Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
Koós Miklós
2016. június 14. kedd

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (Épkiv)

Az építőipari kivitelezési tevékenységet és a kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos előírásokat szabályozó 191/2009. (IX.15.) rendelet soron következő változásait ide gyűjtjük össze, hogy egységesen, egy helyen lehessen nyomon követni

 

 

***

2016. december 28-i változások:

a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet salátarendeletként számos fontos építőipari jogszabályt egyszerre módosított, ezek közül a 191/2009. (IX.15.) rendelet-et is. Aki szeretné összevetni a most érvényes rendeletet a korábbival, itt megnézheti2016.11.05-i állapot). A módosítások száma elég nagy, ezekből csak a legfontosabbakat gyűjtöttük ki:

A műszaki ellenőr is lehet tervezői művezető

A kötelező tervezői művezetésre vonatkozó minisztériumi állásfoglalás is érintette ezt, immáron belekerült a jogszabályba is. A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet.

(2) A tervező a tervezői művezetési feladatokat építési műszaki ellenőrként is elláthatja, ha arra jogosultsággal rendelkezik.”

Jelentősen módosult, hogy mi végezhető kivitelezési dokumentáció alapján

A rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető)

„b) az az építési tevékenység – ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet – , amely esetében

ba) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja,

bb) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az 5,4 méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,

bc) az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint esetén a pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m2,

bd) a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz,

be) a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak,

bf) 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni teherrel kell számolni,

bg) a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A”,

bh) az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak, valamint”

Vagyis, ha az egyszerű bejelentéssel épülő lakóépület támaszköze legalább 540 cm (illetve a fenti b) alpontjai közül bármelyik megvalósul), akkor a 22.§ (1) -(3) bekezdése szerint TELJES KÖRŰ kiviteli tervet kell készíteni minden szakágban, vagyis a tartószerkezeten túl épületgépészeti és épületvillamossági szakágakban is. Ez már nem “rendszerterv”, hanem valódi szakági kiviteli terv tervlapokkal, számításokkal, műszaki leírással és költségvetési kiírással.

Bármilyen furcsa is, hogy miközben eltörölték a gépészeti és elektromos terveknél a teljesítmény alapú kötelezettséget a kiviteli tervek készítését illetően, jelenleg attól függ, hogy kell-e épületvillamossági terv, hogy pl. az épület tartalmaz-e “a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt” (22.§ (1) b-c) alpontjai…). Ha ezt valaki furcsának találja, forduljon az MMK-hoz. Ők remélhetőleg értik.

A rendelet 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek (és ez talán a legfontosabb változás az egész rendeletben):

(2) A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési programban megadott alapvető követelmények és egyéb előírások – ellenőrizhető módon történő – kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó egységes dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés

a) megnevezését,

b) helyzetét, méretét, mérettűrését,

c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket,

d) minőségi követelményeit,

e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint

f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.

(3) A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része

a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű

aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,

ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek,

b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,

c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,

d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció.”

Vagyis többek az épületgépészeti és az épületvillamossági terv immáron kötelező része a kiviteli dokumentációnak és nem teljesítményhez kötött.

Megszűnt a szakágak korábbi kötelező tervtartalma

Korm. rendelet 1. melléklet I. pontja a következő 7. alponttal egészül ki:

„7. A kivitelezési dokumentáció munkarészeit a felelős tervező a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara szabályzatainak figyelembevételével határozza meg.”

Ez az a szabályzat, amit a MÉK immáron 8 éve nem képes kidolgozni és nem képes megfelelni a jogszabályi követelménynek. Bár látva az egyszerű bejelentéshez készült MÉK-MMK szabályzatot, talán ez nem is olyan nagy baj.

A fentiekkel összefüggő fontos változás, hogy megszűnt az 1. sz. melléklet II. fejezete, amely részletesen szabályozta, hogy az egyes szakágaknak pontosan milyen terveket kell elkészíteni. Ez olyan fontos, aminek a jelentőségét nem elég hangsúlyozni. Ez szorosan összefügg  a rendelet megváltozott 22. §-val, miszerint nem formai, alaki előírásokat tesz a jogszabályalkotó, hanem a követelményeket írja elő és a szakszerű megvalósításhoz szükséges tervek meghatározását a felelős tervezőre bízza

Nem részleteztük az összes változást, ezért a teljeskörűség érdekében erősen ajánlott a teljes rendeletet áttanulmányozni.

 

kiviteli tervvel kapcsolatos írásaink

további írásaink a 191/2009 rendeletről

ismertetők a legfontosabb építőipari jogszabályokról

 

Svájci bicska az építési joghoz | a legfontosabb jogszabályok egy helyen

 

 

Hozzászólások (27): megnézem

 • #110389

  […] 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (Épkiv) 2016. júniusi változásai […]

 • Avatar

  Kiss András

  2016. június 14. kedd - 15:58

  #110418

  Nagyon hasznos kis kivonat!

  De segítsenek nekem: a 22 § (1a) szerint tehát “Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó kivitelezési dokumentáció alapján végezhető.”.
  Itt már a 456/2015 kormányrendeletet felváltó 155/2016-ra hivatkozik, az fogja megmondani, hogy mi a kötelező kivitelezési dokumentáció tartalom? (mert hogy a 456-os jelenleg nem tartalmaz ilyet)

  És egy gyakorlati kérdés: ha nekem már van egy tudomásul vett egyszerűsített bejelentésem, a kivitelezéshez akkor is a 155-ösben felsorolt dokumentációt kell majd feltölteni vajon az e-naplóba? Ami, ha jól látom, nagyjából a korábbi eng.terv szint, legalábbis a 155/2016 szerint.

  (És csak úgy nem mellékesen: laikus építtetőként a fülem kettéáll, hogy átlássam az összes törvényt és rendeletet, amit most éppen figyelembe kellene venni, kiegészülve, ha jól látom, egy MÉK szabályzattal is. Az már csak hab a tortán, hogy amikor a tervezés elkezdődött, más jogszabályok voltak, mint mikor a beadás megtörtént, és a kivitelezés idejére megint más lesz minden jól láthatóan. Ha mindent jogszabályok szerint sikerül megoldani, fizetek magamnak egy rekesz sört a megspórolt bírságokból – de kicsi az esély rá, hogy berúgok, azt hiszem…)

 • Avatar

  Pató Károly

  2016. június 15. szerda - 07:01

  #110452

  A megrendelő az esetek többségében ebből semmit sem ért. Amíg a jogszabályalkotásból jól meg lehet élni, számíthatunk a folyamatos változtatásokra.

 • Avatar

  Kujbus Marianna

  2016. június 15. szerda - 09:38

  #110457

  Én úgy látom, hogy a műszaki ellenőr nem minden e-naplós munkához kell :
  16. § (1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység esetén, ha
  a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,
  b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,
  c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,
  d)109 az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint, vagy

  • Avatar

   Rezsnyák Péter kivitelező építész

   2016. június 19. vasárnap - 17:59

   #110519

   Igen, ezt én is így látom. Ez eddig is így volt, de most a “naplóköteles ” munka az alanya a műszaki ellenőr bevonásának. Ha egy fővállalkozót bíz meg a Megrendelő, akkor nem kell műszaki ellenőr. Azonban ha valaki egy fővállalkozót megbíz, annak van annyi esze, hogy műszaki ellenőrt is fogad.

 • Avatar

  Varga Péter

  2016. június 16. csütörtök - 16:25

  #110496

  22 perce van Településképi törvény is, ami hétfőtöl hatályos. A 33/A-ra nincsen településképi eljárás.

 • Avatar

  Bakos Géza

  2016. június 21. kedd - 12:28

  #110539

  Kedves Miklós!
  Mindenekelőtt -praxisom 40-ik évébe lépve – örömmel bukkantam rá erre a – szerintem – legautentikusabb weboldalra, ami a szakmánkat illető információkat illeti.
  Puszta kíváncsiságból volna egy legfrissebb kérdésem, miután az egymásra mutogató jogszabály-dzsungelben képtelen vagyok egyértelmű válaszra lelni (pedig -sajnos- nagy gyakorlatom van abban, hogy időnként -kényszerűségből – “átmenjek jogászba”…) Mondok négy dátumot:
  1.Ha az egyszerű bejelentést 06.12-én töltöttem fel az ÉTDR-be, amit
  2. az illetékes hatóság saját levelében 06.13 – án “tett beadvány”-nak fogalmaz, akkor
  3. számon kérheti-e a 06.14-én módosult 191-es törvényben előírt új “kivitelezési dokumentáció tartalmi előírásai”-t?….amit egyébként
  4. a 06.15.-től hatályos 156-os “saláta”-törvény módosított?…..
  Merthogy a ma kapott levelük szerint beadványom “nem minősül egyszerű bejelentésnek” a “nem a kiviteli terveknek megfelelő tartalom”- miatt…
  Mivel egyikünk sem látnok, 06.13-ig senki nem tudhatta, mi fog kijönni 06.14-én,vagy valamikor…
  Érdeklődéssel várom a véleményeket.

 • Avatar

  atus

  2016. június 27. hétfő - 13:52

  #110635

  Jééé!

  Az ország 70%-án kell tartószerkezeti tervfejezet az egyszerű bejelentéshez,
  mert az 1-3 földrengési zónába esik!
  https://www.georisk.hu/Maps/EC8_zones_A4.jpg

  nóóóórmáááliis?

  • Avatar

   magnitudo

   2016. június 27. hétfő - 15:38

   #110637

   Fordítva, akkor nem kell, ha beleesik. Kell, ha 4-5 zónában van, ami kb. az ország 25 %-a, és jogos.

   • Avatar

    atus

    2016. június 28. kedd - 13:49

    #110642

    Köszi a pontosítást!
    Ettől függetlenül a megrendelők nagyon fognak csodálkozni, hogy azért kell tartószerkezeti tervet készíteni, mert földrengésveszélyes területen akar telket venni…

 • #114216

  […] § Épkiv | 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet […]

 • #114222

  […] § Épkiv | 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet […]

 • A MÉK útmutató súlyosan félrevezető - koos.hu

  2017. február 8. szerda - 13:30

  #114360

  […] § Épkiv | 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet […]

ÉPÍTÉSI JOG
Best of 2017 | építési jogszabályok a koos.hu-n

A koos.hu-n a kezdetektől kiemelt jelentősége volt az építési jognak, ezért aztán 2017-ben rendszereztük a különféle jogszabályokkal kapcsolatos változásokat és egy helyről tettük elérhetővé az összes fontos jogszabályt Svájci bicska az építési joghoz | a legfontosabb jogszabályok egy helyen   Mivel ez csak egy ajánló, az esetleges hozzászólásokat az eredeti cikkekhez tudják írni!

Best of 2017 | építési jogszabályok a koos.hu-n
2018. január 5. péntek
ÉPÍTÉSI JOG
Best of 2017 | a legnépszerűbb építési jog témájú írások

A sok írás közül kettőt emelnék ki, mert mindkettő sok kolléga számára teljességgel az újdonság erejével hatott annak ellenére, hogy mindkét rendelet viszonylag régi.   Hány szakági FMV és szakági műszaki ellenőr kell egy építkezéshez? 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM : Az egyszerű bejelentéssel épülő házakhoz is kell biztonsági és egészségvédelmi terv     2017-ben is […]

Best of 2017 | a legnépszerűbb építési jog témájú írások
2018. január 5. péntek

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább