Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
Koós Miklós
2011. augusztus 11. csütörtök

Vörösiszap | a felelősök továbbra sem ismertek

Az új lakóépületek átadásával lezárult a magyar környezetvédelem legnagyobb tragédiájának első fejezete. Maga az ügy nem zárult le, nem is zárulhatott le, hiszen az egyik legfontosabb kérdés, hogy ki illetve mi okozta a kárt, kit milyen felelősség terhel, azt csak egy bíróság ítélheti meg.

Vörösiszap – ki lesz a felelős? c. cikkben azt írtam október 14-én:

“… Időközben az is kiderült, hogy a kormányzat maga sincs tisztában azzal, hogy kinek, mikor mit kellett volna ellenőrizni és ennek elmaradásáért kit terhel felelősség?

A környezetvédelem eddig lerázta magáról a felelősséget, a legújabb verzió szerint azért, mert ez tulajdonképpen a területileg illetékes jegyzők feladata lett volna. Nem ismerem az államigazgatás ide vonatkozó rendelkezéseit, de ezt kizártnak tartom. Az állami felelősség elhárítása már csak azért is figyelemreméltó, mert pont a környezetvédelem ellenőrizte utoljára a tározót.

“…Az államtitkár abszurdnak és ostobának nevezte, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint egy település jegyzője építési hatóságként járhat el az ajkaihoz hasonló ipari létesítményeknél, ezért kezdeményezni fogja, hogy ez a jogkör a környezetvédelmi hatósághoz és a katasztrófavédelemhez kerüljön…”

Márpedig ha az államtitkár szerint sem tisztázottak a hatáskörök, hogyan fognak felelőst találni? Csak nehogy az derüljön ki, hogy hibásak a törvényeink, eljárásrendjeink, mert az roppant kellemetlen lenne! A nem megfelelő jogszabályi környezet, a fenti idézet szerint nyugodtan értelmezhető egyszerű beismerésnek is. Nincs kire mutogatni.

Megszólalt a tározó talajmechanikai előkészítését jól ismerő szakember, aki a tározó telepítésekor már fennálló talajtani viszonyokat firtattaamivel és amivel csak megerősítette azt a vélekedést, hogy ez az egész sokkal komplexebb, mintsem egy embert lehessen kikiáltani bűnösnek … “

Az áprilisban publikált Kolontár-jelentés, majd a MAL állami ellenőrzésének a minapi megszüntetése ezt a fenti vélekedést erősíti, ami a kezdetektől többé kevésbé ismert is volt, miszerint  hogy a balesetet szenvedett vörösiszap-tározó engedélyezésében és ellenőrzésében részt vevő összes hazai hatóság hibázott. Olvassuk a Kolontár jelentés legfontosabb megállapításait:

[…] Ugyanakkor már az első MTA-mérések tisztázták azt, ami a környezetvédelmi hatóság számára éveken át nem volt nyilvánvaló: a „különböző helyekről vett minta elemzése alapján a tározóból kifolyt anyag pH-ja 11-14 között változik. Ennek alapján a vörösiszap a környezetre veszélyes anyagnak tekintendő.”

1. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség elfogadta a lerakott anyag nem veszélyes hulladékként történő besorolását, és ezzel lényegesen enyhítette a lerakásra, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó követelményeket.

2. A hatóságok befogadták a MAL Zrt. megalapozatlan katasztrófaelhárítási tervét.

3. A Felügyelőség elmulasztotta a területileg illetékes bányakapitányság bevonását az engedélyezési folyamatba.

4. Ajka város jegyzője megtiltotta ugyan, hogy a lerakóra veszélyes hulladék kerüljön, de nem lépett fel az ellen, hogy a területen de facto veszélyeshulladék-elhelyezés történik.

5.  Bár a bányászati hulladék lerakásának engedélyezése 2008-tól a bányafelügyelet hatásköre, a területileg illetékes bányakapitányság nem ellenőrizte a lerakásra szolgáló építmény műszaki megfelelőségét, és nem kényszerítette ki az elérhető legjobb technológia alkalmazását a lerakást illetően (száraz technológiára történő átállás).

6. Egyetlen érintett hatóság sem foglalkozott érdemben a gátszakadás kockázatával.

7. A privatizációs szerződés megkötésekor nem vették fi gyelembe a BAT és az IPPC előírásait, és azok teljesítését a környezetvédelmi és építésügyi hatóságok a későbbiekben sem kényszerítették ki teljes körűen. […]

forrás: Kolontár-jelentés

Fogalmazhatunk úgy is, hogy az egész országot képviselő, a mindannyiunk közös érdekeit védő, az ellenőrzést gyakorló állam súlyosan megbukott. Nem képviselték az érdekeinket azok a hatóságok, akiknek KIZÁRÓLAG EZ A DOLGUK, megvédeni minket a kapzsiságtól és a felelőtlen emberektől. A károkozó kiléte egy percig nem volt vitás, de a kábeltolvajok is csak olyan országban adhatják el büntetlenül a lopott fémet a kereskedőknek, ahol ezt a törvények lehetővé teszik a számukra.

Hozzászólások (4): megnézem

 • Avatar

  Ördögh László

  2011. augusztus 11. csütörtök - 10:47

  #81289

  Volt talajmechanikai vizsgálat a gát építése előtt? Akkor miért NEM készült SEMMILYEN alapozás? Még a régi paraszt-szokás szerinti -a vályogfal alatti-akácfa-rönk döngölés is elmaradt. Ja -jut eszembe- itt nem józan paraszti ésszel megáldott emberek készítették a gátat. Talán a megindult ügyészségi vádemelés az oka, hogy idő előtt nem hozzák nyilvánosságra , hogy bizony KÉSZÜLT profi talajmechanikában jártas szakemberektől műszaki/igazságügyi szakvélemény! Bizony ki kéne mondani, hogy -nem csak itt- de sok építkezésnél igénytelen “stróman” tervezők készítik a silány terveiket. Az engedélyező hatóságoknál pedig valódi szakmai gyakorlat nélküli “felsőfokú végzettségű” műszakiak vannak, akiknek fogalmuk nincs, mit is látnak a rajzon, fogalmuk nincs rejt a számítás, vagy műszaki leírás. Az MSC, BSC oktatás után kapott “építész tervező művész, építészmérnök, okleveles építészmérnök” jogosítvány mögött szégyenletesen kevés tudás van. Ami meg van, az is rossz. Mivé lett az egykor világhírű magyar építészképzés??? Ez NEM első sorban a reménybeli hallgatók hibája, hanem az oktatási rendszeré. Égető szükség lenne az azonnali minőségi változásra az oktatásban, a közigazgatásban. Kezdhetnék azzal, hogy a műszaki felsőoktatási képzési helyeket a felére csökkentik…

 • Avatar

  Kocsis Krisztián

  2011. augusztus 11. csütörtök - 17:51

  #81293

  Kedves Államtitkár úr!

  Isten hozta hozta magyarországon!

 • Avatar

  Tüke

  2011. szeptember 26. hétfő - 17:24

  #81810

  https://nol.hu/lap/hetvege/20110924-aranyiszap
  + hozzá a (régebbi) ajánlott cikk.

 • Avatar

  B. András

  2012. október 4. csütörtök - 11:52

  #84762

  Ördögh László:Sajnálatos modon nálunk úgy müködik a SZAKÉRTŐI KÉPZÉS is,hogy pár hónapos tanfolyam után SZAKÉRTŐI MINÖSÍTÉST kaphat,az olyan személy is akinek fogalma sincs még arról sem,hogy a TALAJMECHANIKÁBAN mit jelent a KEMÉNYSÉGI SKÁLA!Ugyanez vonatkozik a KŐZIGAZGATÁSI HATÓSÁGOKBA TRONOLOKRA is ,hogy pár napos képzés alapján megkapják KŐZTISZTVISELŐI papirjukat és HATÓSÁGI ENGEDÉLYeket adhatnak ki.És a FELLETES HATÓSÁGOKBAN sincs megoldva ,hogy hozzáértő személyek végezzenek FELELÖSSÉGRE VONHATÓ érdemi munkát.Az I. fokú Épitési HATÁSÁGOKAT a jegyzők vezetik és mellette a FŐÉPITÉSZNEK nincs HATÁSKÖRE intézkedni,söt ÁLLÁSFOGLALÁST SEM ADHAT szakmai kérdésekben.Majd,ha valaki FELLEBBEZÉSSEL ÉL-BÁRMELY HATÓSÁGNÁL+FELÜGYELETNÉL+MINISZTERNÉL (annak nincs HATÁSKÖRE sem ILLETÉKESSÉGE )intézkedni az ügyben és ÁTTESZI AZ ÜGYET az I.fokú HATÓSÁGHOZ,ahonnan elindult az ÜGY!!!Csak FELELŐS NINCS SOHA!!!És mostis elszorakoznak egy kicsit,de azt NEM VIGASZTALJA AKI ELVESZTETTE A HOZZÁTARTOZÓJÁT vagy egy ÉLET MUNKÁJA ÁLLTAL FELÉPITET HÁZÁT amely ODAVASZETT!!!És ugyan az ÜGYÉSZ és a BÍRÓ honnan tudja,hogy MILYEN ERŐK DOLGOZNAK ODALENT A FELSZIN ALATT AMELYRE (megfelelő osztályú talajosztály)melyre a GÁT ALAPOZÁSÁT MEGLEHTETT VOLNA TERVEZNI???Majd a GYORSTALPALOS SZAKÉRTŐK és a SZTÁRÜGYVÉDEK eldöntik!!!De a TEMETŐKBE EGYIKÜK SEM FOG MENNI EGY CSOKOR VIRÁGGAL!!!TEGYENEK MÁR ODA EGY RÉTEGSOR VIZSGÁLATI EREDMÉNYT A TEHERHORDÓ TALAJOSZTÁLYRÓL és a GÁT ANYAGÁRÓL????

ZÖLD
Felmentettek mindenkit a vörösiszap-perben

A Veszprémi Törvényszék első fokon minden vádlottat felmentett minden vádpontban a vörösiszap-katasztrófa miatt indult, 15 vádlottas büntetőügyben. Az ítélet indoklása szerint a katasztrófát még a kilencvenes években elkövetett tervezési hibák okozhatták, nem a Mal Zrt.-nél 2010-ben dolgozók gondatlansága.  A 2010-ben tíz ember halálát okozó vörösiszap-katasztrófa mind a 15 vádlottját felmentették. A 15 ember ellen különböző vádpontokban, […]

Felmentettek mindenkit a vörösiszap-perben
2016. január 28. csütörtök
OFF
Menekülők? Menekülök …

Bármennyire is tudjuk, hogy más ha valamit a TV képernyőjén látunk és az, amit személyesen megtapasztalunk a helyszínen, eléggé megütött, amikor ma vonattal Bp-re mentem és a Keletiből kijöttem ez a kép fogadott. Egészen elképesztő és szürreális a látvány. Több ezren lehetnek, többségük a földön ülve pokrócon, de a többség inkább szétszedett papírdobozokon. Az ott […]

Menekülők? Menekülök …
2015. szeptember 3. csütörtök

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább