Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
Rápli Pál
2017. április 5. szerda

Gondok lehetnek a települési arculati kézikönyv (TAK) és a településkép védelmi rendelet (TVR) finanszírozásával

Levelet kaptam Rápli Páltól a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény miatt megalkotásra váró települési arculati kézikönyv és településkép védelmi rendelet kapcsán.

Tisztelt Állami Főépítész,

Több heti munkával, a felkeresett tovább képzések és a Miniszterelnökség által rendelkezésre bocsátott útmutatók (stb.) tapasztalatai alapján irodám összeállította a Települési arculati kézikönyv és a településkép védelmi rendelet megalkotására vonatkozó szerződés tervezetét és annak mellékleteként kidolgozott sávos idő-ütemtervét.

Kérlek, engedd meg, hogy tájékoztatásul megosszam Veled és a közös ügyért dolgozó szakmai kamarával a mai napon aktuális ismeretekre alapozott tapasztalatainkat!

A mellékelt dokumentumokból kiolvasható, hogy – véleményem szerint – 2017. április 20-i szerződés kötést követően nem garantálható már a településkép védelmi rendelet  2017. október 1. előtti megállapítása és hatályosulása.

Az Útmutató  cca. 80 napra taksált időkimérete ugyanis nem számol a nyári szabadságolásokkal (ennek egy része kötelező a munkáltatóra nézve!), az önkormányzati előterjesztések és a Képviselő-testületi ülések közt szükségesen biztosítandó idő intervallumokkal és az általánosan tapasztalható szakember hiánnyal. Ez utóbbira a gyorsított és – követelményeit tekintve engedményezett –  főépítész-vizsgáztatás sem feltétlenül gyógyír, mivel az elvégzendő főépítészi irányítási feladat ellátásához némi szakmai gyakorlat is szükséges lenne, nem igaz?

Sajnos továbbra sincs megbízható információ a települések feladat-finanszírozására betervezett 1.000 eFT támogatás kiutalásáról (utolsó negatív információ: 2017. 03. 30. Csüt., Bp. FUGA). Ugyancsak itt hangzott el, hogy a Lechner Tudásközpont web-felülete az év második felében már biztosan (???) rendelkezésre áll. A bökkenő az, hogy nekünk már júniusban olajozottan együtt kellene működnünk a siker érdekében, ha komolyan vesszük a szeptember 29-i rendeletalkotást.

Emiatt önkormányzati partnereink zöme nincs abban a helyzetben, hogy a támogatás megérkezéséig (értsd.: legalább, valami állami elköteleződésről szóló levél vagy nyilatkozat) megrendelje a munkát. Építész irodám nevében azt viszont biztosan állíthatom, hogy a jogszabályban rögzített október 1-i határidőre vonatkozóan, a jogszabályi környezet változtatása nélkül 2017. április 20. után nem áll módunkban szerződést kötni a feladatra, vagy akár csak a  főépítészi feladatra vállalkozni.

A Megyei Kormányhivatal tájékoztatóján kértem a Kormányhivatal megjelent munkatársait arra, hogy szükség esetén időben legyen bátorságuk a Miniszterelnökség felé jelezni, ha az eltervezett ütemezés valamilyen körülmény miatt esetleg ellehetetlenülne. Magam részéről az, hogy ellentétben a Kolossa József főosztályvezető úr által a MÉK településtervezői Tagozat 2017. január 20-i ülésén, több mint 100 településrendezési tervező jelenlétében tett, a résztvevők és áttételesen a több mint 3000 érintett település számára megfogalmazott ígérete ellenére – miszerint a szükséges finanszírozás márciusban rendelkezésükre áll majd –  a mai napig még csak nem is körvonalazódik a feladat finanszírozása, megalapozza azon véleményemet, hogy eljött az ideje az “újra-tervezés”-nek.

A valóság:

– A közelmúltban 30-40 önkormányzati partnerünk és további 10-15 település kért fel előzetesen a TAK-TVR és főépítészi feladatok ellátására.

– Ebből 3-8 település lesz csak abban a helyzetben, hogy április 20-ig velünk szerződést kötve, saját költségvetéséből előzetesen finanszírozva – és bízva a Lechner Tudásközpont kellő időben történő feltámadásában – abszolválni tudja az elvárt szak-feladatot.

– A megyében ma este (2017.04.04.) 1,5 -2,5 tapasztalt önkormányzati főépítész teljesít szolgálatot, a több mint 250 településre és ezen belül legalább 9 városra vonatkozóan. Az adat azért bizonytalan, mert kollégáim felmondási időzítéséről nincs percere pontos hiteles adatom, de az minden bizonnyal állítható, hogy a több évtizede szolgálatot teljesítő kollégáim felmondása a bizonytalan  jogi helyzettel összekapcsolható.

– Az április 20-i szerződéses állományunk várható állapota alapján – munkánkat át fogjuk strukturálni a valós építészeti feladatokra…

Nem várom el, levelem bizalmas kezelését és kifejezetten kérem, hogy a mellékletben közreadott szellemi termékünk válhasson térítés mentesen felhasználhatóvá, amennyiben az a települési értékvédelem ügyét szolgálja.

Köszönettel:

R á p l i   P á l

vezető tervező, építészeti és településrendezési igazságügyi szakértő

letölthető anyag

Tk00 MINTA TAK TVR 1 melléklet_170331

 

kapcsolódó írások az építési jog oldalán:

Hozzászólások (0): megnézem

SZAKMA
Padló MI 01:2017 műszaki irányelv

Az év elején nyomtatott kiadványként megjelent PADLÓ MI 01:2017 MŰSZAKI IRÁNYELV (Esztrich padozatok) pdf változata a múlt héten felkerült a honlapunkra, és regisztráció nélkül letölthető a követkwző címről: https://www.burkolastechnika.org/letoltes.php Az irányelv olyan jellemzőket ad meg az MSZ 04-803 szabványsorozatban megadott követelmények kiegészítéseként, amelyek megkönnyítik az aljzatok (esztrichek) és burkolóanyagok kiválasztását, méretezését és kivitelezését. Ilyenek például […]

Padló MI 01:2017 műszaki irányelv
2018. december 28. péntek
ÉPÍTÉSI JOG
TAK és TVR | megfeledkeztek a 2021-ben életbe lépő energetikai előírásokról

Számos TAK és TVR áttanulmányozása után arra jutottam, hogy amennyire üdvözlendő, hogy az épülethomlokzatokra és tetőkre kerülő épületgépészeti berendezéseket szabályozni próbálják, annyira elszomorító, hogy közben elfeledkeztek arról, hogy 2021. január 1-től átalakítás és új épület már csak úgy kaphat használatbavételi engedélyt, ha a energia minimum 25%-át megújuló energiával tudja biztosítani (pl. napelem, vagy más…) Az […]

TAK és TVR | megfeledkeztek a 2021-ben életbe lépő energetikai előírásokról
2018. február 27. kedd

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább