Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
Koós Miklós
2008. február 23. szombat

Kötelező-e a kéményseprő szakvélemény?

belold02.jpg

A MÉK honlapján jelent meg a Kéményseprők Országos Ipartestülete Elnökének egy állásfoglalást tartalmazó levele, amely annak kapcsán született, hogy a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet értelmében – a korábbiaktól eltérően – nem kell benyújtani az előzetesen elkészíttetett kéményseprő szakvéleményt, elég csak a tervezőnek egyeztetnie a kéményseprõ-ipari közszolgáltatóval és ennek  megtörténtérõl nyilatkoznia kell a tervezõnek a tervezői nyilatkozatban (e változás nem csak a kéményseprőkre, hanem az összes közműre is vonatkozik).

kivonatosan idézem az állásfoglalás lényegét:

KÉMÉNYSEPRÕK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

A korábbi 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet értelmében:
8. § (1) Az építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban a szakhatóságokon túlmenõen a 2. számú mellékletben felsorolt és aszerint az adott esetben érdekelt közmûvek (a víz-, a csatornázási mûvek, a gáz-, a távhõ- és az áramszolgáltató szervezetek, a villamosmû) üzemeltetõi (a továbbiakban együtt: közmûvek), továbbá a kéményseprõ-ipari szolgáltató szervezet (vállalkozó) (a továbbiakban:kéményseprõ) mûködnek közre. A közmûvek és a kéményseprõ nyilatkozatát az építtetõ, illetve a tervezõ köteles beszerezni.
(2) A közmûvek és a kéményseprõ nyilatkozatának arra kell kiterjednie, hogy a szükséges közmûellátottság biztosított-e, illetve milyen feltételekkel biztosítható, továbbá a szakszerû megoldás követelményeire, és arra, hogy az építmény égéstermék kivezetõinek mûszaki megoldása megfelel-e a követelményeknek.

A tárgyi 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet értelmében:
19. § (1) A tervezõ az elvi építési, az építési, a fennmaradási és szükség esetén a rendeltetésmegváltoztatási és az elvi telekalakítási engedély megkérése (bejelentés) elõtt
b) az építészeti-mûszaki dokumentáció elkészítése során az érdekelt közmû-szolgáltatóval és a kéményseprõ-ipari közszolgáltatóval a (2) bekezdésben meghatározott követelmények tekintetében különösen az alábbi esetekben egyeztet:
be) ha az építésügyi hatósági eljárás tárgyát képezõ meglévõ építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység építési tevékenységgel érintett részében a meglévõ épített vagy szerelt égéstermék-elvezetõ mûszaki állapotának, kialakításának, alkalmasságának, megfelelõségének megállapítása szükséges.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti egyeztetés arra terjed ki, hogy
b) az érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezetõ mûszaki megoldása megfelel-e a szakszerûség követelményeinek.
(3) A tervezõi nyilatkozat tartalmazza
a) a felelõs tervezõ és a szakági tervezõk nevét, címé,t jogosultságuk számát,
(4) A (3) bekezdés a) pontjában megnevezett tervezõnek nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy
a) az általa tervezett építészeti-mûszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényû és eseti elõírásoknak, így különösen a környezetvédelmi elõírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetõkre vonatkozó követelményeknek, továbbá az égéstermék-elvezetõkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában egyeztetett-e az érintett kéményseprõ-ipari közszolgáltatóval,
Mint látható a tárgyi rendelet is szükségesnek tartja a tervezõ és a kéményseprõ-ipari közszolgáltató közötti szakmai kapcsolat fenntartását a jövõt illetõen is, amit egyébként az elmúlt 10 év gyakorlata és tapasztalata (statisztikai adat) is indokol,
[…]
A korábbi rendelet szerint a kéményseprõ-ipari közszolgáltatónak nyilatkoznia kellett, hogy az építmény égéstermék kivezetõinek mûszaki megoldása megfelel-e a követelményeknek, míg a tárgyi rendelet értelmében az égéstermék-elvezetõkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában egyeztetnie kell a kéményseprõ-ipari közszolgáltatóval és ennek megtörténtérõl nyilatkoznia kell a tervezõnek.
A tárgyi rendelet elõírja a tervezõ nyilatkozatát az egyeztetésrõl, de az egyeztetésen elhangzottak késõbbi esetleges számonkérése bármely oldalról így lehetetlen, ha esetleg hibás kivitelezés, tervezés, egyéb vitás kérdés merülne fel.
Szükségesnek tartjuk, hogy az egyeztetésrõl egy írásos dokumentumot készítsen a kéményseprõ-ipari közszolgáltató, hasonlóan az elmúlt 10 éves gyakorlathoz („a szó elszáll az írás megmarad”).
Meggyõzõdésünk, hogy mind a két fél (tervezõ, építészmérnök – kéményseprõ-ipari közszolgáltató) érdekét szolgálja az egyeztetésrõl készült dokumentum, nem beszélve az építtetõrõl, építési hatóságról, kivitelezõrõl stb.
Az általunk képviselt kéményseprõ-ipari közszolgáltatók minden egyeztetésrõl a jövõben is írásos szakmai véleményt, nyilatkozatot fognak készíteni, mellyel a tervezõk igazolhatják az egyeztetés megtörténtét az engedélyezési tervdokumentációjukban. Ennek hiányában kiadott építési engedélyek esetében a kéményseprõ-ipari közszolgáltatóknak a saját érdekükben és az érdekeltek javára is tájékoztatniuk kell az építési hatóságot az egyeztetés elmaradásáról
[…]
Az égéstermék-elvezetõ berendezések használatbavételét megelõzõen a kéményseprõ-ipart jelenleg szabályozó jogszabály kötelezõen elõírja az u.n. kivitelezés közbeni, eltakarás elõtti kéményseprõ-ipari ellenõrzõ vizsgálatot, valamint a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó kéményvizsgálatot. A tárgyi rendelet is elõírja az épületek használatbavételéhez a kéményseprõ-ipari közszolgáltató nyilatkozatát.
Abban az esetben ha az egyeztetés elmarad és a vizsgálatok során derül ki, hogy az égéstermék-elvezetõ különbözõ okokból nem megfelelõ, úgy a használatbavétel idõpontja csúszik, és akár lényeges többletköltség keletkezhet.
[…]
Véleményünk szerint a nem megfelelõ kivitelezésbõl adódó problémákat jól bizonyíthatja az egyeztetésrõl készült kéményseprõ-ipari nyilatkozat, mely a tervezõt mentesíti a felelõsség kérdése alól alól.
A további jó együttmûködés reményében maradok tisztelettel:
Budapest, 2008. február 5.
Kocsis Attila elnök

 

forrás:MÉK

Ön hogyan kapott építési engedélyt ?

Eredmények

Betöltés ... Betöltés ...

Hozzászólások (93): megnézem

 • Avatar

  Égető

  2008. február 23. szombat - 21:53

  #1596

  Az még rendben , hogy új építésnél kell valami szakvélemény a kéményseprőktől.
  De mi van egy egyszerű készülék cserénél ?
  azt a szerencsétlen kéményt éppen 20x ellenőrízték le – mindig jónak találták, most viszont egy készülé.k cserénél állítólag szakvéleményt kell tőlük kérni. Még ez is el menne.
  De rajzot, sőt méretezész is kérnek.
  Elvileg semmi nem változik. Megfelel a GMBSZ összes előírásának. (hőterehelés, légutánpótlás, a kémény béleleve – akkor tulajdonképen mit véleményezenek ?
  Ja a gáztömörség ! Hát azt elvileg az engedélyes szerelő garantálja.
  Akkor tulajdonképen mit véleményeznek ?
  A kémény méretezve, az állagáról a bélelés gondoskodik, sőt azt éppen a napokban állappította meg ez a pszeudóhatóság, hogy jó .
  Akkor tényleg mire szolgál ez a vélemény azonkivül, hogy megfeji a lakosságot ?

 • Avatar

  Égető

  2008. február 23. szombat - 22:04

  #1597

  A napokban volt éppen egy sorellenőrzés – nálam – jött egy fiatalember – kinyította a kaminajtót belenézett, majd ráragasztott egy FŐKÉTÜSZ matricát, adminiszrált és aláíratott és tovább állt.
  Mindez 2560 ft ért !

  Tavaly legalább a pillanatnyi égéstermék visszaáramlást leelleőrízte az idé már ez is elmaradt, mint ahogy az un. tartalékkémény ellenőrzése is

  Jó vállalkozás ez a főkétüsz – semmi konkurencia, semmi felelőség, semmi válalakozási rizikó – az ügyfeleket az álságosan kiharcolt rendeletek biztosítják.

  Egyes ilyen vállalatok vezetői sirnak, hogy a lakosok nem engedik be lakásaikba a söprőket – ami tán még igaz is – ugyan akkor mindig a tetők néha nagyon ronda kéményeit mutogatják.
  Pedig azok a kémények attól , hogy rondák nem biztos hogy rosszak !

 • Avatar

  Égető

  2008. február 24. vasárnap - 20:28

  #1608

  Végül a papírral történő ellenőrzés is valami. A huzat – depresszió – meglétét lehet ezzel ellenőrízni. Aztán lehet vizuálisan, azaz belenéz tükörrel a kéménybe – ha látja az eget ok.
  A gázkéményeknél meg nem a huzatot, hanem a pillanatnyi égéstermék visszaáramlást vizsgálják. Ha zöld ok, ha piros nem ok.,
  Nyiván van még más komolyabb vizsgálat is,de ezeket nem volt szerencsém soha látni.
  Egyébként amikor még volt a szakmának becsülete – nálunk a hagyományos seprésnél a kéményseprő még olyan apróságra is figyelt – szólt az anyámnak, hogy tegyen a becsatlakozásokhoz valami textil félét nehogy a korom véletelenűl a lakásba jusson.
  Amikor nálam régen előszőr sepertek – a ‘mester’ nagy koromfelhőt csinált, a falat legalább három helyen összefogdosta a kormos kezével – tetőn meg 3 – 4 palát összetört. Azóta magam seprek és fizetem a semmiért ezt az adót !

 • Avatar

  ppéter

  2008. február 25. hétfő - 11:38

  #1616

  No most akkor visszautalva az építésfelügyelet szigorításra: A tervező, vagy a kivitelező, (és melyik, a gépész vagy a szerkezetépítő) a felelős a műszaki átadáskor a kéményseprő szakvélemény ügyibe? A schiedel kéménynél azt hallottam 30 a szakvélemény? Hol van pontosan szabályozva?

 • Avatar

  ppéter

  2008. február 25. hétfő - 11:50

  #1617

  Az eltakarás előtti és az átadáskori, valamint a tervezéssel egyidejű szakvélemény azt jelenti, hogy “háromszor veri ezt kenden…” vagyis lehet a derága égéstermékipari elveztő hótós ágat megfizetni a papírgyártásilag!?

 • Avatar

  pjotrkolja

  2008. március 17. hétfő - 14:57

  #1902

  Tisztelt hozzászólók!
  Amit a 37/2007.(XII.13) ÖTM rendelet ezzel kapcsolatban ‘kihagyott’ a megfogalmazásból az a ‘kell’ vagy ‘kötelező’ szavak. Csak annyit ír, hogy a tervező xy esetekben (szinte minden esetben)”egyezetet” a helyileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltatóval, majd erről írásban a tervező saját maga nyilatkozik.
  Szóval ha egyeztet és nyilatkozik akkor ninics baj, ellenben ha nem egyeztet csak lenyilatkozza azt, akkor szabálysértést/bűncselekményt követ el.
  Furcsa helyzet lehet még ha nyilatkozza, hogy NEM EGYEZTETETT … mit tesz ilyenkor az építésügyi hatóság? (szvsz semmit)
  “a kivitelező csak azt építhet, amia terveken szerepel”, csak ne láttam volna sokezerszer ennek ellenkezőjét.
  Ha nincs egyezetetés az később orbitális (pénzügyi)problémákhoz vezethet. No nem feltétlenül a családi házak méretében, hanem soklakásos lakótömbök esetében.
  Csak egy példa.:
  Városi tulajdonú telkek … eladás … minden sürge, és levajazott … a beruházó kb 120 lakásos (négyszintes) társasházahat húzott fel, terv alapján … fűtésiigény megatározás (12kW) alapján összterhelés számítás, kéménytípus választás, tervezés (kéményseprő kihagyva)… felhúzás (kéményseprő megint kihagyva)… átadás jött volna de a használatbavételhez már kérte a város a papírokat.
  A gyűjtőkéményeken zárt égésterű kombi gázkazánok. A fűtésre tényleg elég lett volna a 12kW de az átfolyós rendszerű vízmelegítő funkció 24kW-os… hoppá … alulméretezett kémény (ami készen van).
  Megoldás: 80-100 literes tárolók elhelyezése lakásonként, negyediken cső a csőben rendszerek kiépítése…
  többmilliós plusz beruházás … konfortvesztési perek az építtetők részéről, csúszás miatti kötbérek stb.
  Ezt egy sima tervfelülvizsgálat kiszűrte volna.
  Ergó: Nem “kötelező” a nyilatkozat de nem is szabadon választható, mindenek előtt azonban erősen javasolt

  kolja

 • Avatar

  Lajos

  2008. április 14. hétfő - 15:24

  #2423

  Nálam a kéményseprő a turbós kazán GYÁRI csöveit akarta “véleményezni”!!!

 • Avatar

  pjotrkolja

  2008. május 11. vasárnap - 15:28

  #2726

  T Lajos!
  Annak az elhelyezésének is vannak szabályai … és a jelenlegi szabályozás szerint a kéményseprő feladata ellenőrizni azt.
  Igen, erre lehet mondani hogy de az “gyári” szett … valójában az esetek 99%-ában semmi köze a kazángyártóhoz vagy egyéb kukacos szabványoknak nem felel meg. Bár ez mind mindegy is lenne hiszen a karbantartás, ellenőrizhetőség szabályainak így is meg kell felelnie.
  kolja

 • Avatar

  Lajos

  2008. június 17. kedd - 11:47

  #3073

  Kedves Kolja!
  Bocs, kicsit elmaradtam!
  A leírtakat értem, a “szabál az szabál”.DE!
  Kicsit összekülönböztünk ezen, mondtam NEKI(K) adják írásba, hogy nem járulnak hozzá. Döbbent csend, majd bélyegző, aláírás. Slusszpoén:Lakhatási engedélyhez is kellet az aláírásuk, de fel sem jött a lakásba = 6.400.-Ft Hömm..

 • Avatar

  Bujnoczki András

  2008. szeptember 10. szerda - 09:53

  #4243

  Tegnap megjelent a lakásomon ellenörzésre a kéményseprő és a Kéményseprő Váll.-at KFT.-ként müködö kivitelezést végző képviselői.A társasházban a gravitácios gyüjtökéményekkel körbefalazott szellőzőkbe hozzájárulás és Ép.engedély nélkül egyes lakok kibélelték a gravitácios szellőzőket és együtt müködik a gravitácios kéménnyel.A kivitelezés önállo egységek számának megváltoztatásával és igénybevételével készültek ugy,hogy az épitések idötartamában a kivitelezést végző KFT. szondás felmérést készitett,hogy a szellőzők zárt rendszerüek és minden helyiségnek külön van szellőzője.Ez tegnap mind megdőlt mert ugyanazok végezték az ellenörzést és nem találtak annyi szellőzőt amennyi helyiség van,ekkor a WC-m szellőzöjének huzatát papirégetéssel ellenőrizték és az égetés hatására a tűz nem a tető felé távozott,de a lentebb lévő lakások felé,alig tudták eloltani.Évek ota hadakozok a HATOSÁGOKKAL az engedély nélküli kémények lebontásáról mindhiába!
  Abban az esetben ki milyen felelősséggel tartozik -HA A KÉMÉNYSEPRŐ VÁLL.-at KFT.-je VÉGZI A KIVITELEZÉST BÉLÉSCSÖVENKÉNT 100 000Ft/db-tól,KI FOG ADNI ENGEDÉLYT ÉS KI FOGJA AZ ÉPITÉST ELLENŐRIZNI KIFOG HASZNÁLATBA VÉTELI ENGEDÉLYT ADNI!!Az épités tervezése előtt a tervezőnek a TULALDONVISZONYOK RENDEZÉSÉVEL KELL KEZDENI!
  A gyüjtőkémény kiváltását pályázat utján akartuk megoldani,de ez esetben lehetetlen mivel ehhez kell az összes kémény felülvizsgálatának elvégzése és a GRAVITÁCIO GYÜJTŐKÉMÉNY ÉLETVESZÉLYES A CO VISSZAÁRAMLÁS VESZÉLYE MIATT!

 • Avatar

  Bujnoczki András

  2008. szeptember 11. csütörtök - 11:41

  #4263

  Köszönöm a véleményedet ,de én már 2003 ota hadakozok ezzel a barkácsolos kéményépitéssel.Megjártam minden hatósági szintet még a biroságon sem tudtam elérni a fusiban épitett kémények lebontását.Most éppen a Fővárosi Itélőtáblánál tart az ügy,de utolag nehéz felelöst találni mert az összes hatoság hibázott.Az épitések időpontjában minden esetben kértem a lebontások elrendelését mivel ez társasház és az Alapito Okirat szerint a közös területek beépitéséhez minden tulajdonos hozzájárulása szükséges.A KFT. kihasználva ezt az állapotot,hogy a kéményseprő szolgáltatohoz tartozik ugyis saját hatáskörben mindent elintéznek.Ezekben a 4 szintes társasházakban eredetileg 2 db. gyüjtökémény üzemel,de 15 lakásból áll a társasház nem a 2 gyüjtökémény kibélelését végeztetik el hanem 15 szellőzöbe kibéleléssel létesitenek új kéményeket és igy teljesen megszünik a lakás gravitácios szellözése hacsak nem azt fogják elöirni,hogy ezután szellőztetésre használju az eddigi gyüjtőkéményt!!!Az új kémények meg ahány anyi féle.Anak idején az OLÉH elöirta a felülvizsgálatot amit az ÉP.hatoság nem végzett el,határozatot nem hozott én meg járhatom a biroságokat.Mivel a legfelső szinte lakom szeles időben süvit be a szél a CO-val együtt!Helyemben mit tennél!Ha netn egyszer erre jársz megmutatom,milyen győnyörü látvány egy házon egymás mellett 15-20 kémény,golyafészek épitésre biztosan jó lenne de már golyák sincsennek. Üdv:András

 • Avatar

  Gina

  2009. február 15. vasárnap - 17:05

  #8328

  Érdekes, épp mostanság kellett foglalkoznom ezzel a kérdéssel (jogi oldalról), és nem mondanám, hogy teljesen egyetértenék a mélyen tisztelt kéményseprő társulattal.

  Köztudott, hogy hatalmas a küzdelem a gázosok és a kéményesek között mindig, mert a gázosok azt akarják, hogy minél több gázkészülék legyen (ez kb. egyezik a fogyasztó érdekeivel), a kéményesek viszont azt, hogy minél több kéményt kelljen nekik ellenőrizniük (na ez már messze nem mindig). Ez a két érdek igen sokszor ellentmond egymásnak, és persze mi, a fogyasztók járunk ezzel pórul, lásd homlokzati elvezetés új szabályozása az OTÉK-ban…

  Na szóval, én úgy értelmeztem, hogy a kifejezetten felsorolt eseteken túl (meglévő építményben lévő égéstermék-elvezető állapotának vizsgálata) a tervező dönti el, mikor egyeztet a kéményseprőkkel és mikor nem, hiszen végül úgyis az ő felelőssége lesz az, hogy egészében megfelelő legyen a terv. Nem valami szerencsés a szövegezés, de szerintem nem lehet azt mondani, hogy ez alapján mindig kötelező kikérni a véleményüket. Hisz elvileg ha tervező meg épületgépész is közreműködik egy ház építésénél vagy bővítésénél, akkor azért talán nekik kicsit magasabb a képzettségük még a kémények terén is, mint a nem egyetemi képzettséget igénylő kéményseprőknek. (De erről kíváncsi lennék építész véleményére.)

  Az érdekesség még az, hogy ha homlokzati kivezetés készül meglévő épületnél, akkor az nem építési engedély köteles, tervfelülvizsgálathoz sem kell kifejezetten arra engedély, ergó a kéményseprőknek hivatalos tudomása sem lehet arról, hogy ott van. Ha a készülékkel együtt tanúsított szerelt elvezetőről van szó, akkor ráadásul ez maga a készülék, azt viszont nem ellenőrizheti a kéményseprő. Bár most ugye sajnos szinte lehetetlenné tették a homlokzatit az új OTÉK-kal, jópár háztartásban, ahol nincs megfelelő kémény, lehetetlenné válik utólag a gázos fűtés kialakítása.

  Itt egy érdekes cikk ebben a témában, javaslatokkal, nekem tetszett, amit ír:
  https://www.muszakilapok.hu/magyar-installateur/aktualitasok-gazkeszulek-legellatasrol-es-egestermek-elvezetesrol

  (Mellesleg a FŐKÉTÜSZ honlapján lévő 46/1997 KTM rendelet már rég nem hatályos, ugyanúgy, mint az a jogszabály, amely a fenti 19. § a) pontjában a kéményseprőket is szakhatóságként határozta meg.)

 • Avatar

  Nikoletta

  2009. június 20. szombat - 22:11

  #10344

  Érdeklődnék, hogy kell-e tetőkibúvó a használatbavételi engedélyhez, ha faelgázosító kazánunk van?
  Három kéményünk van, egy a faelgázosító kazánhoz, egy a cserépkályhához, egy a teraszon lévő kemence-grillsütőhöz. A tetőtér nincs beépítve. A padlástérben van tisztítónyílás.
  Segítségét előre is köszönöm!

 • Avatar

  Nikoletta

  2009. június 21. vasárnap - 09:35

  #10349

  Köszönöm!

 • Avatar

  Karko jozsefné

  2009. szeptember 15. kedd - 21:18

  #11559

  Szeretném megkérdezni hogy szerelt fém kéménynél ,kell e kéménysepröknek átvenni ha elkészült.A kémény külsö homlokzatra kerül.kb 3 méter távol a telek határtol ésb 8-10 m.a szomszéd házátol.Szabályos e ? Milyen magasan kell lenni hogy a füst ne zavarja.

 • Avatar

  Z.Móni

  2010. július 21. szerda - 14:38

  #72824

  Szeretném megkérdezni,hogy ha a turbógázkazánom a padlástérben van,akkor is kell e kéményseprői szakvélemény a lakhatási engedélyhez?(új házról van szó).
  Én azt hallottam,hogy nem kell,ha valóban így van akkor az építési osztályon milyen jogszabályra tudok hívatkozni?

  Köszönettel:Z.Móni

 • Avatar

  Z.Móni

  2010. augusztus 16. hétfő - 19:47

  #73145
 • Avatar

  Rezsnyák Péter építész

  2010. augusztus 17. kedd - 14:31

  #73159

  Nagy csibészek a kéményseprők,köteteket lehetne róla írni. Azt is meg kell említeni, hogy kivitelezőnek nevezett mekmesterek olyanokat alakítanak, hogy égnek áll az ember haja. Láttam én már a szűk födémáttörés miatt megflexelt köpenyű szigetelt kéményt,elhúzott gyári turbócsövet, stb. A csúcs mégis ez a kép, ahol az acél bélésű barkácskémények szigetelése leolvadhatott, és…. a többit a kép meséli el.
  https://picasaweb.google.hu/rezsnyakpeter1/090430_KemenyMiattLeegettHaz?feat=directlink

 • Avatar

  TÜKE

  2010. november 26. péntek - 07:13

  #77550

  Cs. házunkba vagy 7 éve rendszeresen “járt” évi egy alkalommal a kéményseprő. (általában októberben) Nyugdíjas vagyok… otthon voltam. Hogy becsengetett-e – nem tudom – idén /2010-ben. Szomszédok mondták járt az utcában…
  Kérdésem : ilyen esetben köteles vagyok-e én kérni /bejelenteni azt, hogy próbálkozzon meg az idei ellenőrzéssel ?- mert olyasmit hallok : ilyen esetben a kiszállási díjat is meg kell(ene) fizetnem.
  Na, kösz’,hogy kipanaszkodhattam magam… 🙂
  Mert, hogy miből is áll a “kéményseprés” – (gázkazánunk van) – ne kezdjem el megírni !

 • Avatar

  Rezsnyák Péter építész

  2010. november 26. péntek - 08:05

  #77552

  Nem a kéményseprő lobbitól vagyok!
  Azonban az ellenőrizetlen kéményből minden évben van haláleset, ezt ti is jól tudjátok! Meg kell követelni, hogy a visszaáramlás-mérővel legalább megmérje a kolléga a huzatot. (A kiszállásért szerintem nem kell fizetni külön,az hogy egyébként bejelentés nélkül jönnek, legyen az ő bajuk.)Természetesen nagyon bosszantó, amikor turbókéményt szakértik. ez egy felesleges vadhajtás. Ugyanakkor szerintetek mit lehet tenni azzal, amikor iparosnak nevezett emberek olyan szereléseket végeznek,a mik közvetlenül veszélyeztetik a lakók életét????

 • Avatar

  Zadravecz Móni

  2010. november 26. péntek - 09:30

  #77557

  Z.Móni: Rezsnyák Péter építész: Először is köszönöm a válaszát és egyetértek a leírtakkal.Nyílvánvaló,hogy új háznál mielőtt elkezdődne a gázkazán beszerelése,előtte egy tervrajzott kell elfogatattni a GÁZMŰVEKkel.Vagy nincs igazam?Ha a Gázművek elfogadja a tervrajzott és miután a kivitelező megcsinálta,majd a Gázművek átvedte kérdem én naívan,hogyha mindent rendben talált, akkor minek kell még nekem a lakahatási engedélyhez kéményseprői engedély,ami 40ezer ft,+-ban hozzáteném,hogy eddig senkinek semmi baja nem volt.A gázkazán fent van a tetőtérben,ami természetesen külőnálló helyiségből áll és 3éve üzemmel.Én mégis úgy látom,hogy kidobott pénz,amiért én most fél hónapot dolgozom!(Ilyen az élet!)EZ VAN!!!!!!!!!!!!
  Köszönöm válaszát:Z.Móni

 • Avatar

  Rezsnyák Péter építész

  2010. november 26. péntek - 10:25

  #77558

  Zadravecz Móni: A gázszolgáltató a gázszerelés és a készülékszerelés megfelelőségét ellenőrzi. A kéményseprő pedig azt, hogy a kémény megfelelően működik-e, az új szerelés után is, pl. hogy nem szereltek-e nagyobb készüléket, mint ami engedélyezve lett.Tudomásom szerint a gázművek csak akkor jön ki, sőt kihíni is csak akkor lehet, ha már a kéményseprő kiadta a saját nyilatkozatát. A brutálisan magas díjjal én sem értek egyet, ez nem normális, hogy ilyen sarccal megvágjanak embereket. Egyébként országosan sem egységes a díjszabás! Két szomszédos megye esetében is előfordul, hogy a duplája egyik helyen, mint a másikban.

 • Avatar

  Zadravecz Móni

  2011. január 6. csütörtök - 09:38

  #78219

  Tisztelt Rezsnyák úr!
  A házam turbógázkazánnal üzemel ami saját kéménnyel rendelkezik!Kihívtam a kéményseprőket,mert kell a lakhatasásiengedélyhez az aláírásuk.Azt találta ki,hogy azért nem veszi át a kéményem,mert a turbógázkazánomnak a kéménye nem UV álló,és csak akkor írja meg a papírokat,ha húzokrá egy UV álló köppenyt,ami persze +költséget jelent.Ön szerint jogos vagy nem?Én sok házon ugyanazt a fehér kéményt láttom,mint az enyém.Egyébként amikor mondtam neki,akkor azt mondta,hogy 2009-ben változott a jogszabály.Én úgy gondolom,hogy engem az nem érínthet,mert az én építési engedélyem2005-ben adták ki,amit 2011.márciusáig hosszabbítottak meg.Én ,,szívatást”érzek!Önnek mi a véleménye?????
  ÜDV.:Z:Móni

 • Avatar

  Rezsnyák Péter építész

  2011. január 6. csütörtök - 10:48

  #78220

  Tisztelt Zadravecz Mónika!
  Hát…Az ügy elég összetett. A jogszabályok mentén haladva, nem értem, miért állítanak újabb követelményt. Ugyanakkor azt meg lehetne nézni, hogy az engedélyezéskor kiadott kéményseprői szakvéleménynek nincs-e időbeli korlátja.(Ahány megye, annyiféle kiadott nyomtatványt láttam!)Másrészt adja meg a tisztelt kéményseprő a vonatkozó jogszabály számát, már csak azért is hogy ha bármiféle beavatkozás történik, akkor az megfelelő legyen.A saját gyakorlatom az, hogy a kéményseprőkkel mindíg előre egyeztetünk, majd építés közben is,ugyanis nem lehet őket kikerülni, a házat pedig át kell adni. Építés közbeni ellenőrzéskor már követelhetik az új szabályok alkalmazását.(Sajnos nagyon sok szakszerűtlen kivitelezés van, abból adódóan hogy a gépészet nincs kellően átgondolva.)A kéményseprőknél azt tapasztaltam, hogy nem értelmezve a szabályt, rugalmasan alkalmazzák azt, hanem a betűhöz ragaszkodva kötözködnek sokszor.
  Szóval, szerintem simán lehet igaza Önnek, de annak bebizonyítása illetve a szűk márciusi határidő miatt a kb. 10-12 ezer forintos költséget jelentő lemezburkolatot javasolnám. (Ha mi kivitelezünk, egy ilyet díjtalanul felrakunk, nem szórakoztatjuk vele az ügyfelet.) Remélem, segítettem!

 • Avatar

  Zadravecz Móni

  2011. január 8. szombat - 03:00

  #78234

  Rezsnyák Péter építész:
  Tisztelt Rezsnyák úr!

  Köszönöm a válaszát,majd megírom,hogy mirejutottam!

  Üdv.:Z.Móni

 • Avatar

  TÜKE

  2011. január 8. szombat - 05:31

  #78235

  Rezsnyák Péter építész:
  Én nov.26-án írtam meg a “történetemet, azóta szerencsére megoldódott a dolog.
  Igaz, az én történetem PÉCS-re vonatkozik.
  Csak-csak (“hívás nélkül”) – másodszor is megjelent a kéményseprő az utcánkban. Ő is megerősítette,- (de telefonon is érdeklődtem) – ha én hívtam volna ki, – akkor a kiszállási díjat is meg kellett volna fizetnem !(nem tudom mennyi lett volna)
  Viszont : (PÉCS) a kéményseprő “ad” egy készpénzfizetési számlát + Tanúsítványt és annak a hátoldalán vannak a tudnivalók felsorolva. Mindenféle szabványszámok – bocs ha mindent nem sorolom fel pl. 51/1999. (XII.25.) BM sz. rendelettel módosított 27/1996.(X.30.) sz rendelet – és ilyesmik.
  (Az is igaz, hogy a szolgáltatás díjait (állítólag) az arra jogosult önkormányzat (!) határozza meg rendeletileg.
  Pécsett : Gáz (egyedi) kémény 1519 Ft Tartalék (egyedi) 861 Ft Össz. : 2380 Ft.
  Bocs’ tudom, ez Z.Móninak nem vigasz! – belőlem meg kikívánkozott.
  Esetleg az is megérne egy “témát”, hogy nekünk (lakosságnak) lenne feladatunk a saját gázkészülékeink időszakos ellenőriztetése! – ( ebbe ne menjünk bele!) – már próbálkoztam vele… és eléggé “macerás”. ( Néha még a MEH -magyar Energetikai Hivatal) honlapját is olvasgatom. (…) 🙂

 • Avatar

  Zadravecz Móni

  2011. január 8. szombat - 14:08

  #78239

  TÜKE: Helló!

  Ami igaz az igaz,,hogy ez nem vígasz”már azért sem,mert nekem 35.000ft(harmincötezer),hogy megnézze és aláírja,mert különben nem kapom meg a lakhatásit.

  ÜDV.:Z.Móni

 • Avatar

  Körte András

  2011. január 16. vasárnap - 22:32

  #78348

  Kedves Mindenki,
  A lakásomban egy rég nem használt kisméretű téglából épített tartalék kéményt szeretnék újból “beindítani”. Egy cserépkályha építtetésén gondolkodom – másodlagos “hangulat” fűtésként. A kémény mióta itt lakom nem volt használva (hiszen tartalék) de húz rendesen, tükörrel kilátni rajta, viszont bélelve nincs. Kérdésem, hogy kell-e újra engedélyeztetni? – a hozzászólások alapján úgy tűnik igen és hogy előírhatnak-e bélelést? Ez utóbbi erősen megemelné a cserépkályha projekt költségét. Csak fatüzelésben gondolkodom…
  Köszönettel, K.A.

 • Avatar

  Rezsnyák Péter építész

  2011. január 17. hétfő - 17:04

  #78355

  Körte András: Az előírások azt mondják, hogy manapság egy füstelvezető szerkezetnek (kémény) függetlennek kell lennie az épület teherhordó szerkezeteitől. Ebből következik, hogy minden esetben egy béléscsövet kell elhelyezni. Általában a vastagfalú korrózióálló acél lehet a megoldás, aminek egy hőálló hőszigetelő burkolat kell , hogy atégla ne melegedjen fel, ne legyenek hőmozgásból eredő problémák, és ettől cső is meg legyen védve. Kérem, ezt csak informális tájékoztatásnak vegye, mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a helyi kéményseprővel.(majdnem csak jobb lenne az eset, ha ezt a kéményt évek óta használná, és a meglevő állapot fenntartása kevésbé lenne bajos, mint a régi kémény jelen szabályok szerint elindítása…hangosan gondolkodtam)

 • Avatar

  Kovács András építész

  2011. január 18. kedd - 10:42

  #78358

  Rezsnyák Péter építész: Véleményem szerint nem a hőmozgásokból eredő repedések kivédése miatt kell a béléscső (bár a légtömörség is alapvető követelmény), hanem azért, mert manapság egyre alacsonyabb füstgáz-hőmérsékletet “állítanak elő” a fűtőberendezések (nem csak a gázkazánok, hanem a jobb hatásfokon üzemelő szilárdos kazánok is), így egyre nagyobb a veszélye a kondenzációnak a kéményben. Éppen ezért fő elvárássá lépett elő a kéményekkel szemben a nedvességre való érzéketlenség. Ezt biztosítja a béléscső. Más kérdés, hogy egy hagyományosan üzemelő cserépkályha esetében, aminél ma is ~400°C a füstgáz-hőmérséklet, várható-e kondenzáció. Ez az, amit a szolgáltatónak kell “eldöntenie”, ill. ha az ő véleményével nem értünk egyet, az illetékes tűzvédelmi hatósághoz lehet menni “panaszkodni”. Viszont kéményt csak megfelelőséget tanúsító szakvélemény birtokában szabad üzemeltetni (27/1996. (X. 30.) BM rendelet). Az e-építés honlapján is van egy jó segédlet, az is sok hasznos infót tartalmaz:
  https://www.e-epites.hu/segedletek/muszaki-segedletek/tervezesi-segedlet-a-lakasok-es-lakoepuletek-kemenyeinek-tervezesehez

 • Avatar

  Kovács András építész

  2011. január 18. kedd - 11:57

  #78359

  A béléscső szerepe az egyre gyakrabban jelentkező (kondenzációs kazánok, jó hatásfokú, ezért alacsony füstgáz-hőmérsékletű szilárdtüzelés) nedvességgel szembeni ellenállóképesség biztosítása (samott, kerámia, RM-acél, műa.). A béleletlen falazott kéményekre olyan előírások vannak (tégla minősége beltérben és kültérben, habarcs minősége), amelyeket egy régi kémény aligha teljesíthet, hiába a hagyományos fűtési mód (tehát a magas füstgáz-hőmérséklet).
  Kéményt működtetni/újra használatba venni pedig csak a (kéményseprőipari) szolgáltató megfelelőségi nyilatkozatával lehet, neki egyébként a használaton kívüli kéményeket is nyilván kellene tartania, és rendszeresen ellenőriznie. (hogyan lehetne tartalékkémény, ha használhatatlan állapotban van?)

  Lásd: 27/1996. (X. 30.) BM rendelet

  Az e-építés honlapján van egy okosítás:

  https://www.e-epites.hu/segedletek/muszaki-segedletek/tervezesi-segedlet-a-lakasok-es-lakoepuletek-kemenyeinek-tervezesehez

 • Avatar

  Kovács András építész

  2011. január 19. szerda - 08:38

  #78365

  Elnézést, tegnap lányos zavaromban azt hittem, nem ment el az első válasz… 🙂

 • Avatar

  Huszti István

  2011. január 19. szerda - 12:29

  #78367

  Kovács András építész:
  A link nekem most pont kapóra jött, véletlenül láttam meg köszönöm, ajánlom másoknak is.

 • Avatar

  pjotrkolja

  2011. január 19. szerda - 15:46

  #78368

  Körte András:
  Tisztelt Körte úr!
  Amennyiben a kéményseprő közszolgáltatónál az ominózus kémény tartalék égéstermék elvezetőként nyilván volt tartva, és az utolsó négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával nem találtak rajta hibát, úgy elvileg mindenféle átalakítás nélkül is ráköthet szilárd tüzelőanyaggal működő berendezést, persze csak olyat amit a kémény “elbír” (hő és áramlástechnikai méretezéssel eldönthető).
  Amennyiben használaton kívüliként volt nyilvántartva (kataszterben nem szerepelt) úgy csak a jelenlegi előírások betartása mellett veheti újra használatba. Ez mindenképpen bélelést jelent.
  Az ellenőrző méretezés azért is ajánlatos mert látható, hogy várható-e kondenzáció, ami ellen akkor is érdemes védekezni béleléssel ha amúgy az előírások miatt nem is lenne kötelező.

 • Avatar

  Rezsnyák Péter építész

  2011. január 19. szerda - 22:20

  #78370

  Kovács András építész: Én itt most konkrétan a kisméretű téglából falazott kéménybe kötött cserépkályháról beszéltem, amit Körte úr felvetett, mint kérdést. egyébként abban pontatlan voltam, hogy a füstelvezető rendszert azért kell minden esetben függetlenül megépíteni a teherhordó szerkezettől, hogy egymástól függetlenül tudjanak működni.Az esetleges károsodások ne befolyásolják sem statikai, sem tömörségi szempontból egyik vagy másik szerkezetet.

 • Avatar

  TÜKE

  2011. január 26. szerda - 13:36

  #78421
 • Avatar

  micimackó

  2011. március 7. hétfő - 17:08

  #78963

  Régi ház esetén előírhatja-e kötelező jelleggel a közös képviselő a kémények bélelését? Hivatkozhat-e arra, hogy különben elzárják a gázt? (A kéményseprő járdát a társasház pénzéből fedeznék, a kéményekkel kapcsolatos minden kiadás (tisztítóajtók, füstelvezetők cseréje) a lakókat terhelné.)
  Szeretnék kérni jogszabályi hivatkozást is!

 • Avatar

  Doxi

  2011. március 7. hétfő - 21:50

  #78967

  Az egész kefe jelenség hasonlatos a közúti sebesség ellenőrzéshez. Ha végre valaki felfordul, lehet lobbizni, hogy megemeljék a kéményellenőrzés díját és gyakoriságát. Aztán a 3-as IQ-val a seprű becsattog sáros lábbal és közli: Mamikám egy húszasért megjavítom. Kéménytisztító járda kell olyan kazánhoz amiből tisztább levegő jön ki mint ami bemegy. Kondenzációs kazán gáztömör csöve köré kiszellőztetés.
  Szóval semmi köze a kémények műszaki állapotához, a korszerűséghez, a fejlődéshez. Nincs jelentősége az ilyen-olyan Institutnak, kazánprospektusnak, gyári füstgázszettnek. Hülye germán nem ért a füstgázhoz. A kefének nincs konkurenciája, nincs fellebbezési lehetőség ellene, nincs szaktanácsadás. Van komputeros méretezés aranyáron, pedig nem mond többet mint hogy, egy luk kevés három meg sok. Most meg az új rendben két szakvéleményt kell jattolni, egyet előre, egyet meg utána.Ha meg elzavarod a kötelező kéményellenőr kft-t, akkor bosszúból úgy összeragasztja a postaládát öntapi fenyegetésekkel,hogy egy hétig lehet kaparni lefele.

 • Avatar

  TÜKE

  2011. március 8. kedd - 08:06

  #78979

  micimackó:
  Bocs’- de én úgy érzem, a közös képviselő rosszul adta elő a témát ! Én is úgy érzem, hogy amiket elmondott (közgyűlésen ?) törvények/rendeletek…ill. a ház (pl. kéményeinek) állapota , stb. az nem az ő előírása ! Azt vagy tudják/sejtik a lakók…vagy bocs’ lesz**ják! – Én is kb. (max) Koós Úr vélekedésével értek egyet !- Még mindig vannak közeli ismerőseim társasházban… [ Bp. – Pécs -Szeged – ] bár én már csak a “háttérből lázítok ?” 🙂 Most pl. olyasmit : magam sem tudom, hogy pl. a felújítási alapból mi minden fizethető ! Bocs’
  Kimaradt : anno,hogy utáltam!- amikor pl. egy-egy “levélben” tájékoztatták a lakókat… majd’ annak alapján “összesítették” azt, hogy “mit akar a nép!” (= a lakók) Brrrr… Ja !- és hogy utált engem több lakó…és némelyik k.képviselő is ! 🙂

 • Avatar

  Rezsnyák Péter építész

  2011. március 8. kedd - 09:30

  #78985

  A baj az, hogy a kéményépítés és üzemeltetés során olyan dolgokat lehet látni, hogy az ember haja égnek áll! Idén láttam Budapesten, hogy családi ház kéményét falazás közben bélelik flexibilis alucsővel, már amennyire az út túloldaláról látszik. Évek óta nem megfelelő megoldás.
  Az, hogy egyes helyeken tahó, korrupt kéményseprők vannak, ne jogosítson fel senkit arra, hogy a turbócsövet különböző vargabetűkkel vezeti, mert ilyet is volt szerencsém látni.
  A baj egy pillanat alatt következik be, és sokszor már végzetes a dolog. Évekig nem volt gond szomszédunk kéményével, bár nem volt szabályos, és a kéményseprő ezt elnézte.A bekötés alatt nem volt koromzsákajtó, megfelelő koromzsákkal. A vakolat potyogni kezdett, és pillanatok alatt megszűnt a füstgázelvezetés a fürdőszobai átfolyós bojlernél.A szomszédra épp időben törték rá az ajtót, és a rohammentő 5 perc alatt kiért. Ezért úszta meg….

 • Avatar

  Lajos

  2011. március 8. kedd - 10:38

  #78989

  Úgy tűnik a lobbi egyre erősebb.
  Az kétségtelen, hogy egy előírás, szabály megalkotásához szakértő kell.
  Ua. ez egy gyártói “üzenet”.

  Érdemes figyelmesen átolvasni és (nem csak szakmai szempontból!!)értelmezni…:

  2010. december 1-én megjelent és hatályba lépett az MSZ 845:2010,
  amely az új magyar kéményszabvány. Jelentős szigorításokat
  hozott az idejét múlt MSZ 04-82/85 szabványsorozathoz képest, és
  megjelenésével egyidőben ezt a régi szabványt teljes egészében
  hatályon kívül helyezte.
  Úgy gondoljuk, hogy segíti az Önök kereskedelmi munkáját, ha
  összefoglaljuk a legjelentősebb változásokat, és – a
  szabványalkotásban résztvevőként – a szabványból történő idézés
  mellett (a számokkal jelölt apróbb betűs részek) némi értelmezést is adunk
  a helyenként erősen „szabvány ízű” megfogalmazásoknak.
  1. „A szabvány nem vonatkozik az MSZ CEN/TR 1749 szerinti C1 és C2 módon szerelt gázkészülékek
  égéstermék-elvezető berendezéseire.”
  Ez pedig gyakorlatilag csak az ablak alá telepített konvektort és azt a készüléktípust
  jelenti, amely ugyanabba az egycsatornás kéménybe engedi az égéstermékét,
  ahonnan az égési levegőt szívja. Nálunk ez utóbbi nem terjedt el. Tehát jelenti az
  összes többit, azaz a készülékkel együtt minősített égéstermék elvezető
  rendszereket is. Ezeknek is rendelkezniük kell az MSZ EN 1856 szabványsorozat
  szerinti bevizsgálással és megfelelőség-igazolással.
  2. „Új égéstermék-elvezető berendezés csak rendszer jellegű lehet.”
  Különböző gyártók különböző termékeiből tilos új kéményt létesíteni, még akkor sem,
  ha az egyes alkatrészek külön-külön rendelkeznek bevizsgálással. Tehát új épületbe
  falazott kémény fém béléscsővel nem építhető.
  3. „Égéstermék-elvezető berendezés felújítására, utólagos bélelésére csak az erre a célra megfelelőségigazolással
  rendelkező, rendszer jellegű égéstermék-elvezető béléscső-rendszer használható.
  Túlnyomásos kialakítás esetén csak a rendszer részét képező tömítés építhető be. Tömítőanyag
  használata nem megengedett.”
  Utólagos bélelés esetén a fém béléscső rendszernek is minősítettnek (ÉMI minősítés,
  vagy CE jelzés) kell lennie. Csak a vele együtt minősített tömítőanyag használható, a
  rendszerhez nem tartozó tubusos tömítések nem alkalmazhatók.
  4. „A koromégés mellett, nedves üzemre is alkalmas (az ezekre való minősítés együttes, vagy külön-külön
  való megléte esetén) égéstermék-elvezető berendezést kell építeni a faapríték-, pellet-, biobrikett- vagy
  a faelgázosító tüzelőberendezéshez.”
  A korszerű, szilárd tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezésekre az időnként nagy
  huzatigény mellett a koromégés és a nedves üzem együttes fellépése miatt nagy
  figyelmet kell fordítani.
  5. „Nem rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés és az összekötő elem anyagát úgy kell
  megválasztani, hogy az összeépítést követően kontaktkorrózió ne lépjen fel.”
  Fém rendszerek esetén a bekötő füstcső és a kémény azonos anyagú legyen.
  6. „Tégla csak abban az esetben alkalmazható égéstermék-elvezető berendezés
  építésére, ha megfelelőség-igazolással erre a célra alkalmas.”
  Továbbra sincs a piacon olyan tégla, amely rendelkezne olyan
  bevizsgálással, amely igazolja azt, hogy belőle kémény építhető.
  7. „Az MSZ EN 1856 szabványsorozat szerinti 20 és 30 anyagminőségű
  korrózióálló acél csak gáztüzelő-berendezéshez, száraz üzemmódban
  használható.”
  Az alacsonyabb minőségű rozsdamentes acélok csak
  gáztüzeléshez használhatók.
  8. „Merev falú, korrózióálló acél esetén a legkisebb falvastagság
  · gáz tüzelőanyagnál 0,5
  · gáz és olaj tüzelőanyagnál 0,6 mm
  · gáz, olaj és szilárd tüzelőanyagnál 1,0 mm legyen.”
  Ez az előírása a szabványnak csak 2012. január 1-től érvényes.
  9. „A flexibilis korrózióálló acél egyhéjú béléscső legkisebb falvastagsága 0,3 mm, kéthéjú kialakítás esetén
  legalább 2×0,12 mm.”
  10. „Flexibilis béléscső – más műszaki megoldás hiányában – csak gáztüzelő-berendezés égéstermékelvezető
  berendezésének felújítására használható.”
  Ez az előírás anyagtól független, tehát bármilyen flexibilis cső csak gáz
  tüzelőberendezéshez és csak felújításra használható
  11. „Alumínium cső csak az MSZ EN 1856 szabványsorozat szerinti anyagminőségű lehet. Merev-falú
  kialakítás esetén legalább 1,0 mm, flexibilis kialakítás esetén legalább 0,5 mm falvastagságú legyen.”
  12. „Alumínium cső csak gáztüzelésre és csak száraz üzemmódban használható. A száraz üzemmódot az
  MSZ EN 13384-1, -2 szerinti számítással igazolni kell.”
  Az alumíniumra vonatkozó legerősebb szigorítás. Csak száraz üzemben működhet,
  tehát alig-alig van olyan gázkészülék már, amelynek magas füstgázhőmérséklete
  biztosítaná a száraz üzemet.
  13. „A háromhéjú, fém égéstermék-elvezető berendezésben alkalmazott hőszigetelés:
  · legalább 100 kg/m3 testsűrűségű,
  · legfeljebb 0,05 W/m*K hővezetési tényezőjű,
  · A1 tűzvédelmi osztályú,
  · ásványgyapot alkalmazása esetén csőhéj rendszerű legyen.”
  14. „A külső héj és a levegővezeték csak merev-falú csőből, az előírt szerelési technológiával kialakított
  kapcsolatokkal készíthető. Flexibilis és spirál-korcolt cső alkalmazása tilos.”
  Ez utóbbi két pont jelentős minőségi javulást hoz a „házilagosan” gyártott háromhéjú
  hőszigetelt szerelt kémények frontján. A hőszigetelés minőségére vonatkozó előírások
  (testsűrűség, hővezetési tényező, tűzvédelmi osztály és az ásványgyapot esetén csak
  a csőhéj rendszer) gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy szerelt kéményt nem
  minősített és tanúsított technológiával is elő lehessen állítani. A spirál-korcolt cső
  kiiktatása a kéménytechnikából, valamint a külső csőhéjra előírt szerelt jellegű
  (bontható) kapcsolatok komoly előrelépést jelentenek.
  Végezetül – bár ez a szabvány csak ráerősít az OTSZ (Országos
  Tűzvédelmi Szabályzat – 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet) előírására –
  kell egy mondat erejéig foglalkozni a műanyaggal, mint kéménybéléscsővel:
  15. „Gázüzemű tüzelő-, fűtőberendezéshez, ha azoknak a füstgáz hőmérséklete
  nem haladja meg a 200 °C-ot, nem éghet ő (A1 tűzvédelmi osztályú) anyagú
  kéménybe legalább B tűzvédelmi osztályba tartozó béléscsövet szabad
  elhelyezni.”
  Javaslom, hogy – amennyiben Önök is forgalmaznak műanyag
  béléscsöves kéményeket – ellenőrizzék a megfelelőségtanúsítványon,
  hogy az adott rendszer a fenti előírást kielégíti-e.
  Tisztelt Partnerünk!
  Tudom, hogy egy-két oldalon lehetetlenség egy szabvány valamennyi fontos előírását
  kivonatozni. Megpróbáltuk azért, hogy egyszerűsítsük, segítsük az Önök munkáját.
  Amennyiben olyan kérdés merül fel, amire ez alapján a kivonat alapján egyértelmű
  válasz nem adható kérem, keressenek bennünket. Értékesítési képviselőink bármilyen
  kérdésükre választ adnak.

 • Avatar

  Levente

  2011. március 31. csütörtök - 15:30

  #79429

  Üdv!
  Segítségüket kérném! vettem egy házat egy újépítésű ikerházat ahol épitett kémény schiedel 20 cm átmérőjűhöz az építettő cstlakoztatott egy cserépkályhát. Na most kijöttek a kéményseprőktől a cirko zárt égésterét vizsgálni és hát látták a cserépkályhát, azt mondták hogy ezt be kell jelentenem náluk és ki kell töltetnem a kivitelezővel papírokat ? kw a kályha stb. stb. és ezt szakvéleményeztetni kell velük. A helyzet hogy a lakást 2009 decemberében vettük azóta az építettő cége nincs meg mit lehet ilyenkor tenni hogy ne legyek jogsz. ellenes.

 • Avatar

  Lajos

  2011. április 1. péntek - 11:51

  #79461

  Levente:Kedves Levente!
  Kéményseprőnél mi van eredetileg bejelentve? Ugye új építésnél (is) előzetes vélemény kell az építési engedélyhez, ha jól tudom ott már meg kell adni a rákötendő készüléket…
  MÁS:
  Engem nagyon, NAGYON érdekel, hogy a kéményseprő mit és főleg HOGYAN vizsgált egy zárt égésterű cirkó ÉGÉSTERÉN ??
  üdv:
  Lajos

 • Avatar

  pjotrkolja

  2011. április 4. hétfő - 09:30

  #79509

  Lajos:
  Nem az égésteret vizsgálja, hanem az égéstermék elvezető tömörségét, közvetlen vagy közvetett módszerrel.
  A közvetlen módszer esetén: egy nyomásvizsgáló készülékkel, a szakasz végpontjain légmentesen lezárt égéstermék elvezető rendszerben, annak nyomásosztályának megfelelő túlnyomást hoz létre és méri a szivárgásértéket, majd a rendszer paramétereinek ismeretében megállapítja, hogy a mért érték határértéken belüli-e.
  Közvetett módszer esetén: (és ekkor hiheti a tulajdonos, hogy az égőtérben mér) az égési levegő ellátó oldalon (ezért csak koaxiális rendszereknél használható) levegő összetételt vizsgál, a mért O2 (CO2, CO) értékekből következtethet a rendszer tömörségére.

 • Avatar

  Lajos

  2011. április 4. hétfő - 10:06

  #79512

  pjotrkolja: Kedves pjotrkolja! Köszönöm a választ, ami így elég jól hangzik.

  Ez azt jelenit, hogy alul a készülékben és fent a tetőn “ledugózza” a csövet?
  Arról nem beszélve, hogy egy koax rendszer esetén a tetőkivezető egység egy darabból van, vagyis a tetején a védőrács ponthegesztéssel van odagyógyítva, akkor hogyan zárja le légmentesen a vizsgálathoz, hiszen nem fér hozzá a torkolathoz, a készülékben pedig az égőfej van útban. Szétszedi?

  Itt rögtön felvetődik a kérdés: garanciális készülék esetén
  minek minősül a nem szakszervíz általi készülék megbontás mondhatni(?) piszkálás???
  Tudom, hogy létezik mérőcsonk, de azt csak a kondenzációshoz “szoktak” rakni, ha jól tudom…
  Ha viszont itt mér akkor nem az égéstérben vizsgálódik…..(!)

  Engem az is erősen érdekel hogy ezt VALÓJÁBAN megtette-e és HOGYAN. Van-e eszköze, rászánja-e az időt? Mert ugye a hagyományos “vizsgálat”, (papírt gyújtok, és ránézésre megmondom a huzat “mértékét”) az egy dolog és 3 perc, addig ez kicsit bonyolultabb és tovább tart, eszközök kellenek hozzá….

  üdv
  Lajos

 • Avatar

  pjotrkolja

  2011. április 4. hétfő - 15:22

  #79519

  Lajos:
  Valójában a rendszer indító idomrésze után el kellene helyezni egy un. ellenőrző vagy revíziós elemet
  https://www.kazanwebaruhaz.hu/termekek.php?category=6010062
  amiben el kéne helyezni a felfújható, érzékelőfejes zárólabdát, a kitorkollásnál pedig egy sima zárólabdát. Tapasztalatból mondom, hogy ahol a kitorkolló idom nem bontható (lecsavarható, bajonettzáras stb.), ott is egy kis kitartással ez a gumilabda bevezethető, amennyiben az idomon egy kb 1x7cm nyílás van. Tapasztalatból mondom, hogy 90%-ban az idom szerelése nélkül is megoldható. Nem mellesleg az “átvétel” a kivitelező jelenlétében zajlik, szóval van aki adott esetben “szerelhet”.
  Az összetételmérővel végzett vizsgálathoz, pedig adott esetben lehet használni a kazánok tetején elhelyezett (legtöbbön van) mérési pontokat.
  A fentiekben leírtak során semmi olyat nem tesz a rendszerelemekkel senki ami nem az adott elem kialakításból vagy funkciójából adódna, vagyis nem hinném, hogy garanciavesztést okozna.

 • Avatar

  pjotrkolja

  2011. április 4. hétfő - 15:37

  #79520

  Lajos:
  Az indító idom után elvileg ellenőrző idomot kéne beépíteni a rendszerbe. Ebbe lehet bevezetni a szondával egybeépített gumiballont, amit ha felfújunk tömíti a rendszert alulról. A kitorkollásnál egy sima gumiballont alkalmazunk, amit anyagának köszönhetően jó eséllyel be lehet vezetni a nem oldható kialakítású kitorkolló idomok tetején is (tapasztalatból mondom).
  A közvetett módszer során ha a rendszerbe nincs is beépítve mintavételi pont/idom, jó eséllyel találunk hasonló funkciójú nyílást a berendezés tetején, amin keresztül ugyancsak elvégezhető a mérés.
  A fentiekben leírtak szerint végzett vizsgálatok során a rendszer elemeit csakis kialakításuknak és funkciójuknak megfelelően használjuk, a berendezést nem bontjuk meg, annak elemeit nem rongáljuk, vagyis a garanciavesztés kvázi kizárható.
  A használatbavétel előtti vizsgálatok amúgy a kivitelező jelenlétében történnek, vagyis van aki szakszerűen “megbonthatja” a rendszert ha kell.

 • Avatar

  Lajos

  2011. április 4. hétfő - 15:38

  #79521

  pjotrkolja:
  Köszönöm!
  Igen ez jó megfogalmazás: el kellene helyezni egy un. ellenőrző vagy revíziós elemet.. Jellemzően nincs.Én önszorgalomból tetettem egy mérőcsonkot, le is hülyéztek: minek az??!
  Igazuk lett, soha senki nem akarta használni.Kéményseprő sem!

  Levente hozzászólásában azt írja: egy elkészült új építésű házrészt vett. Vagyis az ellenőrzés nem az üzembe helyezéskor történt, hanem utólag, kivitelezőnek nyoma sincs akkor amikor kéményseprő jött ( 15 hónap a vétel után!! ) Ha feltételezem, hogy lakhatásival vették az ingatlant akkor: 1. eredeti átvétel hogyan is ment 2. akkor nem tűnt fel a cserépkályha 3.azóta miért nem jöttek ( éves ellenőrzés )….

  De az eredeti kérdés még megmarad, remélem Levente visszatér ide és megírja hogy hogyan, mit, mivel…

 • Avatar

  pjotrkolja

  2011. április 4. hétfő - 16:17

  #79523

  Lajos:
  Ha feltételezzük, hogy lakhatásival vette … ha azzal vette.
  Ha nem, akkor egyértelmű a dolog …
  Ha azzal akkor:
  1. No Comment,
  2. no pont ezért no comment, hacsak azóta valaki, megkerülve néhány jogszabályt, nem épített egy kéményt csak úgy schwarzban,
  3. A kéményseprők sormunkában, saját (számítógépes) nyilvántartás alapján végzik az ellenőrzés-tisztítást … mondhatnók, ami nincs a kataszterükben az a kémény elvileg nincs is … aki ilyen kéményt üzemeltet az jogszabályt sért. Az ilyen kémény tulajdonosát (ha nem a kéményseprő trehánysága miatt történt) a kéményseprőnek kötelessége “feljelenteni” az építésügyi hatóságnál vagy az önkormányzati tűzoltóság tűzoltóparancsnokánál.
  Levente amúgy (ha lakhatási engedéllyel vette az ingatlant) kikérheti az éphatóságtól a használatbavételi engedély másolatát, amiben rögzíteni szokták, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltató közreműködése megtörtént-e az eljárás során, valamint felkeresheti a szolgáltatót akitől kikérheti a az ekkor kiadott szakvéleményt (5 évig megőrzendő).
  Félő hogy nincs használatbavételi és csak a gázbekötéshez adtak ki szakvéleményt a seprők, amin ugye nem szerepel a cserépkályha kéménye.
  Üdv, pjotrkolja

 • Avatar

  Lajos

  2011. április 4. hétfő - 16:30

  #79524

  pjotrkolja: mai szóhasználattal: király! ahogy megyünk előre egyre több a HA és a KÉRDÉS…ugye használhatom a lakást, van villany, gáz, víz, csatorna: ha kifizetem senkit sem zavar, hogy nincs lakhatási
  Szép Magyar Ország
  Elkeserítő
  köszönöm a csevegést
  üdv
  Lajos

 • Avatar

  Lajos

  2011. április 4. hétfő - 16:36

  #79525

  pjotrkolja: Jut eszembe! Ha nincs Lakhatási, akkor nincs földhivatali bejegyzés. Vagyis az adásvételnél ez elég komoly jogbizonytalanság.
  Csak nem veszek sok pénzért “tulajdonlap képtelen” ingatlant?
  Naiv vagyok?

 • Avatar

  Tanúsító

  2011. április 4. hétfő - 22:26

  #79532

  pjotrkolja: Ad.3. A szolgáltatók saját -legyen az akár számítógépes- nyilvántatrtását nyitott szemmel figyelje mindenki!!!
  75 m2-es családi házban TIZENEGY kéményem volt -szerintük!

 • Avatar

  nemosz

  2011. június 6. hétfő - 14:39

  #80542

  A segítségeteket szeretném kérni!
  Van egy régóta húzódó vitánk a kéményseprőkkel, amire már mindenfelé próbáltam megoldást keresni, de sajnos “KISEMBER”-ként és laikusként bizonytalan vagyok a fegyvertáramat tekintve.
  A probléma gyökere egy Vaillant zárt égésterű kondenzációs kazán és a vele együtt minősített égéstermék elvezető rendszere.
  Az első nézetletérés akkor alakult ki a Heves Megyei Kéményseprő Vállalattal, mikor új építésű ingatlanunk (2009) lakhatási engedélyének megkapásához a fent említett Kft. hozzájárulását kellett kérnünk. Mivel az építménynek kötelezően tartalékkéménnyel is rendelkeznie kell, ezért két!!!! kéményről volt szó szerintük. A GMBSZ és egyéb más rendeletek szerint (most mindet nem áll módomban pontosan feltüntetni) a zárt rendszerhez tartozó égéstermék elvezető nem minősül kéménynek, tehát a kéményseprőknek nincs joguk vizsgálgatni, minősíteni stb. A gázszerelők és üzembehelyezőnk minősítéssel rendelkezik, szerinte sincs joguk, sem képesítésük a kéményseprőknek egy ilyen rendszerhez hozzápiszkálni.
  Mikor a megyei kéményseprő fő-fővel telefonon próbáltam tárgyalni ez ügyben, megmondta, hogy ha nem vagyok hajlandó ezt az égéstermék elvezető rendszert a kollégájának megmutatni, illetve bemérni hagyni, az egyéb kéményre sem kaphatok semmilyen engedélyt. Magyarul megzsarolt és a kedves kolléga bruttó 27000 Ft. ellenében bejegyezte az igazolást a “két kéményre”, így volt szerencsénk megkapni a lakhatási engedélyhez való hozzájárulásukat. Az igazolásra rávéste, hogy szereltessünk tisztító idomot!!!! (egy olyan rendszerre, ami magas nyomású), hogy ha legközelebb jönnek (elvileg 5 év múlva van kötelező felülvizsgálat, és gáz égéstermék elvezető KÉMÉNYEK esetében ez igaz is), ellenőrizni tudják.
  A rendszer üzembehelyezője nem tett tisztító idomot, rendelkezik a VAILLANT megfelelő vizsgájával, akkor egy kéményseprő miért akar egy igen költséges és szükségtelen szerelésre kötelezni? Szóval nem tettünk eleget a felszólításnak.
  Miután az átadás 2009 tavaszán megtörtént, azt gondoltuk, hogy a történetnek itt van vége.
  Azonban 2010 nyarán megjelent egy kéményseprő, hogy jött a gázkazánt és a “kéményét” megnézni…
  Nem engedtük be, mert hivatkoztunk a GMBSZ és a BM, ÖTM megfelelő rendeleteire, érdekes, hogy ő is ugyanezekre hivatkozva jött. A továbbiakban semmilyen megkeresésre nem került sor.
  Mindezt követően múlt hét végén kaptunk egy levelet a fent említett Kft.-től, amely egy fizetési felszólítás a 2010-es évi “kéményadó” (5800 Ft) nem megfizetéséről (a tartalékkémény díját már rendeztük) és a további nem fizetés esetén, a követelés jogi úton való érvényesítéséről szól…
  Igazából az a kérdésem, hogy hogyan lehet elmagyarázni, mire lehet hivatkozni azért, hogy megértse a kéményseprők hada, nem fogom kifizetni a nemlétező kéményre kivetett éves díjat, díjakat, amit sok éven keresztül lehúznának rólunk. Pereskedést nem szívesen vállalnék, sem időm, sem pénzem nincs rá. Már gondolkodtunk csoportos kereseten, de mivel becsületes igahúzók vagyunk, munka mellett nagyon körülményes a csoport összeszedése is, tárgyalásra járás stb. Még azt is nehéz megoldani, hogy a kedves kéményseprő urakat az ÁLTALUK MEGADOTT (természetesen munkaidőben) időpontban fogadni tudjuk. Mert ha nem akkor szintén eljárás indul ellenünk!!!!!
  Egyszóval nevetséges, egyesek mennyire próbálják az embereket a markukban tartani.
  Segítséget kérek, hogy ezt ne tehessék meg velünk!
  (A nem szakszerű megnevezésekért elnézést kérek, ha valami az érthetőséget gátolja, azt pontosan megnevezem majd)
  A fizetési felszólítás ketyeg, várom gyors segítségeteket!
  Köszönöm!

 • Avatar

  TÜKE

  2011. június 6. hétfő - 17:52

  #80543

  Ismétlem csak laikusként !
  Bár úgy tudom, a “szolgálati utat” be kell(ene) tartani, és ha sehogy sem intéződik el a dolog, akkor (az összes irat beküldésével ?) célszerű próbálkozni a Magyar Energetikai Hivatalnál.
  megpróbálom a linket beírni, vagy a honlapjukról esetleg megtalálható.
  https://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&lng=1&hkl=586
  Olyasmi a címe, hogy Kihez forduljon ?
  További magánvélemény : ( nekem sem sok a nyugdíjam és tartalékkémény után is fizetek – stb.) Úgy tudom, a kéményseprőt be kell engedni!
  Ill. én kifizetném az évi 5800 kéményadót, ill. adnék egy kis borravalót, hogy rá se nézzen a kéményre ! Bocs’,hogy ilyen törvénytelenségre “bíztattam!”

 • Avatar

  Lui

  2012. március 10. szombat - 22:04

  #83697

  Jó Estét Mindenkinek!
  Egy olyan kérdésem lenne,h ha egy két szintes családi házban a felső szinten 4méteres kéményt szeretnék építeni akkor ez engedély köteles-e és,ha igen akkor kinek kéne bejelentenem és kb. mennyibe kerül ez az egész?
  Ja és elbírja -e a szerkezet a kéményt?(beton gerendás kefnis az aljzat!)
  A választ előre is köszönöm

 • Avatar

  Hiper

  2012. március 11. vasárnap - 12:57

  #83700

  Lui:

  Kell rá engedély (polg. hivatal építési osztály, kéményseprők).
  Emellett kell rá statika is, hogy a födém tényleg elbírja-e.

  (Persze meg lehet kerüni. Vannak milliós bírságok és ha véletlenül átmegy a kémény a födémen és telibe talál valakit, akkor börtön is …)

 • Avatar

  Lui

  2012. március 11. vasárnap - 13:29

  #83701

  Hiper: Hiper: Hiper!
  Köszönöm a választ és ha szerelt kéményt szeretnék abban nem tud segíteni valaki?
  Mert utána jártam annak is csak roppant drága!
  Balatonlelléhez közel nem tud valaki olyan céget aki szerelt kéménnyel foglalkozik??
  Köszi a választ!

 • Avatar

  Kovács András

  2012. március 12. hétfő - 11:02

  #83711

  Lui:
  Engem legutóbb úgy tájékoztattak, hogy – legalábbis szerelt kéményhez – nem kell ép. eng, csak a kéményseprő-szakvélemény (persze lehet, hogy az ottani épügyi előadó nem így gondolja, talán meg lehetne kérdezni).
  Gerendás födém esetében majdnem biztos, hogy nem jó még egy Schiedel könnyűbeton kémény sem, csak a szerelt, kivéve, ha pont gerendakettőzés (“hármazás”) van alatta.

 • Avatar

  Lui

  2012. március 12. hétfő - 12:11

  #83712

  Kovács András: Köszönöm a választ a kérdés még él ha tud valaki olyan céget Lelléhez közel az szóljon!A gerendakettőzés fennál mert úgy van pont megcsinálva de inkább a szerelt kéményben gondolkozom mert egyszerűbb és gyorsabb csak egy cég kellene hozzá aki nem budapesti mert olyat találtam!

 • Avatar

  Kovács András

  2012. március 12. hétfő - 12:28

  #83713

  Lui:
  Sajnos én is csak Pomázit ismerek.

 • Avatar

  Lui

  2012. március 12. hétfő - 12:55

  #83714

  Kovács András:
  Köszönöm a választ!Még cég kérdés él ha valaki tud ilyen céget akiki szerelt kéménnyel foglalkoznak annak megköszönöm!
  Balatonlelle közelében vagy megyén belül valahol!
  Köszönöm

 • Avatar

  Lui

  2012. március 12. hétfő - 15:01

  #83717

  Kovács András:
  Nem baj ha pomázi egy kérdést megér!
  Ha megkaphatom a számát megköszönöm!
  Bocs az előbbi dupla elküldésért!
  Köszönöm szépen

 • Avatar

  Hiper

  2012. március 12. hétfő - 16:17

  #83718

  Lui: Szerintem ha szerelt kémény kell, akkor keresd meg azt a forgalmazót, akitől a gázkazánodat vetted. Fog segíteni a szakember keresésben …

  (Hétvégén megyek Lellére 😀 )

 • Avatar

  Kovács András

  2012. március 12. hétfő - 22:53

  #83720

  Lui:
  Kedves Lui!
  Miklóstól kérd el az emailem, válaszban megírom az illető elérhetőségét.
  Üdv: András

 • Avatar

  Rezsnyák Péter kivitelező építész

  2012. március 13. kedd - 08:09

  #83722

  Én egy fehérvárit ajánlanék neked: Kamin kft.
  https://www.kamin.hu/szolg.html

 • Avatar

  Lui

  2012. március 14. szerda - 12:11

  #83735

  Hiper:
  Köszönöm már segítettek a boltban!Mindenkinek köszönöm a segítséget!
  Jó szórakozást Lellén Nagyon szép város!:D

 • Avatar

  pjotrkolja

  2012. április 18. szerda - 22:50

  #83935

  Jelenleg nincs különbség szerelt vagy elemes kémény között. Mindkettő épengedély köteles, egyszerűsített vagy bejelentésis, de attól még az.

 • Avatar

  saca Ss

  2012. április 23. hétfő - 22:01

  #83955

  Mondjatok véleményt, mert tanácstalan vagyok.Vezetékes gázzal fűtök. A kéményre gólya fészkelt. A fészek ráépült a szokványos téglakémény melletti gázkéményre.A sisak beborult a nyomástól /gázkéményen/, amit már rendbehozattam. Tartok tőle, hogy ez az egész úgy veszélyes, ahogy van.Egy tűzoltó megnyugtatott… Jól tette? Üdv.!

 • Avatar

  saca Ss

  2012. április 24. kedd - 00:15

  #83958

  Gázkéményre támaszkodhat gólyafészek? Ha válaszolsz, köszönöm!

 • Avatar

  B. András

  2012. április 25. szerda - 11:11

  #83972

  Lui:
  A kéményépitéssel fordulj a TERMOMENT-hez,ugyanis Ők a KÉMÉNYSEPRŐ cég is.A Kft.-jük végez KÉMÉNYÉPITÉSEKET(akár többszintes épületek esetén is,akár szellőzők kibélelésével is).Úgy végzik a KIVITELEZÉST,hogy akár a négyszintes épület földszintjétöl a tetön kivüli kivezetésig és nem szükséges hozzá a FÖDÉMEK LÉGZÁRÁSA SEM.Ha van 15 lakás a társasházban,akkor KIBÉLELIK a MELLÉKHELYISÉGEK gravitácios szellőzését biztosító szellőzöit ÚGY,HOGY EGY LÉGTÉRBE ÜZEMEL a GYÜJTŐKÉMÉNYEKKEL.De ebben az esetben nem kell foglalkozni SEMILYEN ENGEDÉLYKÉRELEMMEL,SEM A TÖBBI TULAJDONOS HOZZÁJÁRULÁSÁVAL MERT ŐK MINT ,KÉMÉNYSEPRŐK VÉGZIK AZ ÉPITÉST ÉS SAJÁT HATÁSKÖRBEN MEGADJÁK A HASZNÁLATBA VÉTELI ENGEDÉLYT IS!!!És ezután a GÓLYÁK sem fognak ELKÖLTÖZNI az ilyen GÁZKÉMÉNYES HELYRŐL,mert télére is FÜTÖTT SZÁLLÁSHELLYEL FOGNAK RENDELKEZNI,a fészek meg a 15 kéményen böven elfér.Persze mellette még müködnek a GYÜJTÖKÉMÉNYEK IS.Még az sincs ELDÖNTVE,hogy EZ ESETBEN AZ ÉPÜLETNEK,VAN 2 db.GYÜJTŐKÉMÉNYE+ 15 db. FÜSTELVEETŐJE,vagy 17 db.KÉMÉNYE.Ne fordulj a KAMARÁHOZ sem ÁLLÁSFOGLALÁSÉRT,mert nem tudja eldönteni,hanem VÁLASZUL KÖZÖLNI FOGJA,HOGY FORDULJ SZAKÉRTŐHŐZ!!!Ne fordulj a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-hoz sem,mert ugyis csak a szolgálatvezető ELUTASÍTÁSÁRA SZÁMITHATSZ.Hiába a 234/2011.(XI.10.)Korm.rend. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolodó egyes tv.-ek modosításáról 2011.évi 2011.évi CXXVIII.tv.végrhajtásáról.Attól függetlenül,ha KATASZTRÓFA TÖRTÉNIK és még FELELŐSSÉG BIZTÓSÍTÁSSAL IS RENDELKEZEL,még a BIZTÓSÍTÓ SEM FIZET,mert a PSZÁF HATÓSÁG VÉDELMÉT ÉLVEZIK!!!–INKÁBB NE ÉPITS KÉMÉNYT vagy FÜSTELVEZETÖT,mert TÖRVÉNYT félévenként változtatnak,de a FELELŐSSÉG A TIÉD!!!

 • Avatar

  saca Ss

  2012. július 12. csütörtök - 20:35

  #84506

  B.András
  Üdvözöllek. Reagálok,mert le vagyok döbbenve a saját ügyem miatt. Tavasszal az egyik Zöldhatóság az illetékes nemzeti parkkal egyeztetve adott határozatot, melyben sürgősséggel engedélyezte a gólyafészek levételét a kéményről, 2012. márc.15. előtt.Ez megtörtént. Fészekrakást gátló eszközt helyezhettem fel, amit a gólya újra körbeépített./Nem az és szakmám, segítségkérést telefonon nem fogadtak…/
  A nemzeti park nem helyezte ki az ígért műfészket,így történhetett, amit meg akartam akadályozni. / gólyapárti vagyok, ami nem blöff!/
  A négyes társasház 2.számú 3 szintes lakásának 1.emeleti 20 m2-es udvari teraszát nem tudom használni a 6 m.-re lévő fészek porzása miatt. A 12 méteres bejárót /járda, gépkocsi/ kerülni kell, ha nem akarok a szennyezett úton lakásunkba jutni. Inkább megkerülöm a házat,-amit muszály tűrnöm? Értelmiségi barátom szerint elég, ha MEGTÖRLÖM A LÁBAM…/!/ Ez a ház sűrűn beépített városrész központjában van,ahol a gólyafészek a lakhatás minőségének és a társadalmi érdekeknek korlátozásával, egészségügyi veszélyeztetéssel jár, ami több családra kiterjed.
  Ezt a gondot jeleztem. Április végén megjött egy bízottság, ami helyszíni szemlét tartott… Erről nem írok… Sok mindent le is kellett nyelnem április óta.
  Jogászuktól kaptam egy ÉRTESÍTÉST, hogy kérelmezzem újra a fészek áthelyezését, AMELYNEK A MOSTANI SZEMLE ALAPJÁN meghatározzák a költségét. Mintha nem lenne egy végre nem hajtott határozatuk… Tartok attól, hogy jól meg akarnak vágni, még ha engedélyezik is. Pedig elég sok veszélyeztetés “ténye forog fenn”, amiket sürgősséggel kellett volna simán megolani,-mindenféle herce-hurca nélkül.
  Még mindíg alszom fentiekre néhányat… De ha van tippetek, írjatok!

  Üdv: saca Ss

 • Avatar

  Kata

  2012. július 22. vasárnap - 09:32

  #84522

  Az eredeti tàjékoztatással kapcsolatosan érdeklődnék, hogy él-e még ez a szabály? Röviden: házbővítés során fél méterrel át kell helyezni a gázórát. Állítólag kell a gáztervhez ill. annak hatòsági engedélyeztetéséhez kéményseprő szakvélemény, ami 6 hónapig érvényes. Viszont a használatbavételi engedélyhez is be kell majd nyújtani egy érvényes szakvéleményt, de erre biztos hogy fél éven belül nem tudunk sort keríteni. Kérdésem tehát, hogy elegendő-e a mai szabályok szerint az említett tervezői egyeztetés és a tervező által kiadott nyilatkozat? (kazán és minden egyéb változatlan marad; illetve a kéményseprői nyilatkozattal már rendelkezünk) A válaszokat és az esetleges vonatkozó rendelet számát előre is köszönöm! Üdv. Kata

 • Avatar

  TriAngel

  2012. október 2. kedd - 11:29

  #84747

  A kéményseprőnek nem a kéményseprés a dolga??? A szippantók sem ellenőrzik évente az emésztőmet, és adnak szakvéleményt ha WC t cserélek…

 • Avatar

  Doxi

  2012. október 2. kedd - 21:56

  #84754

  nemosz: Én minden évben kirúgom őket, mindig meg is fenyegetnek, hogy most azonnal meghalok.
  Idén ( már öregszem ) beengedtem Őket. 3 perc alatt mindennek vége volt.Számla párezer és tényleg nyugodtabban alszom ( örök élet?)

 • Avatar

  Hajni

  2012. december 29. szombat - 18:59

  #85015

  Üdv!Segítséget szeretnék kérni!Hajszálnyit másabb téma,mint amikről itt olvastam,de ez is kéményprobléma.Kérdésem:mit lehet az ellen tenni ha a szomszéd kéményfüstje megnehezíti az életünket? Falun élünk,csak északi oldalon van szomszédunk.Már rettegünk a fűtési szezontól,mert a kéményükből áradó tömény és büdös füst a mi udvarunkban csapódik le,a földön hömpölyög,körbeveszi a házunkat.Csukott nyílászárók mellett is megtelik a lakás un.széngázzal.14 éve laknak itt azóta tűrünk,de egyre rosszabb a helyzet.Ha fával tüzelnének,nem lenne gond,csak a szénnel van baj.Mindegy milyen az időjárás:szélcsend,szélvihar, eső, köd,napsütés,a sárgás-fekete füst körbetáncolja a kéményüket,legurul a háztetőn és a földön folytatja útját.Vajon mi lehet a probléma? A kéményük 8m magas,vascsővel bélelt,átmérőjét nem tudom,de kazánnal fűtenek.Valami difi lehet,mert azt mondták a kéményseprők,hogy csak a gyerekekre való tekintettel adták meg az engedélyt.Mit tegyünk,ha a felülvizsgálatkor valami úton-módon megint pozitív lesz a vélemény?Magas a tűrőhatárunk,más már rég reklamált volna.

 • Avatar

  Rezsnyák Péter

  2012. december 29. szombat - 22:48

  #85016

  Sajnos, Önnek a füsttel, a szomszédnak a kéménnyel van baja. Így nehezebb eredményre jutni, mert ameddig a szomszéd nem fuldoklik, úgy látszik, neki nem fontos.
  Van egy műszaki oldala a dolognak, ha nem együttműködő a szomszéd, akkor jogi is, de abban nem nyilatkoznék.Ha nem száll fel a füst, akkor annak sok oka lehet,de azért tenni is lehet és kell is vele valamit.
  Vegyük sorra: Rossz a szén, alacsony hőfokon ég, mert nedves a szén. Rossz a kazán beállítása, nem kap elég levegőt, nem tökéletes az égés. A kéményben lehűl a füst, mert túl hosszú szakaszon van a szabadban, csőtoldót alkalmaztak a kémény végén, ami szintén visszahűti a füstöt.A tetők és a széljárás viszonya olyan, hogy az előbbi hibák nélkül is a füstöt a szél visszacsapja az udvarba.
  A kémény feladata, hogy elvigye, és a levegőben elkeverje a füstöt. Kéményügyben -elvben- a kéményseprő a leghozzáértőbb, mindenképpen fel kellene velük venni a kapcsolatot.Egy pár fotót biztosan csinálnék, hogy meg lehessen mutatni nekik.

 • Avatar

  Doxi

  2012. december 30. vasárnap - 11:03

  #85017

  Hajni: Az a gyanúm támadt, hogy nem csak a kéménnyel lehet a baj, hanem a “tüzelőanyaggal”. Tapasztalataim szerint, nyomorügyből kifolyólag, mindenféle szemetet is megpróbálnak eltüzelni ( papír, impregnált, festett hulladékfa, stb.) aminek mérgező, nehéz füstje van. Elvileg létezik a kibocsátási feltételekre megengedett érték, dehát…

 • Avatar

  Hajni

  2013. január 8. kedd - 19:53

  #85023

  Köszönöm a válaszokat! Felvettem a jegyzővel és az illetékes szolgáltatóval a kapcsolatot.Az utóbbi szerint a jegyzőnek kell beadni hozzájuk a panaszt,én nem tehetem meg.A jegyző szerint pont fordítva.??????. Viszont megígérte,hogy beszél a szomszédunkkal a mai napon. Az eredményt még nem tudom.Nem reménykedem,nem azok az emberek,akikkel hamar dűlőre lehet jutni.Érdeklődtem a birtokvédelemről is.Vajon akkor is lehet erről szó,ha nem a kémény hibája miatt “szívunk”,hanem mondjuk a rossz tüzelési technika miatt? Az is lényeges,menyibe kerülhet egy ilyen bírósági cécó. A kémény amiről szó van,nincs megtoldva külső csővel.É-D irányú nyeregtetőn helyezkedik el,mely 1-1,5m-rel alacsonyabb a miénknél.Minden szélirány+napos szélcsend esetén készítettem felvételt.A tüzelő az silány minőségű olcsó külföldi szén,nagy a valószínűsége,hogy vizes mert befolyik a kazánházba a talajvíz. Hulladékot nem tüzelnek.A kéménycső átmérője 20cm,építéskor kimaradt a koromgyűjtő és hiányoztak a kormozónyílások.Nem tudom van-e változás. Előfordul,hogy az ő udvarukba csapódik le a füst,de eltűrik,mert boldoggá teszi őket az a tudat,hogy minket bosszanthatnak.Isteni volt karácsonykor a fenyőillat helyett a széngázt szagolni a lakásban.Csak a gyerekek egészségét féltem.De ezzel be is fejezném minden információt szívesen fogadok.Köszönöm! Minden jót!

 • Avatar

  Hajni

  2013. január 9. szerda - 15:49

  #85026

  ***********

 • Avatar

  B. András

  2013. január 12. szombat - 00:48

  #85028

  (a hozzászólás törölve, mivel vádolva lett egy nevesitett bíró. egy kommentelő miatt nem kívánnék esetleg sajtóperekre járni)
  András, többször nem szólok, a következő ilyennél spamlistára kell tegyelek.

 • Avatar

  M.györgyné

  2014. június 28. szombat - 08:37

  #90542

  Azt szeretném kérdezni,hogy egy régi működö kéményhez kötelező-e kicserélni a kéményajtót fémre?köszönöm

 • Avatar

  Rezsnyák Péter kivitelező épitész

  2014. június 28. szombat - 17:15

  #90550
ÉPÍTÉSI JOG
Sirassuk-e, hogy a családi házaknál megszűnt a kötelező kéményellenőrzés?

2016-ban ugyan ingyenessé tették bizonyos ingatlanok esetében, csak éppen nem értettem, hogy miért kérdezi a helyszínen a kéményseprő, hogy van-e  erre a címre bejelentve bármilyen vállalkozás? Mi köze hozzá? Igenám csakhogy egy nagyokos úgy fogalmazta meg az előírást, hogy bár a magántulajdonú házakban ingyenes a kéményseprés, de ha telephelyként akárcsak egy cég is be van […]

Sirassuk-e, hogy a családi házaknál megszűnt a kötelező kéményellenőrzés?
2017. november 28. kedd
ÉPÍTÉSI JOG
Kivéreznek a kéményseprő cégek a rezsicsökkentés miatt

“… Tavaly az év második felében a katasztrófavédelem feladata lett a lakossági kémények ellenőrzése az ország 16 megyéjében. Az év végi feladatok egy részét idénre kellett átütemezni. A szakszervezetek szerint azért, mert az OKF létszámhiánnyal küzd, az állami szerv viszont a kataszterek hiányosságaival magyarázza a csúszást. A kéményseprőpiac a harmadára esett vissza a rezsicsökkentés miatt, […]

Kivéreznek a kéményseprő cégek a rezsicsökkentés miatt
2017. február 13. hétfő

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább