Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
Koós Miklós
2011. október 28. péntek

Elkészült a vörösiszap bizottság jelentése

Megjelent a parlament honlapján a kolontári vörösiszap-katasztrófát vizsgáló bizottság jelentése (pdf)

ALAPVETÉSEK

A katasztrófát kiváltó okok

A Bizottság vizsgálódása során (meghallgatások, tárgyi bizonyítékok, szakért ői jelentések) a katasztrófa okát az alábbiakban határozta meg :

Tervezési okok:

Megállapítható volt, hogy a tervezés során nem voltak kellő körültekintéssel a tározó töltése alapjának feltárásában. A töltés a Torna-patak volt medrének és a Veszprém – Szombathelyi vasútvonal kiváltott helyére épült .

A folyadék (nátronlúg) visszanyerését a töltések mellé tervezték, így a „retúrvíz” kinyerés a kazettából nem annak közepéből, hanem a széléből történt.

Nem vizsgálták a 20-25 m magas leendő töltés testében ébredő feszültségeket és ennek későbbi következményeit.

Engedélyezési hiányosságok :

Alapvető hiba volt a vörösiszap hulladék besorolásának nem megfelelő végrehajtása . Míg a többi tározónál ez az anyag veszélyes hulladékként szerepel/t, addig itt nem veszélyes hulladékként kezelték, amire lényegesen enyhébb el őírások vonatkoznak.

Nem tartották be a minősítésre előírt szabályokat, meg sem kérték a Hulladékminősítő Bizottság véleményét.

A kazetta töltéseinek építéséhez nem kérték ki a megfelel ő építési hatóság – Bányakapitányság – szakvéleményét és a helyi jegyző adta ki a létesítési engedélyt. Ez jogszabályi hiányosságra utal .

A Katasztrófavédelem a létesítményt nem sorolta be a 96/82/EK irányelvnek (Seveso II . ) megfelelően az irányelv hatása alá tartozó létesítmények körébe és így ellenőrzési jogot sem gyakorolt felette .

Az egységes környezethasználati engedély nem definiálta egyértelm űen, hogy a létesítmény hulladéklerakó, vagy technológiai tároló, ahogy ezt a MAL Zrt . kezelte .

Az egyes hatóságok között hézagos volt az együttműködés, ezért jelentős hatósági előírások végrehajtása maradt el .

Üzemelési problémák :

A katasztrófa bekövetkezésének legfőbb oka a kazettában tárolt magas pH-jú lúg engedélyen felüli nagy mennyisége .

A létesítési engedély szerint a vörösiszap felett átlagosan 1 .0 maximálisan 1 .5 m vastag folyadékszint lett volna tartható. Ez az érték a MAL Zrt. önbevallása szerint, az un. „csónakos halradaros” mérés átlagosan 4 .45 m-ben, helyenként 8 .0 m-ben határozta meg, ami óriási terhelést jelentett a gátakra.

A kazetta állapotának és a technológiai folyamatok betartásának monitorozása, ellenőrzése nem volt megfelelő.

Az üzem részéről a naponkénti bejárás, a műszeres vizsgálatok hiánya nem tette lehetővé a gát mikro  mozgásainak észlelését .

A hatóságok éves környezetvédelmi ellenőrzése is formális volt, nem tért ki a létesítmény részletes műszaki ellenőrzésére, illetve a kazetta engedély szerinti üzemeltetésére (hulladéklerakó, technológiai üzemi tározó) .

A katasztrófa bekövetkezésének felelőségi viszonyai

A Vizsgálóbizottság munkája során a fenti okok elemzése után arra a megállapításra jutott, hogy a felelősség igen összetett .

Mindezeken túl megállapítható, hogy a bekövetkezett katasztrófa alapvetően nem természeti jellegű, az egyértelműen az ipari tevékenységből fakadó ipari katasztrófának minősíthető.

Ennek megfelelően megállapítható, hogy a tervezés és a kivitelezés során elkövetett hiányosságok miatt a tervezők és a kivitelezők marasztalhatók el.

A hatósági engedélyezés során a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a hulladék besorolás, a töltésépítés, az üzemeltetés és annak időszakos felügyeletének ellenőrzése során alapvető hibákat követett el. Ezért az illetékesek felelősséggel tartoznak .

Végezetül a MAL Zrt. alapvető felelőssége nem kérdőjelezhető meg.

Mint már fentebb említésre került a katasztrófát nem lehet természeti katasztrófának, vagy vis maiornak tekinteni, hisz egy sor technológiai, üzemeltetési hiányosságot lehetett az üzemnek felróni .

Mindezek tételes igazolását és következményeit a bírósági tárgyalások hivatottak igazolni.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a szakhatósági szabályozási hiányosságokat, amelyek a tervezés, az engedélyezés és az üzemelés területén jelennek meg . (a kiemelés a szerkesztőtől)

a teljes jelentés itt olvasható (pdf)

Előre kell bocsátani, hogy a mostani jelentés lényegében megerősíti az áprilisban napvilágra került un. Kolontár-jelentésben foglaltakat, azok főbb megállapításai szinte azonosak.

A fenti jelentés megerősíti azt a korábban széles körben vallott nézetet, miszerint a MAL Zrt. kétség kívüli felelősségén túl az állami szervek, mi több a tározó megépítésének a körülményei is komoly kívánnivalót hagynak maguk után (és akkor finoman fogalmaztam).

Azt lehet mondani, hogy szinte az összes szóba jöhető állami hatóság és szervezet hibázott, mulasztott, ami lássuk be, egészen elképesztő. Mindez nem csökkenti a MAL felelősségét, de olyan mértékben árnyalja, hogy a felelősség megosztása mértékének a megállapítása nem kis feladat elé fogja állítani a majdani bíróságot.

A fentieket megerősíti a közvélekedésnek azon vékony kis szelete, amit az alábbi kis szavazás is mutat, miszerint az olvasók 37%-a gondolja úgy, hogy a MAL Zrt. felelős (egyedül) a katasztrófáért.

A vörösiszap katasztrófával kapcsolatos korábbi cikkeink:

Ön szerint ki a felelős a vörösiszap tragédiáért?

Eredmények

Betöltés ... Betöltés ...

(a szavazás 2010. októberében indult, azóta folyamatosan lehetett rá szavazni).

Hozzászólások (1): megnézem

  • Avatar

    Fenyvesi Péter

    2011. október 31. hétfő - 21:32

    #82241

    Régi megfigyelés, tapasztalat, hogy a baleseteknek, tragédiáknak, szinte mindig több kiváltó oka van, ökölszabály szerint, legalább öt hibát kell elkövetni a bekövetkezésükhöz. Itt is nyilván, több felelős, több hibát követett el.

ZÖLD
Felmentettek mindenkit a vörösiszap-perben

A Veszprémi Törvényszék első fokon minden vádlottat felmentett minden vádpontban a vörösiszap-katasztrófa miatt indult, 15 vádlottas büntetőügyben. Az ítélet indoklása szerint a katasztrófát még a kilencvenes években elkövetett tervezési hibák okozhatták, nem a Mal Zrt.-nél 2010-ben dolgozók gondatlansága.  A 2010-ben tíz ember halálát okozó vörösiszap-katasztrófa mind a 15 vádlottját felmentették. A 15 ember ellen különböző vádpontokban, […]

Felmentettek mindenkit a vörösiszap-perben
2016. január 28. csütörtök
OFF
Menekülők? Menekülök …

Bármennyire is tudjuk, hogy más ha valamit a TV képernyőjén látunk és az, amit személyesen megtapasztalunk a helyszínen, eléggé megütött, amikor ma vonattal Bp-re mentem és a Keletiből kijöttem ez a kép fogadott. Egészen elképesztő és szürreális a látvány. Több ezren lehetnek, többségük a földön ülve pokrócon, de a többség inkább szétszedett papírdobozokon. Az ott […]

Menekülők? Menekülök …
2015. szeptember 3. csütörtök

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább