Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
Koós Miklós
2013. augusztus 7. szerda

312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

MKOlogo6

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  soron következő változásait ide gyűjtjük össze, hogy egységesen, egy helyen lehessen nyomon követni

 

***

2016. december 28-i változás

a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet salátarendeletként számos fontos építőipari jogszabályt egyszerre módosított, köztük a fenti jogszabályt is

A rendelet 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén minden esetben módosított építési engedélyt kell kérni, ha a tervezett módosítás a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét érinti.

Módosul az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek köre

a rendelet 1. melléklete helyére új kerül, azek közül a legfontosabb változások

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

1 Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

ezt külön ki kell emelni, mert ez azt jelenti, hogy méretkorlátozástól és funkciótól függetlenül – tehát pl. egy Klotild-palota méretű – épület átalakítása sem engedélyköteles! Ennek jelentőségét elsőre elég nehéz felfogni, pedig így van. Minden más továbbra is érvényes, tehát esetleges műemléki, településképi véleményezésre, szakhatósági jóváhagyásra…stb továbbra is szükség lesz.

[Nagy Imre kiegészítése hozzászólásban] kivéve, hogy semmilyen szakmai kontroll nincs immár az 1. melléklet szerint jelentősen kibővített körű, építési engedély nélkül legálisan megvalósítható építmények tekintetében (kivéve műemlék). Hiszen településképi véleményezés sem folytatható le ebben a körben, hiszen ez az építéshatósági engedélyezésre kötelezett építmények terveire vonatkozik, a településkép védelméről szóló tv. szerint.

2 Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

3 Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.

6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

8 Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot

A nettó/bruttó alapterület alapján belső térfogat (határolószerkezet nélkül) pl. egy 6*6 méteres garázs, aminek 2,77 m a belmagassága akár 1 méteres határoló falakkal és max 1,73 m vastag födémmel.

15 Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

16 Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

18 A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

itt is megszűnt a méretkorlát

20 Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.

Az eng. terv dokumentációjának elemei

Változott a rendelet 8. melléklete, jelentősen szűkült a lista. Kiemelve pár fontosabb részt:

„I. Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően

1.1. építészeti műszaki leírás:

1.1.1. a teljes építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bővített építmény új rendeltetésének leírását, hasznos alapterületét,

1.1.2. a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt azon paramétereket (telek beépített területe, beépített területek aránya a zöldfelülethez, épületmagasság, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek mérete) melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon és az ezekhez tartozó idomtervekkel ellátott számításokat,

1.1.3. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti számított építményértéket,

1.1.4. azoknak az adatoknak, információknak az ismertetését, amelyek alapján egyértelműen eldönthető a 6. melléklet I-III. táblázatában rögzített szakhatósági bevonás feltételeinek fennállása,

1.2. épületgépészeti műszaki leírás, melynek minden esetben része:

1.2.1. alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzését az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott esetekben és annak 4. melléklete szerint,

1.2.2. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálya alá tartozó épületek esetében legalább az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítást,

1.3. tartószerkezeti műszaki leírás

1.4. épületvillamossági műszaki leírás

Nem részleteztük az összes változást, ezért a teljeskörűség érdekében erősen ajánlott a teljes rendeletet áttanulmányozni.

 

további írásaink a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletről

írásaink az építési engedélyről

írásaink az építésfelügyeletről 

ismertetők a legfontosabb építőipari jogszabályokról

 

 

Svájci bicska az építési joghoz | a legfontosabb jogszabályok egy helyen

 

 

Hozzászólások (19): megnézem

 • Avatar

  Bagoly Lajos

  2017. január 11. szerda - 17:20

  #114090

  Lehet , hogy nem elég alaposan tanulmányoztam az új rendeletmódosításokat , de számomra nem világos , hogy az alábbi esetek az engedélyköteles kategóriába tartoznak-e :

  – meglévő, szabadonálló építményről leveszünk két szintet
  – meglévő, szabadonálló építményről leveszünk két szintet, és egyet visszaépítünk
  – meglévő, szabadonálló építmény pincéjét megszüntetjük
  – meglévő , jogerős engedéllyel rendelkező épület pincéjének elhagyása ( kivitelezés megkezdése előtt )
  – meglévő , jogerős engedéllyel rendelkező épület pincéjének elhagyása ( kivitelezés közben )

  Másképpen fogalmazva, mivel egyik sem bővítés, térfogat növelés, ténylegesen a nem engedélyköteles kategóriába tartoznak -e , illetve az ” átalakítás ” definíció érvényes-e rájuk ?

 • Avatar

  Bagoly Lajos

  2017. január 13. péntek - 09:55

  #114146

  Kedves Miklós !

  Köszönöm a fáradtságot és a válaszokat.
  Az építésjogi konferencia és más ( önkormányzati ) források is megerősítették a te álláspontodat a felmerült kérdésekben.
  Jó munkát.

 • Avatar

  Nagy Imre

  2017. január 16. hétfő - 11:36

  #114191

  Kedves Miklós, Kedves Kollégák (akik idetévedtek),
  semmilyen szakmai kontroll nincs immár az 1. melléklet szerint jelentősen kibővített körű, építési engedély nélkül legálisan megvalósítható építmények tekintetében (kivéve műemlék). Hiszen településképi véleményezés sem folytatható le ebben a körben, hiszen ez az építéshatósági engedélyezésre kötelezett építmények terveire vonatkozik, a településkép védelméről szóló tv. szerint.
  Javasolom korrigálni ezt a (nem mellékesen nagyon fontos, figyelemfelhívó) bejegyzésben!
  Még egy lényeges dologra felhívom a figyelmet: A homlokzat megváltoztása eddig akkor nem volt engedélyköteles, ha a változás tartószerkezetet nem érintett (értsd pl. kiváltó cseréje, megnagyobbítása); ez nagyon is helyénvaló korlát volt. Most ez a korlát eltűnt. Mostantól a helyi védettségű épület- tulajdonosok szabadságfoka megnőtt, “TÜZÉP-ablakok” símán beépíthetők, értékes homlokzati tagozatok szakmai kontroll nélkül legálisan eltüntethetők.

 • Avatar

  Meiszner Éva

  2017. január 16. hétfő - 13:59

  #114193

  Kedves Miklós!

  Értékes információkat tartalmaz számunkra a cikk. Köszönjük szépen.
  Az lenne a kérdésünk, hogy ha jogerős építési engedély alapján elvégeztettünk egy tartószerkezeti megerősítést tavaly, ami az új szabály szerint már nem is engedélyköteles, akkor kell-e kérni használatba vételi engedélyt egyáltalán?
  Illetve ha még nem teljesen kész a munka, csak most fejezzük be, akkor a befejezést követően, kell-e használatba vételi engedélyt kérni?

  Nagyon szépen köszönjük előre is, ha kapunk választ!

  Üdvözlettel:

  Éva

 • Avatar

  Nagy Imre

  2017. január 16. hétfő - 14:01

  #114194

  Kedves Miklós,
  hát persze, így van, együtt értelmezhető minden ide írt alapgondolat, hozzátett szösszenet.
  Általában nem is tenném szóvá; most is csak nagy tisztelet, elismerés mellett (ami téged illet).
  Ám azt gondolom, hogy ez a mostani változás a szakmát alapjaiban megrengető, kikezdő változás
  (csak még sokan nem ismerik ezt fel).
  És emiatt gondolom, fontos lenne korrigálni – felhíva rá egyúttal a figyelmet – amit írtál, miszerint: “Minden más továbbra is érvényes, tehát esetleges műemléki, településképi véleményezésre, szakhatósági jóváhagyásra…stb továbbra is szükség lesz”. Mert hisz településképi véleményezésre nem lesz szükség (illetve nincs is rá mód, mivel építési hatósági engedélykérelemhez adható csak településképi vélemény) a Tkv.tv. szerint.
  Azért is tettem szóvá, mert az idetévedő olvasók nagy többsége nem hozzászóló (jelenleg ugye 499 : 1 az arány), illetve vélhetően nem is kattan ide, végigfutni a hozzászólásokat.

 • Avatar

  Fehér Marcella

  2018. április 23. hétfő - 11:01

  #117819

  Kedves Miklós, Kedves Szakértők!

  A jelenlegi jogszabályt értelmezve elbonthatom a teljes tetőt és újjáépíthetem akár más fajtára? Példaképp: régi kontyolt félnyregtető helyett új, egyszerű félnyeregtető építése nem engedélyköteles? Be sem kell jelenteni sehol?
  Előre is köszönöm a válaszokat!

  Üdvözlettel:
  Marcella

 • Avatar

  atus

  2018. április 23. hétfő - 13:43

  #117821

  Kedves Marcella!
  2017 óta érvényes szabályok szerint az épület átalakítása nem engedélyköteles. Ez azt jelenti, hogy a meglévő épület térfogat nem változik (amennyiben nem műemlék és nem érinti a csatlakozó épületek szerkezetét). Ekkor településképi bejelentést kell tenni.
  Minden más esetben egyszerű bejelentést kell tenni, ahol figyelemmel kell lenni a településképi szempontokra!

  • Avatar

   Fehér Marcella

   2018. április 23. hétfő - 16:07

   #117822

   Kedves atus,
   A településképi bejelentést előre, vagy utólag kell megtenni?
   (Az épület szabadonálló, nem esik műemlékvédelem és az új helyi településképi arculati kézikönyvben foglaltak alá. A kerületi városrendezési szabályzatnak is megfelel.)
   Köszönöm!

 • Avatar

  Sári Jenő

  2018. október 3. szerda - 14:48

  #118707

  Kedves Miklós!
  Egy konkrét kérdés: A Rendelet 1. sz-ú mell. 17. pontjának megfogalmazása számomra nem egyértelmű, ugyanis nem világos, hogy a méretbeli határ – max. 6 m magas és max. 60 m3 térfogat – az összes ott felsorolt építményekre értendő, vagy csak a silókra, és a pl. nem veszélyes anyag tároló atmoszférikus föld feletti tartályok bármekkora mérettel engedély nélkül létesíthetők?

  Egy 500 m3 hasznos térfogatú oltóvíz, vagy folyékony műtrágya tároló létesítése engedélyköteles vagy sem?

 • Avatar

  Szekeres István

  2018. október 5. péntek - 10:53

  #118718

  Kedves Miklós ,
  szeretném kicserélni a jelenlegi utca fronton elhelyezett garázs feletti előtetőt egy nagyobb a kerítes vonalon túl lógó (kb.10-15 centiméterrel , csapadékelvezetés vegett) , a kerítés lábazatra tamaszkodó 2 db 10*10 cm-es faoszloppal alátámasztott , polikarbonát tetőre , Kb. 6 m2 .
  Kérdésem hogy túl lóghat a kerítes vonalán vagy sem ?
  Engedélyköteles ?

  Üdvözlettel
  István

 • Avatar

  Tápai Tibor

  2018. november 4. vasárnap - 11:30

  #118928

  Kedves Miklós! Tanácsot szeretnék kérni. Milyen kategóriába sorolható egy önállóan álló rönkből készült szaunaház melynek méretei 5mx3mx gerincmagasság 3m és kell e épitési engedély ? Válaszát előre is köszönöm

ÉPÍTÉSI JOG
Best of 2017 | építési jogszabályok a koos.hu-n

A koos.hu-n a kezdetektől kiemelt jelentősége volt az építési jognak, ezért aztán 2017-ben rendszereztük a különféle jogszabályokkal kapcsolatos változásokat és egy helyről tettük elérhetővé az összes fontos jogszabályt Svájci bicska az építési joghoz | a legfontosabb jogszabályok egy helyen   Mivel ez csak egy ajánló, az esetleges hozzászólásokat az eredeti cikkekhez tudják írni!

Best of 2017 | építési jogszabályok a koos.hu-n
2018. január 5. péntek
ÉPÍTÉSI JOG
Best of 2017 | a legnépszerűbb építési jog témájú írások

A sok írás közül kettőt emelnék ki, mert mindkettő sok kolléga számára teljességgel az újdonság erejével hatott annak ellenére, hogy mindkét rendelet viszonylag régi.   Hány szakági FMV és szakági műszaki ellenőr kell egy építkezéshez? 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM : Az egyszerű bejelentéssel épülő házakhoz is kell biztonsági és egészségvédelmi terv     2017-ben is […]

Best of 2017 | a legnépszerűbb építési jog témájú írások
2018. január 5. péntek

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább