Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
Koós Miklós
2016. április 27. szerda

1997. évi LXXVIII. törvény (építési törvény, Étv.)

MKOlogo6

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (építési törvény, Étv.) soron következő változásait ide gyűjtjük össze, hogy egységesen, egy helyen lehessen nyomon követni

 

***

2017. januári állapot

13. § mit kell figyelembe venni a HÉSZ-ből

(2)92 A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott

 • a) övezet, építési övezet területi lehatárolását;
 • b) övezetre, építési övezetre vonatkozóan
  • ba) a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi szempont szerint,
  • bb) a megengedett legnagyobb beépítettséget,
  • bc)93 a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetését,
  • bd) a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot,
  • be) a szabályozási vonalat,
  • bf) a beépítési módot, az építési helyet és
  • bg) a minimális zöldfelület mértékét;
 • c)94 országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, – településképi rendelet hiányában – a településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot kell figyelembe venni.

32.§ kötelező lehet a tervezői felelősségbiztosítás

(6) A 33/A. szerinti lakóépületre vonatkozó építészeti-műszaki tervezői tevékenység végzéséhez kormányrendelet felelősségbiztosítást írhat elő.

 

33/A.§ kötelező lesz a tervezői művezetés

(1a) Az (1) bekezdés szerinti épület építése esetén az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni.

vagyis CSAK a bejelentési dokumentáció esetén kötelező a tervezői művezetés.

38.§ (1) kötelező a kiviteli terv

(1) Építési tevékenységet – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – kivitelezési dokumentáció alapján lehet végezni.

(2) A kivitelezési dokumentáció tartalma – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – nem térhet el a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól.

 

39.§ ismét lehetővé teszik a “kalákát”

(6) Aki vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult, kormányrendeletben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenységet csak az ott meghatározott feltételekkel, saját vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó céljára végezhet

A rendelkezés szerint nem kell szakirányú végzettség  a házilagos kivitelezéshez, viszont ezt csak FMV felügyelete mellett lehet végezni.

48/A.§ fennmaradási engedély

(1) Ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg, az építésügyi hatóság arra az építtető vagy a tulajdonos kérelme alapján — amennyiben az építmény, építményrész fennmaradása nem eredményez az életet, egészséget veszélyeztető használatot vagy állapotot – fennmaradási engedélyt ad, ha

a) az e törvényben, az egyéb jogszabályban meghatározott műszaki és egyéb feltételek teljesülnek, vagy az építményt, építményrészt építési vagy más tevékenységgel szabályossá teszi, vagy

b) az műemlékvédelmi érdeket nem sért.

(1 a) Az (1) bekezdés szerint kiadott fennmaradási engedély nem mentesít a 33/A . § (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazása alól .

62.§ kötelező tervezői művezetés

(1d) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy az egyszer ű bejelentéssel érintett 300 m2-t meg nem haladó összes hasznos alapterületű lakóépületek tekintetében az építészeti-műszaki tervezői tevékenység, valamint a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzéséhez szükséges felelősségbiztosítási szerződés tartalmi elemeire és a meglétének az ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.

(1e) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a kötelező tervezői művezetés részlete s szabályait, ennek keretében a tevékenységre vonatkozó szerződés egyes kötelező tartalmi elemeit (különös tekintettel a szerződés ellenértékére) rendeletben állapítsa meg .

Nem részleteztük az összes változást, ezért a teljeskörűség érdekében erősen ajánlott a teljes törvényt áttanulmányozni.

további írásaink az építési törvényről (Étv.)

sorozatunk az építési törvény kritikájáról

ismertetők a legfontosabb építőipari jogszabályokról

 

 

Svájci bicska az építési joghoz | a legfontosabb jogszabályok egy helyen

 

 

Hozzászólások (44): megnézem

 • Avatar

  András

  2016. április 27. szerda - 11:28

  #109891

  “Hatályát veszti az Étv. 39/A. § (3) bekezdése:”
  Jól értem, hogy ezentúl nem szükséges szakképesítés az építőipari kivitelezéshez?

 • Avatar

  Beni

  2016. április 27. szerda - 11:49

  #109895

  Ha mi tavaly decemberben adtuk be az építési kérelmet, majd idén februárban kaptuk meg a jogerős építési engedélyt, de még nem kezdtük el ténylegesen, akkor az új törvények ránk is érvényesek lesznek, vagy a kérelem beadásának idejében hatályba lévők számítanak?
  Főként a “kaláka” munka érdekelne.

 • Avatar

  Vincze Dániel

  2016. április 27. szerda - 16:37

  #109899

  “Az építőipar régi szándéka most megvalósul. MINDEN tervhez kell kiviteli tervet készíteni, még az egyszerű bejelentéshez is. Mostantól nincsenek alapterületi, vagy szinthatárok, nincsenek teljesítményhatárok a tartószerkezeti, épületgépészeti és az épületvillamossági tervezésben.”
  Ez így ebben a formában nem pontos, tudtommal a 191/2009. Korm. rend. továbbra is érvényben van, ebben meg van határozva hogy az építési tevékenység függvényében mi a kivitelezési dokumentáció tartalma. Ezek alapján adott esetben (ld. 22.§ (3-4), ez többé-kevésbé lefedi az egyszerű bejelentéssel építhető épületeket is) elegendő engedélyezési terv+költségvetés kiírás is, szakági kiviteli tervek nélkül.

 • Avatar

  Bakos László

  2016. április 28. csütörtök - 06:33

  #109902

  Több kollégám üdvözli azt, hogy mindenre kell majd kiviteli (terv)dokumentáció. ÉN NEM! Mert életszerűtlen!. Ha így is lesz a törvény, nagy buli lesz a kijátszása…
  Szemmel láthatóan az a kormány törekvése, hogy pitiáner ügyek durva birságolásával szerezzen bevételt, hogy az adókiesést ellentételezze…Mi sem egyszerűbb: járom a falut, s megkérdezem Pista bácsit, amint építi saját maga a saját maga budiját? Ugyan már hol a kiviteli (terv) dokumentáció? NINCS ! Ne mondja! Bumm bele a félmillió….

  És mi lesz a szerzői joggal????????????????
  Aki most van, az totál törvénytelen (egy idegen helyre (VÁTI) az egyik művemet (eng, dok.) a tudtommal, de beleszólási lehetőségem nélkül, a másikat (kiv. dok.) a hivatalos tudtom nélkül küldözgetik, töltögetik, (azaz többszörözik!!!!) majd az idegen hely pénzért egy másik idegennek (pl. betörő) eladhatja (újabb többszörözés) , az én tudtom, beleegyezésem és díjazásom nélkül…) Mindezt úgy, hogy a törvény szerint a tulajdonjog az enyém!!!
  Valahol olvastam (talán a Magyar Hírlap) , a kormány tervezi a szerzői jogról szól törvény olyan módosítását (éppen az előbbi anomáliák kivédése céljából, gondolom….), hogy örökáron megveszi a tervezői szerzői jog felhasználási lehetőségét, s aztán már küldözgetheti ide-oda tetszése szerint…. Erről azóta mély csend van… S reflexió nélkül maradt. Semmi tiltakozás, semmi demonstráció… Valószínűleg kevesek tudtak előre a szándékról… Nem úgy a kivitelezési (terv)dokumentációról, mert pl. nálam akkora a nyomás, hogy csak no…
  Mint ahogyan az is reflexió nélkül fog maradni, hogy a tervdokumentáció ezentúl csak dokumentáció, azaz a szakmában meghonosodott terminológia helyett inkább az általánosabb megfogalmazás, amit persze kénytelenek lesznek valamiféle módon konkretizálni, mert egyébként elszaladhat a ló…).. S akkor már egyszerűbb lehetne a mindenki által ismert fogalom: tervdokumentáció. Ha már annyira szőrözni akarnak, akkor : építési (kivitelezési) tervdokumentáció. Az eng dok. jól körül van írva, marad…De a kivitelit azért kell megváltoztatni, mert így számtalan módja, lehetősége van, akad a bírságolásnak… (hacsak nem írják ezt is körül, taxatíve, de ez bonyolultabb, mint az eng. dok,. nehéz lenne, szerintem nincs rá remény…).
  Most ennyi. Meglátjuk, mi lesz magában a törvényben, s a kapcsolódó rendelet-halmazban….

 • Avatar

  Enyedimre

  2016. április 28. csütörtök - 19:38

  #109906

  Pár kérdés felvetés

  a_
  Bármilyen ház doksijának minimális feltétele =.

  1 Építész kivterv
  2: Statika kivterv
  3. Villamos kivterv
  5. Épületgépészet kivterv?
  ——————————————————————————————–
  B.
  Vagy
  Él még az a hozzáállás, hogy 300 m2 alatt az “engedélyezési terv” = kiviteli terv ?

  C,
  Kiviteli terv tartalma nem változott (Mék ajánlás ???

  im

 • Avatar

  Varga Péter

  2016. április 30. szombat - 23:11

  #109915

  Csak halkan megkérdezném: az egyszerűsített bejelentési eljárásban hogyan keletkezik hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentáció, amire a kiviteli terv vonatkozik?

 • Avatar

  László

  2016. május 2. hétfő - 20:20

  #109919

  Tisztelt Koós úr!
  Jogerős építési engedélyek rendelkezem egy zártkerti övezetben 42m2 alapterületű+tetőtér beépítés szeretnék építeni! Meg untam a vállalkozók vakaródzását kicsi munka, kicsi pénz lemaradok a zsíros melóról stb mondják! megfelelő szakértelemmel rendelkezem de papírral nem, segítségem is akad. Felépítem magam a házat nem érdekelnek jogszabályok, büntetések,(ha egy jogszabály nem jó akkor meg kell változtatni mint pl vasárnapi boltzár) Van egy gyógyíthatatlan beteg gyermekem neki épülne rehabilitációs céllal,hogy a jó időben ki tudjunk szabadulni a panelból! Mire számíthatok?Méltányosságból elengedhetik vagy csökkenthetik a büntetést?
  Előre is köszönöm a válaszát László!

 • Avatar

  Aranyi László /Arcoo/

  2016. május 3. kedd - 06:42

  #109921

  Tisztelt Koós úr!
  Másképp teszem fel a kérdést mert csak egy gondolat volt az előző kérdésem.
  Szóval a fő tartószerkezetet megfelelő szakemberek végzik a többit magam csinálnám.Ezt meg tehetem a jogszabály kihirdetése után?Nagy segítség nekünk kis,laikus, egyszerű embereknek az ön által közölt információk!
  Köszönettel Aranyi László

 • Avatar

  Szabóbácsi

  2016. május 3. kedd - 11:42

  #109923

  A tervezői felelősségbiztosítás azért elég durva volna. Udvari szállítóktól eltekintve. Főleg ha csak durván követi a tervezési volumeneket. Persze ez javasolható volna a kamarának is a sarc arányosításában.

 • Avatar

  András

  2016. május 5. csütörtök - 15:18

  #109929

  Áder aláírta tegnap, így a következő közlönyben benne lesz. A kormányrendeletekig jó kérdés mi a helyzet.
  pl. 48 (2) bb) “a bejelentett és a kormányrendeletben meghatározott mértékű változás bejelentésétől eltérően;”
  Mivel most még nincs erről semmi a 456/2015-ben, ezért nem tudom mekkora eltérést kell bejelenteni.

  • Avatar

   Aranyi László /Arcoo/

   2016. május 6. péntek - 09:14

   #109931

   Tisztelt András!
   Én érvényes építési engedélyek rendelkezem.
   Meg tudnád mondani, hogy FMV vagy műszaki ellenőr mellett én milyen munkákat végezhetek a saját házamon?Szakvégzetstégem nincs csak szakértelmem!Haverok segíthetnek/kaláka/?

   • Avatar

    András

    2016. május 6. péntek - 11:10

    #109933

    A törvény a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.
    Kormányrendeletek nélkül kicsit felemás a helyzet, de a helyzet jelen állása szerint, az én -laikus- jogértelmezésem szerint bármit (akár az egész házat) építhet a saját vagy közvetlen hozzátartozója részére, csak legyen FEMÜ (írásban kell szerződni és az e-naplóba ezt feltölteni!) aki vállalja a felelősséget ezért. Az szerintem nem lesz olcsó , ha nem ismerős, és érdemi részeket akar SK csinálni.

    Haverok feketemunkásnak minősülnének, így még segédmunkát sem végezhetnek. Csak közvetlen hozzátartozó jöhet.

    • Avatar

     Tóth Szilveszter

     2016. május 9. hétfő - 12:00

     #109937

     már csak azt az esetet kell tisztázni, ha a FEMÜ is közvetlen hozzátartozó 😉
     mindig meglep ,hogy milyen egyszerű segíteni a “nagycsaládosok” anyagi helyzetén 😀

 • Avatar

  Varga Péter

  2016. május 10. kedd - 13:33

  #109940

  Megnéztem a A K O R M Á N Y 2 0 1 6 . É V I I . F É L É V I
  M U N K A T E R V E a jogalkotásról.
  https://www.kormany.hu/download/6/2e/a0000/Kormány%20I%20féléves%20jogalkotási%20terv.pdf#!DocumentBrowse
  Ebben nem leltem nyomát semmilyen rendeletalkotási tervezetről a kiviteli tervekkel és a felelősségbiztosítással kapcsolatban…. tehát 2016 június végéig annyi.

  • Avatar

   András

   2016. május 10. kedd - 15:15

   #109941

   tervek annyit érnek… az építészek már csak tudják ezt? 😉
   Egyébként benne van itt is sokminden:
   16.oldal legalja
   “Az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos kormányrendetek módosításáról:
   Az előterjesztés célja az egyszerű bejelentés jogintézmény bevezetését követően szerzett gyakorlati
   tapasztalatok alapján az egyértelmű szabályozási környezet megteremtése, az egységes jogalkalmazás biztosítása, a koherenciazavar megszüntetése.”

   utána 17.oldal
   “Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
   Korm. rendelet módosításáról Közös előterjesztés az NFM-mel. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet szabályozza az elektronikus építési napló használatának szabályait, amelyek diferenciálásra és pontosításra kerülnek.”

   32.oldal első két tétel is érdekes településrendezés

   34. oldal
   “Az egyes településügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határ
   ozatban megfogalmazott célok -egyszerűsítés, rugalmasság, fejlesztés támogatás, bürokráciacsökkentés -elérését szolgálja végrehajtási rendeletek módosítása (érintve: 253/1997. OTÉK., 314/ 2012. Korm. rend.”

   • Avatar

    Varga Péter

    2016. május 10. kedd - 22:52

    #109944

    ?
    Péntektől hatályos az ÉTV. Ami alapján Magyarországon mindet építési tevékenységet csak teljes körű kivitelezési tervből szabad építeni. 300 nm bruttó alapterület alatti építési engedélyezési tervvel rendelkező lakóház esetében ez azonos az engedélyezési tervvel, kiegészítve tartószerkezeti tervvel, ha szükséges.
    Mivel a bejelentési eljárásban nem keletkezik záradékolt terv, így építeni azt csak teljes körű engedélyezési tervből lehet addig, amíg ennek a törvénynek a rendelete meg nem jelenik egy más műszeki tartalom előírásával.
    A kormány féléves jogalkotási tervében ez nem szerepel, azaz az építtetőkre addig egy további 1-1,5 milliós többlet teher hárul a kiviteli tervek készíttetése miatt.

 • Avatar

  Pető János

  2016. május 10. kedd - 18:41

  #109942

  Sejtelmem sincs, mit ért az Étv. május 13-tól hatályba lépő szövege az egyszerű bejelentési eljárás fejezetnél (33/A §) kiviteli terv alatt.

 • Avatar

  Varga Péter

  2016. május 11. szerda - 19:29

  #109951

  Tehát. Péntektől az új ÉTV szerint csak „38. § (1) Építési tevékenységet – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – kivitelezési dokumentáció alapján lehet végezni. (2) A kivitelezési dokumentáció tartalma – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – nem térhet el a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól.”
  – Tehát – mivel a kormány első féléves jogalkotói ütemtervében amit fentebb idéztem – júniusig biztosan nem lesz kormányrendelet, addig az ÉTV szerint bármiből, aminek az a neve hogy „kivitelezési dokumentáció” lehet-kell építeni. Ennek a dokumentációnak a tartalmáról jelenleg semmiféle törvényi, rendeleti előírás nincsen. Ami van, az a hatósági engedéllyel rendelkező épületek megvalósulására vonatkozik, tehát a bejelentésisekre nem.
  – Ha megjelenik a kormányrendelet, fogja szabályozni a bejelentési dokumentációhoz kötendő rajzok követelményét, ami a MÉK honlapja szerint egy május végi közgyűlés elé terjesztenek majd még be.

 • Avatar

  Enyedimre

  2016. május 11. szerda - 20:43

  #109954

  Tehát ha pénteken adja be “már” valaki, de még nem jött ki a “mi is az a kiviteli terv?” esszé, és valaki hirtelen elkezdi 15 nap múlva = akkor neki nem kell kiviteli tervet prezentálnia ?
  Nomeg.
  Teljes körű kiviteli terv. Ez az Enapló megnyitásakor lesz rögtön kötelező, vagy szakaszosan lehet feltölteni. (ahogy a szakágak érkeznek…)
  Mert az hogy a bejelentést követően X napon belül minden szakági terv összeálljon….nem életszerű.

  Utálom hogy bedobnak egy csontot és 25.000 mérnök sem érti…de a hozzá kapcsolódó több százezres építtetői célközónősgének sem tud senki semmit mondani., mert hiányos a rendelet.

  • Avatar

   Varga Péter

   2016. május 11. szerda - 21:34

   #109956

   Segítek 🙂
   A jelenlegi szabályozás szerint max. 300 nm bruttó szintterületű (3 szint…stb.) lakóépület esetén ma a kiviteli terv az 1:100 ép. eng. terv. A kamarai közgyűlés elé terjesztésben sem szerepel nagyon más a bejelentési eljárásra…. Tehát a ma és a rendelet megjelenése és hatálya között valószínű a korábbi ép. eng. terv elégnek tűnik kiviteli tervnek….

   • Avatar

    Pető János

    2016. május 13. péntek - 03:42

    #109965

    A dolgok mai (2016.05.13.) állása szerint az egyszerű bejelentési dokumentációhoz nem kapcsolható értelmezhető tartalmú kiviteli terv, tehát ilyen egyelőre nincs.

    Ezért a “valószínű a korábbi ép. eng. terv elégnek tűnik kiviteli tervnek…” értelmezés sem értelmezhető.

 • Avatar

  István

  2016. május 24. kedd - 07:28

  #110085

  Tisztelt Koós Úr!

  Próbáltam értelmezni a jogszabályt és arra jutottam, hogy a saját építkezésemen a pl. festést és a burkolást elvégezhetem magamnak akkor is, ha nincs ilyen irányú végzettségem.
  Arra viszont nem sikerült választ találnom, hogy a műszaki megfelelőséget ilyenkor hogyan igazolom. Meg kell bíznom Felelős Műszaki Vezetőt, aki az e-naplóban kitölti a végén a nyilatkozatot?
  Műszaki ellenőröm eleve van.

  Megköszönném, ha érdemben tudna választ adni, mert előbb utóbb jön a burkolás az építkezésünkön és magam szeretném csinálni. ÉS szeretnék jogszerűen lejárni.

  Köszönöm.

  István

 • #110105

  […] lesz a MÉK küldöttgyűlése, amely többek között az Étv felhatalmazása alapján […]

 • Avatar

  Svorcz Gábor

  2016. június 12. vasárnap - 09:22

  #110370

  A “kalákában” építkezésről az építés felügyeletnek más az álláspontja, állásfoglalást kértem tőlük. Építész vagyok Műszaki ellenőri és FMV jogosultsággal igen, de szakképesítéssel (szakmunkás bizonyítvánnyal) nem rendelkezem. A saját melléképületem megépítésénét nem végezhetem el, csak bírság kíséretében. Véleményük szerint az hogy kivették hogy “szakképesítéssel kell rendelkezni” az nem egyezik azzal hogy szakképesítés nélkül lehet!

  • Avatar

   postás

   2016. június 17. péntek - 20:14

   #110513

   Én egy senki vagyok, csak kicsit ügyesebb (talán) az átlagnál. Múlt héten volt éphatósági ellenőrzésem. Rákérdeztem a hatósági embertől erre és azt mondta csinálhatom (burkolás, gipszkarton stb..,nem tetőfedni akarok), de kell felelős műszaki vezetés. Sajnos a hivatal emberei nálad szeretnének törvényhozóként fellépni végrehajtás helyett. Itt is a másik helyi hatóság próbál beadáskor nem kötelező dolgokat (pl. alaprajzot) kérni. “Mert szoktuk.” Fáj nekik , hogy kivettek egy csomó hatalmat a kezükből. Egész gusztustalanul tudnak viselkedni sajnos. Nem kell félni tőlük csak betartani az aktuális szabályokat és nem lehet gondod.

 • Avatar

  bizsók lászló

  2018. február 26. hétfő - 15:59

  #117398

  …ennyi félreérthető, tehát nem vagy csak nehezen értelmezhető rendeletet, szabályt, előírást, mellébeszélést egy témában összehányni “kiviteli terv” nélkül, olyan “szakemberektől”, akik ezért még fizetést is kapnak, ez már a mennyország!… /azoknak, akik ebből még meg is élnek/… gagyi rendeletek, értelmezések gagyi jogalkotóktól, olyan ez, mint a hús áfája: mióta levitték, azóta 3-400-al drágább a hús!…
  …ha érthető lenne egy jogszabály, be lehetne tartani, viszont akik a jogi csűrcsavarból élnek, elszegényednének, azt viszont nem engedhetjük, ugyebár?…

 • Avatar

  Farkas Zoltán

  2018. június 4. hétfő - 19:05

  #118036

  39.§ ismét lehetővé teszik a “kalákát”

  Ez a rész azt jelenti, hogy kivitelező nem kell abban az esetben ha pl. még szakképesítéssel is rendelkező közeli hozzátartozóval szeretném elvégeztetni azt a munkafolyamatot amire neki szakképesítése van?
  Tehát nem kivitelező, hanem műszaki vezető felügyeletével csinálhatja?

  Olvastam egy ilyet is ehhez tartozóan:
  “…..szakmai szabályok betartása mellett
  a) ….
  b) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött esetben a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével.”

ÉPÍTÉSI JOG
Best of 2017 | építési jogszabályok a koos.hu-n

A koos.hu-n a kezdetektől kiemelt jelentősége volt az építési jognak, ezért aztán 2017-ben rendszereztük a különféle jogszabályokkal kapcsolatos változásokat és egy helyről tettük elérhetővé az összes fontos jogszabályt Svájci bicska az építési joghoz | a legfontosabb jogszabályok egy helyen   Mivel ez csak egy ajánló, az esetleges hozzászólásokat az eredeti cikkekhez tudják írni!

Best of 2017 | építési jogszabályok a koos.hu-n
2018. január 5. péntek
ÉPÍTÉSI JOG
Best of 2017 | a legnépszerűbb építési jog témájú írások

A sok írás közül kettőt emelnék ki, mert mindkettő sok kolléga számára teljességgel az újdonság erejével hatott annak ellenére, hogy mindkét rendelet viszonylag régi.   Hány szakági FMV és szakági műszaki ellenőr kell egy építkezéshez? 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM : Az egyszerű bejelentéssel épülő házakhoz is kell biztonsági és egészségvédelmi terv     2017-ben is […]

Best of 2017 | a legnépszerűbb építési jog témájú írások
2018. január 5. péntek

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább