Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
Koós Miklós
2010. október 21. csütörtök

Vörösiszap | nincs, aki ellenőrzött volna

fotó: Flickr / Marácz Ádám

A tragédia bekövetkezte után nem csak a katasztrófa vélt személyi felelősét nevezték meg, hanem pillanatok alatt kiderült, hogy előtte mindössze 2 héttel a környezetvédelmi hatóság ellenőrizte a tárolót és mindent rendben talált. Miért fontos mindezt újra és újra elővenni? Nos azért, mert a felelősség óriási és ehhez személyt, intézmény, vállalatot KELL TALÁLNI. A kár okozásáért – ahogy azt már korábban is írtam – kétségkívül, mint tulajdonosnak a MAL Zrt.-nek kell helytállnia. De egy jogállamban kell lennie ellenőrző hatóságnak is, aki BETARTATJA az előírásokat. Úgy tűnik ebben a kérdésben még nem sikerült előbbre jutni.

A környezetvédelemért felelős államtitkár első körben elhárította, hogy a környezetvédelmet bárminemű ellenőrző felelősség terhelné, ehelyett az találta mondani, hogy tulajdonképpen a területileg illetékes önkormányzat jegyzőjét terhelte volna a tároló tényleges ellenőrzési kötelezettsége. Mondanom sem kell, ezzel a jegyzőket lepte meg a leginkább, akik eddig nem is hallottak ilyesfajta kötelezettségről és nyilatkozatban utasították vissza ezt a vádat.

“…Az építésügyi törvény szerint egyes “sajátos építményfajták” esetében nem a jegyző gyakorolja az elsőfokú építésügyi hatósági jogköröket. Egy 2008-as törvénymódosításig ide tartoztak a környezetvédelemmel kapcsolatos létesítmények, például a hulladéktárolók is, de ezek kikerültek a jogszabályból. Az ajkai vörösiszap-tározókat azonban korábban építették, 1985-ben…” | forrás

Az előző, a felelősséget firtató cikkben az alábbi újsághírt idéztem:

“…Az államtitkár abszurdnak és ostobának nevezte, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint egy település jegyzője építési hatóságként járhat el az ajkaihoz hasonló ipari létesítményeknél, ezért kezdeményezni fogja, hogy ez a jogkör a környezetvédelmi hatósághoz és a katasztrófavédelemhez kerüljön…”

Szerintem meg az volna az abszurd, ha valóban létezne ilyesfajta kötelezettség. Továbbá számos megnyilatkozásból nagyon úgy tűnik, hogy az állami vezetők egy része nincs tisztában azzal, hogy mi a különbség az építési és a szakhatóság között? Hogy megértsék miről is van szó, legyen itt 2 példa.

Pár éve Budapesten, a Király utcában mi terveztük egy műemléki épület homlokzatfelújítását. Azt kell tudni, hogy műemlékileg védett épületek esetében nem az önkormányzati építési hatóság adja ki az építési engedélyt (és ebből következően aztán nem is ő ellenőrzi), hanem a KÖH (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal), ő az elsőfokú engedélyező hatóság. Ergo nekem a Várba kellett mennem egyeztetnem (ott van a KÖH központja), majd beadni engedélyeztetni a tervet. Az engedélyezési eljárásba viszont bevonták a kerületi építési hatóságot – pl. hogy megvalósulnak a területre vonatkozó előírások – de ami az érdekes, hogy SZAKHATÓSÁGKÉNT. Az építési engedélyt is a KÖH adta ki és az ellenőrzést is ők végezték.

Ugyanez a helyzet pl. honvédelmi létesítményeknél is. Lásd pl. a tubesi radar építési engedélyét a Honvédelmi Minisztérium adta ki, jóformán semmi köze nem volt a pécsi önkormányzatnak hozzá.

A lényeg, hogy nem minden építési ügyben az építési hatóság az illetékes, lehet hogy pont fordított a felállás és csak mint szakhatóság vett részt anno az eljárásban. Nem hiszem, hogy probléma lenne ennek az előbányászása a konkrét ügyben, ha sokat vegzálják a jegyzőket, bizonyára elő fog kerülni.

Az Origóban megjelent újabb változat szerint azonban mégsem a jegyzők a felelősök, hanem a MAL Zrt. és ezzel a kör be is zárult. Egyre kínosabb ez az állami felelősség tologatás, csak azért, hogy elkerüljék egy esetleges hatósági melléfogás beismerését vagy ami legalább ennyire védhetetlen, a jogszabályok nem megfelelő voltát (egy olyan 6 hónapja tartó kormányzati ciklus során, ahol egy nap alatt beterjesztenek, megvitatnak, elfogadnak és kihirdetnek egy törvényt). Mert akkor nincs kire mutogatni.

A katasztrófa ügye és az ezzel kapcsolatos felelősség ügye elérte Strassbourg-ot is:

“… Általános véleménye volt a több mint tucatnyi felszólalónak, hogy azt kéne megvizsgálni, hogy a magyar hatóságok betartották-e az EU környezetvédelmi irányelveit. „Megfelelően ültették át a magyar törvényekbe a közös szabályokat?” “A magyar hatóságok rendesen ellenőrizték a céget?” “Nincs túl sok kiskapu a magyar szabályozásban?” – ezek voltak a felszólalók visszatérő kérdései.

Többen felszólították Georgieva biztost, hogy nézzen a magyar államapparátus körmére, és küldjön saját vizsgálóbizottságot a helyszínre, ne higgye el feltétel nélkül azt, amit a magyar hatóságok mondanak neki …”

Mai hír, hogy

“…A Mal Zrt. ajkai telephelyének üzemi kárelhárítási tervét tavaly a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jóváhagyta. Az intézmény igazgatója Kling István volt, aki jelenleg a vidékfejlesztési minisztérium helyettes államtitkára és a Malt felügyelő, Bakondi-féle titkárság tagja. A Mal Zrt.-nek címzett, 2915/09. ügyszámú hivatalos irat szerint a MAL Zrt. ajkai telephelyének üzemi kárelhárítási tervét 2009-ben a dr. Kling István igazgató vezette Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jóváhagyta …” forrás

Holnap vagy holnapután  vajon mi fog még kiderülni?

Akit részleteiben is érdekelnek a jogszabályi meghatározások, az itt találja az építési törvényt. Kicsemegézve belőle pár részlet:

Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányaműveléssel kapcsolatos és atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények (mérnöki létesítmények), amelyek létesítésekor – az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.
4.§ (2)
(2) Az építésügyi hatóság az építményekkel – beleértve a sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményekkel – kapcsolatos építési tevékenységgel összefüggő engedélyezési, kötelezési és ellenőrzési feladatai során az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményeket juttatja érvényre. A sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményekkel kapcsolatos építési tevékenység esetén a hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóság a sajátos építményfajtákra és a műemlékekre vonatkozó jogszabályi követelményeket is érvényesíti.
62§ (1) l
Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy
l) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú építményekre vonatkozóan az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelölését, az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó köztisztviselők szakirányú felsőfokú végzettségét és szakmai gyakorlatát, valamint az építésügyi hatósági engedélyezési és kötelezési eljárások, az építésügyi hatósági ellenőrzés és az építésfelügyeleti tevékenység részletes szakmai szabályait, a hatósági határozatok és végzések, illetve az építészeti-műszaki tervek részletes tartalmi követelményeit, továbbá az e tevékenységek ellátásához szükséges nyilvántartások létesítésének és működésének sajátos szabályait,
(4) A sajátos építményfajtákra, valamint a műemlékvédelem alatt álló építményekre vonatkozóan a (2) bekezdésben foglalt szabályozási feladatokat – e törvényben foglaltakkal összhangban és a miniszterrel egyetértésben – az építményfajta szerint illetékes miniszter gyakorolja

Ön szerint ki a felelős a vörösiszap tragédiáért?

Eredmények

Betöltés ... Betöltés ...

Kapcsolódó cikkek:

Ha segíteni akarsz, támogasd a károsultakat pl. az 1749 hívásával vagy más módon, pl. közvetlen utalással, a Magyar Vöröskereszt gyűjtést szervez a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére
Számlaszám: K&H Bank 10405004-00026547-00000000
közlemény: “ISZAP”
IBAN szám: HU37 1040 5004 0002 6547 0000 0000
SWIFT: OKHBHUHB

Hozzászólások (26): megnézem

 • Avatar

  Kálmán László

  2010. október 21. csütörtök - 08:17

  #76432

  Kedves Miklós!
  Sajnos, az atomerőművet is egy geológiai törésvonalra építettük.
  Itt is szívesen belenéznék az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációkba, utána lehetne tovább keresgetni, de az igazság csak akkor fog kiderülni, ha nem felelőst keresünk, hanem igazságot.
  Egyébként itt lenne az ideje, ha minden tervezőnek legyen felelősségbiztosítása és olyan áron kellene dolgoznia, amit természetesen meg is tud fizetni!

 • Avatar

  Saftics György

  2010. október 21. csütörtök - 10:20

  #76447

  Kedves Miklós!
  Sokszor értetlenkedem az építési engedélyezési eljárás miatt.
  Statikus lévén a feltételek megléte esetén szükség van szerkezeti dokumentáció mellékelésére is, de soha nem tapasztaltam, joggal mondható hosszú szakmai életem során, hogy az építési hatóság azért dobott volna vissza egy engedélykérelmet, mert hibás volt a statikai számítás. Márpedig tudunk erre is példákat.
  Vagyis az engedélyezés során az engedélyező olyan “bőrpapírokat” gyűjt össze, amit nem is ellenőriz, helyesbítek: a meglétét igen, a tartalmát nem.
  Valószínűleg azért, mert megfelelő szakembere nincs, és ebben az esetben szakhatóságot sem tud bevonni.
  Kérik továbbá a tervezői nyilatkozatot, melynek mérete lassan biblikussá duzzad, információs értéke meg egyenlő a nullával, nyilatkoztatják a tervezőt arról például, hogy tisztában van a munkáját illető büntetőjogi felelősségével. Óriási!
  Állítom, hogy az engedélyező hatóságok túlnyomó többségének nincs megfelelő kompetenciája arra, amit csinál és csak a tervezőkön, szakértőkön, meg a szerencsén, és nem rajtuk múlott, hogy eddig nem fordult elő több kisebb, vagy nagyobb katasztrófa.
  A megépített épületek, építmények időszakos ellenőrzése pedig vagy teljesen elmarad, vagy ha megtörténik, nagyrészt formális.
  Meggyőződésem, hogy a vörösiszap katasztrófában a hatóságok, tervezők, eredeti tulajdonos felelőssége ugyanúgy vizsgálandó, mint a jelenlegi tulajdonosé.

 • Avatar

  Berta Erzsébet

  2010. október 21. csütörtök - 11:52

  #76464

  “A kár okozásáért – ahogy azt már korábban is írtam – kétségkívül, mint tulajdonosnak a MAL Zrt.-nek kell helytállnia.”

  Ezzel nem értek egyet. Szerintem a hatóságok, tervezők, eredeti tulajdonos felelőssége ugyanúgy vizsgálandó, mint a jelenlegi tulajdonosé.

 • Avatar

  atuse

  2010. október 21. csütörtök - 15:09

  #76484

  Hát nekem kevésbé árnyaltabb a véleményem. Elsődlegesen mindenképpen a tulajdonos (vörösiszap előállítója és tárolója) a felelős. Ő az üzembentartó.
  Ha megnézzük ugyanezt egy autó (mivel az is veszélyes üzem) példáján, akkor egészen közérthetővé válik:
  -Az emberfia vesz egy használt autót, adásvételnél csináltat egy állapotfelmérés, hogy mi is a portéka. A jogszabály által előírt időközökben műszaki vizsgára kell menni, ahol a hatóság ellenőrzi a megkövetelt műszaki tartalmat (in situ), és itt tényleg van felelőssége a hatóságnak. Ezek mellet köteles vagy az üzemeltetés ideje alatt felelősség biztosítást kötni (másoknak okozott kárra). De egy balesetnél csakis az üzembentartó felelős az okozott kárért. Használat közben bármi elromolhat, de nem várja meg a tulajdonos a következő vizsgálatot a javítással. És ha másnak engeded át az autót, akkor is nálad a kártérítési felelösség. Egy balesetnél elég gyenge kifogás lenne, hogy “milyen rossz gazda volt az előző tulaj és egyébként is a vizsgabiztos hanyagsága okolható”!

 • Avatar

  Uhrin Imre

  2010. október 21. csütörtök - 16:53

  #76492

  Hogy lehet ellenőrizni egy gátat?
  Egyáltalán, hány év egy gát szavatossági ideje?

  A katasztrófa terv!
  A gát három perc alatt leomlott, milyen előre kidolgozott tervet lehetett volna végrehajtani?

  Egyetlen ésszerű védekezésforma van ezekkel a tározókkal szemben, hogy kellő távolságra építik hozzá a telepűléseket.

 • Avatar

  Uhrin Imre

  2010. október 21. csütörtök - 20:47

  #76514

  Biztos nincs!

  Szerintem itt nem a gáttal magával volt a probléma, hanem a talajjal amire építették.
  Bauxit ványászásakor a talajvíz nagyon mélyen volt, mivel vízmentesíteni lellett a bányászat miatt. A víztelen talaj nagyon szilárd volt.
  A bányászat elmúltával, már nem szovatták a talajvízet ezért felemelkedett. A víztől a talaj szivacsossá vált, ezzel elvesztette szilárdságát. A gát anyaga szinte betonszerű, ezért merev. A merev gát nem tudta követni az alatta lévő talaj mozgását, etért elrepdt.

  Azzal tudták volna megvédeni a falut, hogy nem építik oda, ha meg korábban ott volt körgáttal kellett volna védeni.
  De nem olyannal amit most oda építettek, mert az nem jó!!

  Voltam lent, indítványoztam, hogy az összes szántót (külterületeket) tárcsázzák fel, ezzel az iszap le kerűlne a talaj felszínéről és nem porzana. Tárcsázás után meg beültettni a területet akáccal (végfelhasználási kor 30 év), és nemes nyárral (20 év). Hosszú időre megoldódna a terület sorsa. (Én szeretném beültettni!)

 • Avatar

  Rezsnyák Péter építész

  2010. október 23. szombat - 20:01

  #76649

  Remélem , ez az alkalom jó lesz arra, hogy a tisztelt építtetők ráébredjenek arra, hogy igenis felelősségük van abban, hogy ki és hogyan tervezi, majd építi a létesítményeiket.Isten nyugtassa az elhunyt áldozatokat, de nálunk koporsók sora kell ehhez! Pár éve városunkban egy multi építtette az n+x-edik áruházát. Egyszerű nyeregtető épült, fapallókból készült rácsostartókkal. Az oromfalak vasbeton koszorút kaptak.Ez volt a szerencse! Ugyanis már a belső burkolatok készítése folyt, mikor villámsebesen leszedték a cserepet.És miért? A rácsostartók szinuszhullám alakzatot felvéve , oldalra kitértek. A vb. koszorúval erősített oromfal fogta meg a leborulni készülő tetőt. Gőzerővel erősítették meg a tetőt.Az építésvezető elmondta, hogy a kiválasztott kivitelező alvállalkozó messzi távolból jött, hóna alatt egy tervvel,mert a kiviteli tervezést rájuk bízták, legyen ott a teljes felelősség.A baj az volt, hogy a főtartókra merőleges síkban semmiféle merevítés nem volt! Próbáltam az ügyben lépni, de a helyi hivatalosságokat nem igazán érdekelte a dolog. Az említett áruházlánc jelenleg intenzív cégérátfestést végez, a csempéket kicserélték, meg a berendezést, persze a felújítás ilyesmivel nem foglalkozott. Hány ember fér egy 1000 négyzetméteres áruházba?

 • Avatar

  Uhrin Imre

  2010. október 24. vasárnap - 11:46

  #76663

  Rezsnyák Péter!

  Nem kell ám ennyire túllihegni! Sajnos a világon mindenütt van olyan, hogy valami nem sikerűl úgy ahogy szertenék. Örűljön, hogy még idejében észtevették a hibát és kijavították.

  A világon mindenütt szedi áldozatait az épített környezet, meg a nem épített is.

  Nem fogadom el, de ennyi halott egy hétvégén van az utakon.

 • Avatar

  Rezsnyák Péter építész

  2010. október 24. vasárnap - 15:24

  #76668

  Uhrin Imre: Kedves Imre! nem fogadom el, hogy ez túllihegés lenne! megítélésem szerint,amikor a nemzetközi szabvány egyetlen jellel definiálható:$, azaz dollár, (Németh László építész után)akkor a lekiismeretnek kiemelt helyre kell előkerülni.Ha ezt a dumát, hogy az utakon többen meghaltak hétvégén, bemondta volna a Mal-os igazgató, szerintem nem maradt volna ép darabja, és jó ha élve megússza.
  Ez messze túlmutat ezen a problémán! Ki engedte, hogy a Margit híd veszélyes állapotban évekig használatban maradjon, vagy hogy az Erzsébet híd 3 évet várjon a festésre? Ezekért ki viszi majd el a balhét? Vagy ezeknek sincs felelőse?

 • Avatar

  Uhrin Imre

  2010. október 24. vasárnap - 21:04

  #76675

  – Tegyen a definíció ellen!
  – A Mal igazgatójának egyet kellet vona akkor mondania!
  Sajnálom a történteket, részvétem az elhunytak hozzátartrozóinak.

  Elég kevés égatő problémát tud felsorolni. Én kapásból tudok vagy huszat Magyarországon. Mind olyan, hogyha bekövetkezne a baj több halálos áldozat lenne. Sajnos ezzel együtt kell élni. Amit Ön nagyon szépen leírt definíciónak abból igen kevés van, az emberek igénye meg nagyon nagy.

  Mikor 1976 összeomlott a Reichsbrücke, minden budapesti hidat megvizsgáltak. Nagyrészük közel életveszélyes volt. Ahhoz képest a Margit híd jól bírta.

  ha bekövetkezik a baj, biztos találnak felelőst, akit lehet mutogatni a tévében.

 • Avatar

  Uhrin Imre

  2010. október 25. hétfő - 06:05

  #76682

  Hogy nem fogadja el az a maga gondja!
  Ha ez önnek új, hogy a pénz diktál mindent, csak azt tudom mondani, hogy előbb kellett volna felébrednie. Ha csak a lelkiismeret diktálna, akkor az ország egy nagy szeretett szolgálat lenne.
  – Ezt a dumát neki nem is kellett volna elmondania. Neki csak annyit kellett volna mondani, hogy nagyon sajnálom, ami történt, részvétem az elhunytak családtagjainak.
  (mikor én lent voltam elmondtam nekik és a csontjaim épek)
  Ha a kormány nem használná fel saját népszerűsítésére nem kapott volna az esemény ekkora nyilvánosságot.

  A Margit híd!
  Mikor Bécsben leomlott a 1977 -ben Reis-Brücke, Budapest összes hídját megvizsgálták. Többek közt a Margit híd is katasztrofális állapotban volt. Mégsem ugrottak neki a felújításnak. Kivártak és bejött.

 • Avatar

  Uhrin Imre

  2010. október 25. hétfő - 08:11

  #76684

  Nem akartam kétszer leírni ugyan azt!
  Most reggel mikor idenéztem, nem volt fent a hsz!

 • Avatar

  Uhrin Imre

  2010. október 25. hétfő - 08:13

  #76687

  Ma láttam a tévében, hogy bontják az épületeket!

  Szerintem nem sugárfertőzött környék, ami építőanyag megmenthető (cserép, faanyag)meg kellett volna mentei. Vagy a hülye adakozók összedobnak annyit hogy lehet pocsékolni?

 • Avatar

  TÜKE

  2010. október 25. hétfő - 08:40

  #76691

  [Írtam egy másik hozzászólásomban…”nem vagyok egy kitárulkozós fajta/féle”
  Kis kiegészítés : volt ipari röntgenes “végzettségem”- (oklevelem (?) érvényessége lejárt- mint nyugdíjas..) – ezt-azt (emlékezetből) tudok még a pl. sugárfizikáról…és ne soroljam. ] –
  Én nem védem ” a mundér becsületét!” – és csak megemlíteném, hogy pl.van ez is !
  https://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus
  (Bocs,ha rosszul írnám be)
  Egy biztos ! (?) – sajnos, – ha napjainkban a “sugárfertőzést” csak megemlítik… hát… történnek “keveredések” – és ki- ki “vérmérséklete” szerint… gondol sok mindenre !- Ne bonyolítsam!
  Tipp: minél jobban megismertetni a lakosságot ( minél pontosabban) – az esetleg várható eseményekkel.
  Megjegyzem : pl. az egyre gyakoribb “földcsuszások” … >> suvadások (?) és ehhez hasonló támák is megérnének egy kis “közös gondolkodást ?”
  Remélve, senkit nem bosszantottam/bántottam (meg) ezzel!

 • Avatar

  Rezsnyák Péter építész

  2010. október 25. hétfő - 08:53

  #76693

  Kedves Imre!

  Becsüllek azért, mert neved adod hozzászólásaidhoz, de nem ugyanazt a filmet nézzük, ezért a véleménycserét részemről lezártnak tekintem!

 • Avatar

  Uhrin Imre

  2010. október 25. hétfő - 11:00

  #76698

  Rezsnyák Úr!

  Lehet, hogy két moziba járunk, érzésem szerint az enyém mutattja a való világot. SAJNOS!

  Elogadom, és köszönöm, hogy vitattkozhattam veled.

 • Avatar

  TÜKE

  2010. október 26. kedd - 03:55

  #76710

  Jaj de jó, hogy megtaláltam ezt az oldalt is ! – pontosabban választ.
  Más blogot írótól is kaptam a figyelmeztetést, hogy a túlzottan sok írásjel miatt a spamszűrő miatt nem jelenik meg néha a hozzászólás.
  Megint tanultam valamit.
  Igyekszem betartani.

 • Avatar

  TÜKE

  2010. november 16. kedd - 04:16

  #77276
 • Avatar

  Rezsnyák Péter építész

  2010. november 16. kedd - 12:25

  #77284

  A tisztelt beruházók jó része valódi megoldást, és érdemi mérnöki munkát akar a legtöbb esetben. Sajnos, sokszor szembesülök azzal a szemlélettel, hogy tudjuk le a papírmunkát, aztán valahogy megoldjuk a műszaki kérdéseket. Ebben nem vagyok partner. A bosszantó, hogy ezen dolgaikhoz mindíg találnak kamarai számmal rendelkező “aláíróembert”. A most megállapított hiányosságok is kezelhetőek lettek volna, mint ahogy lassan ki is derül. De mi lett volna akkor, ha Kovács 13 Béla talajmechanikus és Szabó 29 János statikus azt mondja anno a beruházónak, hogy ide max. fele ekkora tározó építhető, és azt is x évente geodéziailag ellenőrizni kell? Azt gondolom, hogy a mérnöktársadalom javát szolgálná, ha az ilyen esetekben “aláíró” emberek kiforrnának a szakmából…

 • Vád a zöldhatóság lemondott elnöke ellen

  2014. január 7. kedd - 01:00

  #87303

  […] írtam anno a Vörösiszap | nincs, aki ellenőrzött volna cikkben. Jelzem az elmúlt 3 év nem volt elég, hogy meg lehessen nevezni a bíróság által is […]

 • Avatar

  lali

  2014. január 8. szerda - 07:25

  #87308

  Kálmán László: Kedves László!
  Ezt Ön honna szedte? Ne azt írja, hogy nézzek utána, meg hogy nyilvánvalóan sok helyen megírták. Konkrét hivatkzásokat szeretnék látni. Már csak azért is, mert az ae-ben a földrengésvédelemmel foglalkozom.

ZÖLD
Felmentettek mindenkit a vörösiszap-perben

A Veszprémi Törvényszék első fokon minden vádlottat felmentett minden vádpontban a vörösiszap-katasztrófa miatt indult, 15 vádlottas büntetőügyben. Az ítélet indoklása szerint a katasztrófát még a kilencvenes években elkövetett tervezési hibák okozhatták, nem a Mal Zrt.-nél 2010-ben dolgozók gondatlansága.  A 2010-ben tíz ember halálát okozó vörösiszap-katasztrófa mind a 15 vádlottját felmentették. A 15 ember ellen különböző vádpontokban, […]

Felmentettek mindenkit a vörösiszap-perben
2016. január 28. csütörtök
OFF
Menekülők? Menekülök …

Bármennyire is tudjuk, hogy más ha valamit a TV képernyőjén látunk és az, amit személyesen megtapasztalunk a helyszínen, eléggé megütött, amikor ma vonattal Bp-re mentem és a Keletiből kijöttem ez a kép fogadott. Egészen elképesztő és szürreális a látvány. Több ezren lehetnek, többségük a földön ülve pokrócon, de a többség inkább szétszedett papírdobozokon. Az ott […]

Menekülők? Menekülök …
2015. szeptember 3. csütörtök

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább