Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
dr. Jámbor Attila
2015. március 6. péntek

Az új tűzvédelmi szabályozással kapcsolatos kérdések

epitesijog

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzattal kapcsolatos értelmezések, részletek jelentek meg az Építési jog oldalán.

A tűzvédelmi szabályozás rövid története. Az OTSZ 5.0

A tűz elleni védekezés nem újkeletű, a tűzvédelem pilléreit tartalmazó előírás 1788-ban került kiadásra. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1980. (XI. 25.) BM rendelet volt az első OTSZ rövidítésű jogszabály, és több lépésben jutottunk el a 2015. március 5. napjától hatályos OTSZ 5.0 alkalmazásáig. Jelen összefoglalóban az új OTSZ tartalmára is kitérünk. Részletek >>

Az OTSZ 5.0 közérthető, szerkesztett formában I. – A jogszabály

A Flamella Kft. és Veresné Rauscher Judit arra vállalkozott, hogy az új OTSZ szövegét olyan formában tegye közzé, amely lényegesen elősegíti, hogy a tervezők egységesen és közérthetően tekinthessék át a megváltozott rendelkezéseket. A jelen cikkhez csatolt anyag a száraz jogi tartalomhoz a tervezők számára fontos kiegészítéseket és egyéb hasznos funkciókat biztosít. Fontos, hogy a jogszabály szövegébe ágyazva megtalálhatók a BM OKF felé bejövő kérdések és a BM OKF válaszai is, a segédanyag ezzel is jelentősen elősegíti a jogszabály értelmezését.

 • Magyar Közlöny: 2014. évi 166. szám
 • Új jogszabály: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
 • Hatályát veszti: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
 • Hatályos: 2015. március 5.

Részletek >>

Nem minden esetben kell 2015. március 5-től alkalmazni az új OTSZ-t

Az országos tűzvédelmi szabályzatról kiadott 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a sokak által csak OTSZ-nek hívott szabályozás) 2015. március 5-ével hatályát veszti és helyébe az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet lép. Érdemes tudni, hogy vannak olyan esetek, amikor 2015. március 5-ét követően is alkalmazható a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, illetve egyes előírások kötelezően csak hónapokkal később lépnek hatályba.

 • Magyar Közlöny: 2014. évi 166. szám
 • Új jogszabály: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
 • Hatályát veszti: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
 • Hatályos: 2015. március 5. , 2015. július 1.

Részletek >>

Az új OTSZ hatálybalépésével módosuló kormányrendeletek

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amelyet a szakemberek OTSZ 5.0 elnevezéssel ismerhetnek) hatálybalépésével összefüggően kormányrendeleti szinten is szükségessé váltak módosítások. Az új OTSZ fogalmait, meghatározásait a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet emelte át a vonatkozó jogszabályokba. Egyebek mellett a tűzvédelmi dokumentáció tartalma is átalakul az Eljárási kódexben (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet).

 • Magyar Közlöny: 2014. évi 166. szám
 • Új jogszabály: 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
 • Érintett jogszabály: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet; 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet; 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet; 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet; 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet; 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet; 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet; 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet; 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet; 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
 • Hatályos: 2014. december 6., 2015. március 5.

Részletek >>

A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság dolgozza ki a tűzvédelmi műszaki irányelveket

Az országos tűzvédelmi szabályzatról kiadott 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet – a sokak által csak OTSZ-nek hívott szabályozás – 2015. március 5-ével hatályát veszti és helyébe az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet lép (új OTSZ). Az új OTSZ hatálybalépéséhez kapcsolódóan a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól szóló jogszabályt is alkalmazni kell. Az alábbi tájékoztatóból az is kiderül, hogy a tűzvédelmi műszaki irányelvektől el lehet-e térni.

 • Magyar Közlöny: 2014. évi 166. szám
 • Új jogszabály: 53/2014. (XII. 5.) BM rendelet
 • Hatályos: 2014. december 13.

Részletek >>

Az OTSZ 5.0 közérthető, szerkesztett formában II. – Az OTSZ I-IV. fejezetek bemutatása

Az alábbiakban a Flamella Kft. által készített diasort érhetik el. A tűzvédelmi tevékenységet végző cég fejezetenként, diasorban állította össze azokat az információkat, amelyeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0 vagy új OTSZ) hatályba lépésével a tervezőknek, kivitelezőknek ismerniük kell. A tájékoztató ábrákkal, táblázatokkal segíti elő az új rendelkezések elsajátítását. Részletek >

Hozzászólások (0): megnézem

ÉPÍTÉSI JOG
Strassbourg: nem a honlapok felelősek a sértő kommentekért

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága kedden közzétett döntésében kimondta, hogy a magyar bíróságok megsértették a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogot, amikor az Index kiadóját és a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületét tették felelőssé a cikkeik alatt megjelent kommentekért. 2010-ben egy cégnek nem tetszett, hogy a szolgáltatásáról szóló cikkekhez fűzött kommentekben az olvasók elég durván beszóltak neki. Az emiatt […]

Strassbourg: nem a honlapok felelősek a sértő kommentekért
2016. február 2. kedd
ÉPÍTÉSI JOG
Hamarosan létrejön a Magyar Építészeti Tanács (MÉTA)

Az Építési jog legfrissebb hírleveléből: A Kormány a fentieknek megfelelően a 1221/2015. (IV. 20.) Korm. határozattal döntött a Magyar Építészeti Tanács (MÉTA) létrehozásáról. 2. A Magyar Építészeti Tanács (MÉTA) feladatai A MÉTA a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó testülete az építészethez kapcsolódó építésügyet érintő stratégiai kérdésekben. A MÉTA feladatkörében javaslatokat és ajánlásokat fogalmaz […]

Hamarosan létrejön a Magyar Építészeti Tanács (MÉTA)
2015. április 30. csütörtök

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább