Regisztráció/Belépés

további cikkek

Koós Miklós
2015. július 13. hétfő

A GVH megbírságolta a pécsi Tettye Forrásházat

tettye-forrashaz

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Tettye Forrásház Zrt. (Tettye Zrt.) visszaélt gazdasági erőfölényével, mert 2011 májusától túlzottan magas díjat kért a fogyasztóitól a mellékvízmérők szakszerűségi vizsgálatára (beleértve ezek zárral történő ellátását is) és az ahhoz kapcsolódó kiszállásra. A jogsértés elkövetéséért 1.300.000 forint bírságot szabott ki a GVH, és megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását.

A GVH megállapította, hogy a Tettye Zrt. monopolhelyzetben van a szolgáltatási területein (Pécsett és környékén, közel 170 ezer potenciális fogyasztóval), figyelemmel az ivóvíz-szolgáltatás közüzemi jellegére, valamint a szolgáltatásra és a kapcsolódó mellékvízmérő szakszerűségi vizsgálatára vonatkozó jogi szabályozásra.

A GVH közgazdasági elemzési módszerek alapján úgy ítélte meg, hogy a Tettye Zrt.

  • díja jelentősen eltér a szolgáltatás nyújtásával összefüggő, gazdaságilag indokolt költségektől és a tisztességes nyereséghez szükséges szinttől;

  • költségkalkulációjából adódó egyes költségmértékek kiugróan magasnak számítanak az összehasonlítás alapjául szolgáló vállalkozások költségeihez képest, illetve olyan költségelemet is beszámít, amely más szolgáltatáshoz kapcsolódik, és amelyet a hasonló szolgáltatást nyújtó vállalkozások nem vesznek figyelembe.E körben a Tettye Zrt. nem igazolta, hogy e költségek indokoltak volnának a szolgáltatáshoz;

  • díja jóval magasabb a benchmark módszerrel kialakított viszonyítási alaphoz, illetve a mintába bevont vállalkozások díjaihoz képest.

Így a GVH megállapította, hogy a Tettye Zrt. e díjakat a fogyasztók számára hátrányosan, tisztességtelenül és túlzottan magas mértékben állapította meg.

A GVH a bírság kiszabásakor a Tettye Zrt. 2011 májusa és 2015 márciusa között elért releváns árbevételéből indult ki, majd a bírság összegének meghatározásánál – többek között – figyelembe vette, hogy

  • a kizsákmányoló jellegű visszaélés egy jogi monopólium által valósult meg, amely így nem minősülhet a versenyt veszélyeztető jogsértésnek;

  • a Tettye Zrt. magatartásának piaci hatása ténylegesen bekövetkezett a helyi piacon, figyelemmel a vállalkozás 100%-os piaci részesedésére;

  • a Tettye Zrt. a versenyfelügyeleti eljárás alatt tovább növelte a fogyasztókat terhelő költségeket a GVH Versenytanácsa előzetes álláspontjának, illetve a GVH korábbi, hasonló ügyekben hozott döntéseinek ismeretében és ellenére is.

A GVH 2013-ban, a jelen ügy megindításának évében prioritásként kezelte a helyi piacok hatékony működésének elősegítését, így több versenyfelügyeleti eljárást indított és zárt le azokban az esetekben, amelyekben a szabályozás kellő mozgásteret hagyott a versenyjogi fellépésre.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/42/2013. Budapest, 2015. július 13.

Itt olvasható a GVH határozata

***

Aki emlékszik még, egy francia tulajdonú céget, a Suez-t túrta ki a mostani városvezetés, majd mikor kiderült, hogy mindezt jogtalanul tette, a várost 3 milliárd forint kifizetésére kötelezte egy bécsi választott bíróság. A francia Suez kitúrásának indoka “a kitalicskázott pénzmennyiség” és a fogyasztók megkárosítása volt. Nos a Suezt nem, de a Tettye Forrásházat most ezért meg is bírságolták. Vagyis az önkormányzat, Pécs városa tisztességtelenül eljárva, megkárosította a város és környéke lakosságát.

Aki esetleg nem emlékezne az eredeti sztorira:

“… Mint már korábban írtuk: a leromlott minőségű közműhálózat felett diszponáló Pécsi Vízművet 1995-ben a Fidesz akkori és mostani polgármestere, Páva Zsolt adta részben magántulajdonba, a francia Lyonnaise-nek, amelynek jogutódja aztán a Suez Environnement lett.

A megállapodás szerint a francia befektető 330 millió forintért megkapta a Pécsi Vízmű részvényeinek a 48,05 százalékát és a menedzsment-jogokat 25 évre. Ahogy a 2009. szeptember 10-i közgyűlésen elfogadott előterjesztésben írják: az üzemeltetetési szerződés értelmében a vízi közművek nem kerültek a Társaság tulajdonába, hanem azok felett a rendelkezési jogokat továbbra is Pécs Megyei Jogú Város gyakorolja, a Pécsi Vízmű Zrt. pedig bérleti díjat fizetett ezek használatáért.

A deal szerint az 51 százaléknyi részvényeiért, ami Pécs tulajdonában maradt, 60 millió forint körüli osztalékot fizetett a vízmű évente. További 60 millió forintot fizettek a műszaki ellenőrzésért, amit a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. végzett el. A bérleti díjat általában megfejelte a vízmű 200 millió forinttal, amit rekonstrukcióra költöttek. Évente a Pécsi Vízmű uszkve 50 millióval támogatta a városi sportot, illetve kultúrát. Összesen ez 370 millió forint, ami valamilyen formában Pécsett csapódott le. Na de mit vittek el a franciák, vagyis mennyit keresett a Suez? Évente “általában” 120 millió forintot vitt el a menedzsment díj és 60 millió forint osztalék volt a részvények után, tehát összesen 180 millió forintot vághattak zsebre a franciák. Amikor a városvezetés azt kommunikálja, hogy évente félmilliárdot talicskázott ki a Suez a városból, az úgy jön ki, hogy ami eredetileg itt maradt 370 milliót hozzáadták a 180 millióhoz és kapunk 550 millió forintot.

Mielőtt 2009-ben elfoglalták volna a vízmű székházát és a Tettye Forrásház átvette volna az vízszolgáltatást, Páva Zsolt polgármester előterjesztésben úgy kalkulált, hogy a kártérítés 1,3 milliárd forint lesz. Ha valóban ennyi a kártérítés, akkor mondhatnánk ez egy jó biznisz, mert mintegy évi 4-500 millióval számoltak, ez kb. három év alatt megtérül és utána már a város büdzséjét gyarapítja. Ez magyarázhatja, hogy még az ellenzéki képviselők is igennel szavaztak a szerződések megszüntetésére.

Ezzel szemben a “pécsiek vízszolgáltatója”, a Tettye Forrásház nem tud olyan hatékonyan beszállni a város gazdálkodásába, mint az elődje. A Tettye Forrásház 2009-ben 60 milliós nyereséget termelt, ezt azonban minimális alaptőkéjének az emelésére használta fel 2010 tavaszán. Elméletileg a következő két évben 250 millió forinttal számolt a pécsi költségvetés, hogy a Tettyétől ennyi fut be a büdzsébe. Ezzel szemben 2011-ben alig százmillió, 2012-ben pedig 150 millió forinttal számolhatott a város, vagyis a kitalicskázott 550 millióból hiányzik laza 400 millió forint. … “

a teljes cikket itt olvashatják. Érdemes.

kiegészítés 2015.07.13-án a PÉCSMA oldalról:

A Tettye Forrásház Zrt. megalakulása óta arra törekedett és törekszik most is, hogy szolgáltatásait a lehető legjobb minőségben, a lehető legolcsóbban biztosítsa a felhasználóknak – reagált a cég a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közleményére.

A társaság nem ért egyet a GVH vonatkozó állásfoglalásával és az eljárás során alkalmazott vizsgálati módszerrel, amely a cég szerint egyetlen nézőpontból, egy adott gyakorlatot vizsgált, egymástól eltérő díjstruktúrákat összehasonlítva.

– A GVH nem vette figyelembe azt a dokumentált tényt sem, hogy a Tettye Forrásház Zrt. az érintett tevékenység, lakossági szolgáltatás során több kedvezményt nyújt a felhasználóknak, és számos más díjcsökkentő intézkedést hozott, amelyek miatt összességében ma több milliárd forinttal olcsóbb szolgáltatása. A társaság kénytelen ugyanakkor elfogadni a GVH döntését, és az ebből következő változásokat megteszi – tette hozzá a vállalat közleményben.

Hozzászólások (1): megnézem

KREATÍV
Zsolnay Fényfesztivál Pécs 2018

Tegnap kezdődött és 4 estén/éjszakán át folytatódik a Pécsi Zsolnay Fényfesztivál. A fél belvárost világítják be statikus és animált fotókkal, fényekkel. Ezek mellett számtalan egyéb program (zene, tánc, kézművesség, performansz…) is lesz ezen a hétvégén. Külön gondoltak a gyerekekre, nekik külön programokat szerveznek. A dolog természetéből adódóan az attrakciók este 21:00-kor kezdődnek, a fő attrakció, […]

Zsolnay Fényfesztivál Pécs 2018
2018. június 29. péntek
HÁZ-TERV
Milyen lesz Debrecen 200 milliárd elköltése után?

Új strand, új pályaudvar, új ipari park, új vásárcsarnokok, átépített Petőfi tér, rendelőfelújítás, óvodafelújítás – egyebek mellett ilyen részei vannak az Új Főnix Terveknek Debrecenben. A 200 milliárdos, uniós pénzből finanszírozott programhoz látványos animációt készítettek, amelyben minden tökéletesnek tűnik. Forrás: Gazdaság: Utópisztikus videón mutatják meg, milyen lesz Debrecen 200 milliárd elköltése után – HVG.hu

Milyen lesz Debrecen 200 milliárd elköltése után?
2017. február 14. kedd

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább