Regisztráció/Belépés

további cikkek

Koós Miklós
2011. június 20. hétfő

Nyílt levél a MÉK és a MÉSZ elnökének

Alulírott építészek úgy véljük, meg kell szólalnunk a nyilvánosság előtt: alapvető szakmagyakorlási és etikai elveinket éri nap mint nap komoly támadás, miközben érdekvédelmi szervezeteink – vélt taktikai előnyökért vagy egyéb, ismeretlen okokból – mindezeket csaknem tétlenül szemlélik. Neves építész kollégáink vállalnak szerepet – vállalhatatlan helyzetekben, tervezőként, tisztségviselőként, döntéshozóként egyaránt. A helyzet kritikus, túllépett a Nemzeti Színház ügyének kollektív elárulásának jelentőségén is.

Nyílt levelünk célja kettős: rámutatni a közéleti fejlemények szakmánkat is érintő elfogadhatatlan eseményeire, jelenségeire, és állásfoglalásra késztetni a Magyar Építész Kamarát, valamint a Magyar Építőművészek Szövetségét – mint a honi építészek és építészet legfőbb érdekvédelmi szervezeteit. Az alább felsorolt esetek láthatóan egyenként és súlyosan ássák alá az építészeti minőségbe, a legjobb terv kiválasztásába, a demokratikus civil építészeti folyamatokba vetett hitet. Sajnos az alábbi példatárunk szinte hetente bővül, az építészek érdekérvényesítő képessége minden eddiginél alacsonyabb és úgy tűnik folyamatoan csökken.

Kulcsprojekt tervpályázat nélkül – 1? A debreceni „Loki-stadion“ építésének ügye már több éve napirenden szerepel. A 2008-as EB pályázat részét képezték a stadion átalakítási tervei[1]. Az ezt követő években a médiában többször felbukkant az átalakítás tervezése[2], mígnem 2010 novemberében[3] Debrecen főépítésze által már elkészített tanulmánytervről, 2011 májusában már kész tervekről[4], a munkálatok ez év augusztusi kezdetéről, közel háromszorosára[5] duzzadt állami beruházásról és a projektcég megalakulásáról[6] lehetett olvasni. Hogyan lehet az, hogy az elmúlt években zajló stadiontervezési programból az építész társadalom egésze kimaradt? Ki és milyen megbízásból készítette az EB-pályázatra a terveket? Hogy lehet az, hogy az egyenlő esélyeket és minőségi kiválasztást biztosító országos, nyílt építészeti tervpályázat az évek folyamán elmaradt? Kik és milyen terveket készítettek az elmúlt évek során? Hogyan kaphat direkt megbízást a város főépítésze (Kováts Ákos) a tanulmánytervek elkészítésére? Hogyan biztosítható az építészeti minőség, ha a tervek ingyen készülnek?[7] Hogyan lehet az, hogy egy ilyen volumenű beruházásról csak utólagos, felszíni ismertetést kapunk, leszámítva a MÉSZ erőtlennek tűnő, egyszeri tiltakozását?

[8]Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és a MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?

Kulcsprojekt tervpályázat nélkül – 2? Napi sajtóhírekből[9] és a hazai sportvezetők[10] nyilatkozataiból kiolvasható, hogy az ország egyik legjelentősebb sportlétesítménye, a Puskás Ferenc Stadion sorsa megpecsételődött: bontása az október 11-i finn-magyar összecsapást követően várható. Az előzetes információkból arra következtethetünk, hogy a létesítménnyel kapcsolatos tervek – mellőzve az ilyenkor szokásos és a feladat jelentősége által megkövetelt nyílt építészeti pályáztatást – már most készülnek. A létesítménnyel és a területtel kapcsolatban ugyan előzőleg volt eredményesen lezárt, a kormányzati döntéshozás megalapozását segítő ötletpályázat[11], de ez műfajánál fogva nem jogosít végleges építészeti tervek kidolgozására ill. arra irányuló megbízásra. Amennyiben érdekképviseleti szervezeteink[12] számára fontos a szakma és épített környezetünk becsülete, kérjük fejtsék ki álláspontjukat, ahogy azt levelében Mónus János építész már megtette[13]. Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és a MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?

Fejlesztések (tervező) személy(é)re szabva? Tavaly novemberben jelentek meg a sajtóban az első hírek [14] arról, hogy Tarlós István főpolgármester többek között építészeket is felkért (Finta Józsefet, Kerekes Györgyöt, Makovecz Imrét, Zoboki Gábort), hogy egy ún. építész tanács keretein belül segítsék a város hosszútávú rendezési stratégiájának kialakítását. Az építészek ilyen súlyú, üdvözlendő részvétele mellett számos kérdés merült fel az elmúlt hónapokban. Hogyan lehet az, hogy a bejelentés óta eltelt időben semmilyen, a tanácshoz köthető kezdeményezés, javaslat nem látott napvilágot, ezzel szemben idén januárban bejelentették az Új Széchenyi Tervből megvalósítandó, Finta József tervezte gyalogoshíd projektet [15] [16], majd pár hónappal később egy főpolgármesteri interjúból megtudhattuk, hogy fiókjában még harmincegy, szintén Finta József által készített terv található [17], melyek közül “kettőt-hármat-négyet” szeretnének részletesen kidolgozni. Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és a MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?

“Pályázat” a Széll Kálmán térre? Hogyan történhetett, hogy Észak-Buda egyik legfontosabb központja, a néhai Moszkva tér, évtizedek óta dédelgetett[18],[19],[20] rendezése közlekedési kérdéssé alacsonyodott és ezzel párhuzamosan Tarlós István főpolgármester által a nem is olyan rég bejelentett tervpályázat[21] helyett egy, a színfalak mögött lefolytatott meghívásos ötletpályázat[22] alapján választották ki a tervezőt? Mi volt az ötletpályázat pontos tárgya és miért nem ismertette egyik hírforrás sem a pályázaton részt vett ötleteket, azok tervezőit, különös érdeklődéssel a győztes iránt? Hogyan történhetett, hogy a tervpályázatokról szóló jogszabály[23]tartalmával ellentétesen az ötletpályázat koncepcióterv készítésére irányuló megbízással végződött[24]? A több lépcsőben megvalósuló (közlekedési?) rendezés[25] minden egyes ütemét a közvélemény és a szakmai nyilvánosság nélkül további meghívásos ötletpályázatokon ítélik oda, vagy az első körben elvégzett munka alapján szerzett szerzői jogokra hivatkozva a jövőben még ezt is meg lehet spórolni? Miért lehet az, hogy az építész (Finta Stúdió) és tájépítész (Garten Stúdió) szakma közismert képviselői[26] szerződnek alvállalkozóként egy közlekedéstervező cég, jelen esetben a Főmterv alá[27]? Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és a MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?

Kulcsprojekt (előkészítése?) pályázat és nyilvánosság nélkül? A Budai Várnegyed az ország egyik legmeghatározóbb turisztikai célpontja, de szimbolikusan is Magyarország központja, jelen méltatlan állapota ellenére[28]. Felelősség és lehetőség, hogy az összes érintettet megszólítva a Várnegyed számos tervezési helyszínére átlátható módon, a megvalósításra legalkalmasabb terv születhessen meg, egységes koncepció szerint, a mai ad hoc ötletelések[29] helyett – természetesen nyilvános pályázatokon keresztül. Hogy lehet mégis az, hogy a Várnegyed jövőjéről ma egy önjelölt csapat[30] tagjai, illetve a helyi önkormányzat által egyenesben megbízott építésziroda[31] gondolkodik, párhuzamosan[32], ha úgy tetszik egymás ellenében?[33]Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és a MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?

Felhívás/pályázat/javaslattétel – így? Nagy Ervin országos főépítész június 2-i “Felhívás javaslattételre építészeti program előkészítéséhez”[34]című nyílt levele alapján 13 nap alatt kellene a jelentkezőknek kidolgozniuk vázlatterveket “alacsony jövdelemű, lakással nem rendelkező családok számára”. A felhívás a javasolt épületről, együttesről, műszaki, szükség szerint építési technológiai leírást, főbb munkanemenkénti költségbecslést is kér – a beépítés helyszíne, módja és karaktere, a megrendelői/későbbi használói program ismerete nélkül. Díjazás a tervek után nem jár, a bírálat módja/szempontjai, a tervek jövőbeni felhasználása nem ismert. Nem az lenne az egyetlen járható út, ha megfelelő előkészítés (!) után a kiíró építészeti tervpályázatot ír ki – a vonatkozó szabályok szerint – több ezer ember otthonának kialakítására válaszokat adó fontos és szép építészeti feladatra? Mire véljük a MÉSZ honlapján megjelent “beszámolót”?

[35]Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?

A fő kérdés az, hogy tekintsük-e a fenti fejleményeket egyedieknek, vagy előbb-utóbb, minden kulcsfontosságú beruházásnál[36],[37]a fenti eljárások valamelyikével szembesülhetünk? Nem tartja-e óriási problémának a két megszólított érdekvédelmi szervezet mindezt épp akkor, amikor a nyilvános tervpályázatok száma drasztikus mértékben lecsökkent, miközben 2009-ben 16, 2010-ben 7 db, idén eddig összesen 1, azaz egy db hazai országos építészeti tervpályázat került kiírásra?!

Elvárjuk a két megszólított érdekvédelmi szervezet nyílt, haladéktalan állásfoglalását, határozott fellépését, az eddigi halogató gyakorlattal való radikális és azonnali szakítást, a nyilvánosság előtt folytatott folyamatos kiállást az alapvető köz- és szakmai érdekeink mellett!

Első lépésként a fenti ügyekben tételes magyarázatot és azonnali, nyilvánosság előtt zajló intézkedést várunk!
Nyílt levelünkhöz várjuk bármely építész vagy építész szervezet, területi építészkamara, stb. nyilvános csatlakozását az unegyven@gmail.com címen, a területi kamarai és/vagy MÉSZ-tagság feltüntetésével!

2011. június 20.

forrás és aláírás: u40 – az építészeti közélet tere

kiegészítés:

fórum a nyílt levélről

Az elmúlt napokban nagy érdeklődést és felháborodást keltett az a június 20-án keltezett nyílt levél, mely hat különböző témában  – a következő kijelentéssel illeti a MÉK-et és a MÉSZ-t:

„Hogy lehet az, hogy mindezt a MÉK és a MÉSZ eddig lényegében szótlanul hagyta?”

A levél továbbá fölemlíti a tervpályázatok alacsony számát, összességében megalapozatlan állításokat tartalmaz, az építészek szakmai szervezeteit tétlenséggel vádolja és felelősnek tekinti a jelenlegi helyzetért. Az egyoldalú és támadó hangvételű levél már politikai színezetet is ölt, mivel egy napilap is témái közé emelte. A MÉK elnöksége a jelen válságos helyzetben elítéli a megosztó megnyilatkozásokat,
és mivel az interneten való levelezést vitára alkalmatlannak tartja, ezúton meghívja az érdeklődőket egy nyílt kerekasztalra, ahol beszámol arról, hogy az említett ügyekben mit tett.

Egyúttal elvárja a levél kezdeményezőit, hogy a vitában vegyenek részt és állításaikat támasszák alá tényekkel. A nyílt vita helyszíne: a MÉK, BÉK és MÉSZ székháza (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2., Kós Károly terem)

Időpontja: 2011. június 30. csütörtök, 16.00 Vitavezető: Ertsey Attila MÉK alelnök

Résztvevők a MÉK képviseletében:   Noll Tamás, Elnök és a MÉK Elnöksége
Résztvevők a MÉSZ képviseletében:   Kálmán Ernő, Elnök


kiegészítés 2011. június 27-én :

NYILATKOZAT
a MÉK elnökségének június 23-i közleményével kapcsolatosan

A június 20-án megjelent, a MÉK és a MÉSZ elnökének címzett nyílt levél megszövegezői (ha tetszik: “kezdeményezői”) nem tekinthetik válasznak az ezidáig 170 építész által aláírt, nyílt levélben megfogalmazott kérdésekre azt a közleményt, amelyet a MÉK elnöksége adott ki június 23-án, nyilvános vitára invitálva az érdeklődőket. A nyílt levél ugyanis nem állított, hanem kérdezett – a megválasztott tisztségviselőktől. A nyílt levélben nem szerepelt megosztó  megnyilatkozás, az – ellentétben a MÉK elnökségének “válaszával” – nem volt egyoldalú és támadó hangvételű. Szó sincs politikai színezetről, egy nyilvános megnyilatkozás a nyilvánosság különféle szintjein magától értetődően éli önálló életét. A levél aláírói – a levél szövege szerint – nem vitázni szeretnének, hanem nyilvános válaszokat kapni.
A két megszólított szervezet elnöke mindezidáig adós a nyílt levélben felvetett konkrét ügyekkel és az azok által kirajzolt tendenciákkal kapcsolatos állásfoglalással. Válaszok tehát a mai napig nem érkeztek – további aláírók annál inkább. A nyílt levél szerzői nem csupán annak megszövegezői, hanem az aláírók összessége, akik véleményünk szerint joggal várják el a levél megszövegezéséhez, alátámasztott hivatkozásaihoz méltó, és azonos formájú, nyílt, írásbeli választ.
Ezért, ennek megszületését megelőzően a nyílt levél kezdeményezői nem vesznek részt a június 30-i nyílt vitán, és a távolmaradást javasolják minden aláírónak, érdeklődőnek is.
A MÉK és a MÉSZ elnökének nyilvános, írásbeli válaszát követően a nyílt levél megszövegezői megfelelő és független vitavezetésű, alaposan előkészített, nyilvános fórum elé örömmel néznek, sőt, annak megszervezését – felkérés esetén, egy későbbi időpontban – szívesen magukra vállalják, hiszen a fórum a közös cél felé, az építészeti nyilvánosság kiteljesítésének és társadalmi szerepének megfelelő szintű újrapozícionálásának irányába tenne fontos lépést.
Akárcsak a nyílt levél kérdései, és a várva várt válaszok.
2011. június 27.
forrás: https://unegyven.blog.hu/2011/06/27/nyilatkozat_31

 

Hozzászólások (18): megnézem

 • Rezsnyák Péter építész

  2011. június 20. hétfő - 18:13

  #80778

  Ne dugjuk a fejünket a homokba..Nem egy esetben , kivitelezőként tapasztaltam, hogy az építtető ügyfelek egy-egy problémás esetben hamar megtalálják a megfelelő embert a tervek elkészítéséhez.A főépítész férje -felesége-szeretője, stb, hadd ne soroljam. Minek tervpályázatot kiírni, amikor csak az a terv kapja meg a stemplit, ahol a tervet jegyző személy brancsbéli. Nem írok többet, mert még a végén felmond az ügyvédem!

 • TÜKE

  2011. június 20. hétfő - 18:15

  #80779

  Elnézést, nem vettem észre az azonosságot.

 • Huszti István

  2011. június 21. kedd - 08:30

  #80786

  Rezsnyák Péter építész:
  (Lázár Ervin után szabadom..
  Egy bizottság megmondja a nyúlnak hogyan fusson.
  Aztán jönnek az építészek és a pályázatokban megmondják a nyúlnak hogyan fusson.
  Nem kéne talán megkérdezni a nyulat ?
  A Nyúl)
  A viccet félretéve. Természetesen pozitív dolog, hogy az építészek megpróbálnak valamit és a pályázati lehetőségek a mostaninál jobb helyzetet teremtenének. De. A közvélemény számára ez egy belterjes próbálkozás arról, hogy ki kapja a koncot. Az építészek a saját érdeküket akkor képviselnék a legjobban, ha a olyan nyílt levelet fogalmaznának, hogy hogyan lehet a közmunkákba bevonni a köz véleményét. A jelen pályázati felépítmény erre alkalmatlan.
  Huszti István

 • Kálmán László

  2011. június 21. kedd - 09:14

  #80788

  Egyet értek a gondolattal, de vádaskodás talán kissé erős, március 4-én erről tartott konferenciát a MESZORG, akkor hol voltak az alulírottak?
  Talán tíz építészt érdekel a téma.

  Lehetne hozni egy határozatot a kamarában, hogy állami beruházásnál, vagy bizonyos értékhatár fölött nem vállalhat munkát tervpályázat nélkül kamarai tag, aki ezek ellenére tervez, ki kell zárni a kamarából.
  A bíráló bizottságban minden esetben helyet kell foglalnia a két szervezet képviselőinek, egy budapesti és két “vidéki” kamarai jelölttel együtt.
  A döntésnél a szakmának nagyobb súllyal kell lennie minden esetben, mint a befektetőnek.
  Súlyozottan kellene vizsgálni a beépítési energia mennyiségét, az energiahatékonyságot (fenntarthatóságot), stb. (Ezt energetikusoknak kellene megtenni, nem kiber-szakértőknek!)
  Természetesen ez mid az én szellemi termékem, tehát evidens, hogy minden esetben én leszek a bíráló bizottságok elnöke. :-DDD

 • Rezsnyák Péter építész

  2011. június 21. kedd - 14:26

  #80792

  Kálmán László: A huszonnegyedik óra után vagyunk. Miniszteri képviselete sok éve nincs a szakmának,és kilátás sincs arra, hogy legyen. Az az építész, aki már a napi megélhetésért küzd, nem fog tudni szakmai közéletet élni. Más. Kiszámolta már valaki, hány tervezői jogosultság van kinn, és az hogy aránylik az ideális épülő lakásszámhoz? Ha annyi lakást építenénk, ahányat a szocializmusban sem, tehát a 4,5 millió lakás 1 %-át, azaz 45ezret, akkor is egy lakás per építész lenne az arány!! Tudtommal 40ezer felett vagyunk az építészkamarában! Tehát a szakma sírját akkor kezdték el ásni, mikor ekkor létszámot a fejesvonalzó mellé engedtek.Ma pedig egy építőipari szakközépiskolában 10 diák 50(!) tantárgyból bukik év végén!!! Van, aki kilencből!!!Nincs limitje a pótvizsgák számának!! Tehát ezek szerint lesz risszabb!

 • Dulácska Zsolt

  2011. június 21. kedd - 16:08

  #80797

  Helyesbítés: 2011 év első negyedévében: 7200-an. A trend csökkenő.
  ***
  A hatályos MÉK Etikai fegyelmi szabályzat
  “11.§ (6) A kamarai tag nem vállalkozhat olyan tervezési feladat elvégzésére, vagy abban való közreműködésre, amely feladatra a hatályos jogszabályok szerint tervpályázatot kellett volna kiírni.”

 • Rezsnyák Péter építész

  2011. június 21. kedd - 17:48

  #80798

  Koós Miklós: Elnézést a téves adatért!

 • Kocsis Krisztián

  2011. június 21. kedd - 18:17

  #80800

  Építész ,kertész, főépítész….van ebben ez az országban mindenféle ..ész…
  Csak a józan paraszti ész hiányzik…

 • Dulácska Zsolt

  2011. június 21. kedd - 21:08

  #80801

  A területi kamarai elnökök tavaszi értekezletén az aktív, tejes tagdijat fizetők
  számának nevezték meg a 7200 tagot.
  2010 első negyedévben ez még kb 8000 fő volt.
  Ha jól tudom, az aktív kamarai tagokat január végén összesítik.

  Van olyan területi kamara, ahol 200 fő tag közül 60% szüneteltet, vagy kéri a
  felfüggesztését, avagy kért 50% tagdijmérséklést (=nem volt az előző évben a
  jogosultságából származó jövedelme). Azaz ennyi embernek nincs
  építész/város/belső/kert munkája.
  Idei év eleji BÉK felmérés szerint a fővárosi építészek 80-90%-ának nincs, vagy nem elegendő a munkaellátottsága.

  ***

  A hatályos MÉK Etikai fegyelmi szabályzat
  “11.§ (6) A kamarai tag nem vállalkozhat olyan tervezési feladat elvégzésére, vagy abban való közreműködésre, amely feladatra a hatályos jogszabályok szerint tervpályázatot kellett volna kiírni.”

 • Szabóbácsi

  2011. június 21. kedd - 23:06

  #80805

  Kocsis Krisztián: Asse’ hiányzik, csak nem érvényesül, mert még túl sokan vannak az egyenlőnél is egyenlőbbek.

 • sby f. j.

  2011. június 22. szerda - 08:23

  #80808

  Koós Miklós:
  …a kép ettől valószínű még “feketébb” Miklós…
  Ahogy én is, mi is elkövetünk egy-egy(?) tervezést, ahogy a több ezer önkormányzatokban ülő kollégák (számuk jóval több, mint a regisztrált legális tervezőké), szinte mind tervez, persze nem a saját neve alatt, az össz. “tervezői szám”, lehet, hogy még a Péter “LOTTÓ” számát is jóval meghaladja.

 • Dudics Krisztián

  2011. június 22. szerda - 12:38

  #80824

  Huszti István:

  A levélben foglaltakkal egyetértek, a felháborodást osztom.
  Ezzel együtt egyetértek Huszti István felvetésével; szerintem is a tervpályázati rendszert a közösségi tervezés irányába kell továbbfejleszteni. Azaz a tervpályázatokat valódi közüggyé kell tenni, nem csak egy szakma belügyeként kezelni. Társadalmi szempontból is és a saját érdekünkben is ezt kell tennünk.
  Csak a nyilvánosság felé menekülhetünk előre!
  Példák és muníció például itt: https://www.kozossegfejlesztes.hu/

 • Kocsis Krisztián

  2011. június 22. szerda - 18:16

  #80831

  Koós Miklós:

  Kedves Miklós és sby f. j.,

  Remélem jó viszonyban vannak az égiekkel mert ma délután megjátszottam a lottón
  Péter és a kamara LOTTÓ számait 🙂
  Többet szerintem nem lehet elérni a MÉK-nál 🙁

SZAKMA
Kedves Iparkamara!

Idén februárban regisztráltam Önöknél, mint egyéni vállalkozó és fizettem meg a kötelező tizedet (mármint az építész kamarai tagdij tizedét). Az elmúlt 7 hónapban nem hallottam Önökről, majd egy hete kaptam egy kedves invitáló levelet Önöktől “Pályaorientációs rendezvényükre”. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ingyenes pályaorientációs, szakmaválasztási rendezvényt szervez az érettségivel rendelkező fiatalok számára 2017. augusztus 23-án. Gyere […]

Kedves Iparkamara!
2017. augusztus 15. kedd
SZAKMA
MÉK választások 2017 | 5. rész – Mi lehet az új MÉK vezetés programja?

A MÉK-ben 2017-ben választások lesznek, ennek kapcsán a kamara jelölő bizottsága felkérte a tagságot, hogy mondja el, milyen kamarát szeretne. Nem kell új javaslatok után keresgélni, nem kell feltalálni a spasnyolviaszt, ha már egyszer készen van szinte a teljes program: “… Meg kell fordítani a kamarák működésének irányát!… A jelenlegi MÉK > területi kamara (küldöttek) > kamarai tag […]

MÉK választások 2017 | 5. rész – Mi lehet az új MÉK vezetés programja?
2017. július 30. vasárnap

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább