütörtök

feliratkozás a koos.hu hírlevelére

legfontosabb jogszabályok

minden fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább