Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
Koós Miklós
2011. február 4. péntek

Felszámolás alatt a Vekla-5 Zrt.

Nemrég kaptam az alábbi hírt Tóth János olvasónktól:
A Pest Megyei Bíróság 3.Fpk.13-10-000184/11. sz. végzése felszámolás megindításának közzétételéről A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2010. december 29. napján jogerőre emelkedett végzésével a(z) VEKLA-5 Építőipari Termékeket Gyártó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2173 Kartal, Császár utca 149.; cégjegyzékszáma: 13 10 041018; adószáma: 14525283-2-13) adós felszámolását főeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34. cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A felszámolóbiztos(ok): Pothárn Miklósné 9700 Szombathely, Engels u. 34.

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2010. január 25.

A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.

A Pest Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10032000-01484681-24000004.

Mindazok [ideértve a zálogjogosultakat, és a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti függő követelések jogosultjait is], akik az adóssal szemben fennálló ismert követeléseiket – kivéve a felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban [27. § (2) bekezdés e) pont] már bejelentett és nyilvántartásba vett követeléseket – a felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket e végzés közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

A felszámoló – a módosított 1991. évi XLIX. tv. 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelések kivételével – csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely után az igénybejelentő a követelés 1 %-át, de legalább 5.000 Ft-ot, legfeljebb 200.000 Ft-ot az e végzésben megjelölt számlára – a bírósági ügyszámra (végzés számra) hivatkozással – 40 napon belül befizetett és ezt a felszámoló részére igazolta.

Budapest, 2011. január 14.  A közzététel időpontja: 2011. január 17

forrás: Cégkönylöny-Online

szerkesztői kiegészítés: A Vekla kapcsán eddig majd féltucat céget hoztak létre Vekla, Q-Zo, KLA-555, Habiten-Vekla neveken, így nem nagyon lehet tudni, melyik a ténylegesen működő cég illetve hol vannak a különféle gyártási és egyéb jogok? Az e-cegjegyzek adattára szerint a most felszámolásra kerülő Zrt. két tulajdonosa Bilinszky Ferenc (vezérigazgató) és Kuremszki Csaba  összesen 10 millió Ft értékben. A 2009. július 1-én alapított Cg.13-09-130155 cégjegyzékszámú VEKLA TRADE Kft. (2120 Dunakeszi, Tábor utca 6.) illetve a 2005. oktober 5-én alapított Cg.13-09-128484 cégjegyzékszámú KLA 555 Kft. (2170 Aszód, Rákóczi út 3/A.) – amelyeknek egyedüli tulajdonosa Solti-Veres Klára – továbbra is létező cégként vannak feltüntetve. A vekla.hu honlap a “megrendelő kérésére” nem érhető el.

A cikk megjelenése előtt elküldtem a Vekla képviselőjének, akitől 2 levélben az alábbi választ kaptam:

Kedves Koós Úr!

A Vekla-5  Zrt. felszámolási folyamata nem érinti Veres Klárát, mert nem áll a céggel semmilyen jogviszonyban . Nem áll módunkban tudni, hogy pontosan miért számolják fel a céget. Természetesen mindenkinek joga van megtudni a felszámolás tényét, mert ez nyilvános. Azonban fontos megjegyezni, hogy a honlapon, ahol Ön közzé teszi ezt az információt mindenképpen szerepeljen az az információ is, hogy ez személy szerint semmilyen módon nem érinti Veres Klárát  a szabadalom tulajdonosát és a vekla projektet, továbbá az is, hogy erről Önt a megjelenés előtt tájékoztattuk.  Engedelmével a levelét és a válaszomat is továbbítottam a Vekla projekt jelenlegi jogi képviselőjének.
Továbbra is szívesen állok rendelkezésére.
Tisztelettel: Orgován Zoltán

illetve nem sokkal ezután:

Kedves Koós Úr!

Jelenleg, a Vekla projekt egyik legfontosabb része, hogy legyen engedély. Sajnos Veres Klára még mindig felépülőben van, ezért olyan információkat, hogy mikor lesz engedélye pontosan nem tudom. Reméljük nem kell túl sokáig várni. A Vekla Trade Kft. a Klára tulajdonában van, de jelenleg semmilyen aktív tevékenységet nem végez.  Azért nem érhető el a honlap, mert Ön azt mondta nekem, amikor találkoztunk, hogy a jelenlegi helyzetben többet árt, mint használ. Én pedig meghallgattam a tanácsát és mindaddig nem lesz új honlap, amíg nem rendeződik a Vekla sorsa.
Tisztelettel: Orgován Zoltán

Hozzászólások (0): megnézem

SZAKMA
Fórum a Vekláról – beszámoló

A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Környezetvédelmi klubja vitát rendezett “Az innováció és a környezetvédelem kapcsolata, avagy a környezetvédelmi szabadalmak megvalósulnak-e?” címmel. Ennek keretében a vita vezérfonalát a vita indítója Veres Klára vitte volna a Vekla néven bejelentett találmánya révén. Erre a beszélgetésre engemet is meghívtak. A rendezvény nyilvános volt. A beszámoló itt akár véget […]

Fórum a Vekláról – beszámoló
2010. november 18. csütörtök
SZAKMA
Fórum a Vekláról

A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Környezetvédelmi klubja vitát rendez “Az innováció és a környezetvédelem kapcsolata, avagy a környezetvédelmi szabadalmak megvalósulnak-e?” címmel. A vita indítója Veres Klára a Vekla néven bejelentett találmánya révén. Erre a beszélgetésre engemet is meghívtak. A rendezvény nyilvános, akit esetleg érdekel az alábbi címen és időpontban meg is hallgathatja, sőt részt […]

Fórum a Vekláról
2010. november 15. hétfő

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább