Regisztráció/Belépés

további cikkek

Avatar
Koós Miklós
2017. május 4. csütörtök

97/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet az egyszerű bejelentés módosításáról

A múlt héten jelent meg az egyszerű bejelentésről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítárásól szóló 97/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet  (A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletnek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról).

A jogszabályváltozást az Étv. törvény készítette elő, így a tartalma már ismert volt, most már a pontos jogszabályi szöveg is ismertté vált. A lényeg:

1. § (1) c)a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz,

d) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi,

A jogszabály részletesen szabályozza, hogy akár jogutódlással, akár más módon folytatódik az építkezés, akkor az csak az eredeti feltételek mellett lehetséges. Ha az építtető ezeknek a feltételeknek nem felel meg, akkor megkezdeni csak építési engedély birtokában, vagy ha már megkezdett építkezést folytatná, akkor csak fennmaradási engedély birtokában teheti meg.

fontos változás még, hogy

6. § c) 1. melléklet I.9. pontjában az „Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve” szövegrész helyébe az „Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás” szöveg lép.

vagyis nem kell semmiféle rajzos, tervi melléklet, elég egy műszaki leírás.

az epitesijog.hu írása a rendeletről

egyszerű bejelentéssel kapcsolatos írásaink

 

 

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

 

Hozzászólások (2): megnézem

 • Avatar

  Tóth Tamás

  2017. május 5. péntek - 22:06

  #115107

  Nemrég megváltozott az Építési Törvény (OTÉK) mezőgazdasági területekre vonatkozó előírása is. Az eddig 3 %-os beépíthetőségi határt 10 %-ra emelték és 1500 m2 felett már bármilyen építmény elhelyezhető! (Vége a 3 %-ba betuszkolt káposztasavanyítóba és gyógynövény-feldolgozóba rejtett lakóépületeknek.)
  Ez viszont valami egész komoly léptékű ingatlan spekulációt indíthat el a zöldterületek rovására!
  (Mellesleg a lakott területek beépítésre nem szánt területein is felemelték az 5%-ot 10 %-ra.)
  Most pedig kiterjesztették az egyszerű bejelentésű eljárást a 300 m2-nél nagyobb lakóépületek építésére, amennyiben az épület egy lakásos és az építtető saját lakhatását biztosítja. Ami figyelemreméltó, hogy nincs felső határ!
  Cui prodest? Van tippem. . . .

  Itt a módosítás:
  29. § (1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el.
  (2) A mezőgazdasági terület:
  a) kertes,
  b) általános
  mezőgazdasági terület lehet.
  (3) A mezőgazdasági területen – a (8) bekezdésben foglalt telek kivételével

  (1) a 720 m2-t el nem érő területű telken épületet elhelyezni nem szabad,
  (2) a 720-1500 m2 közötti területnagyságú telken – a nádas, a gyep és a szántó művelési ágban nyilvántartottak kivételével – legfeljebb 10%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el,
  (3) az 1500 m2-t meghaladó területű telken építmény legfeljebb 10%-os beépítettséggel helyezhető el.
  (4) A mezőgazdasági területen – a (8) bekezdés kivételével – lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 10%-os beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 m lehet.
  (5) A mezőgazdasági területen több önálló telekből mezőgazdasági birtoktest alakítható ki. A birtoktest esetében a 10%-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább a 10 000 m2-t eléri, és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatára nincs korlátozó hatással, vagy azt nem veszélyezteti. Ebben az esetben a birtokközpont beépítettségének meghatározásakor beszámításra került telkeken épületet elhelyezni nem lehet. A birtokközpont telkén a beépítettség a 45%-ot nem haladhatja meg.
  (6) A birtokközpont telkén az (1) és a (4) bekezdésben foglaltakon túl a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szállás jellegű épület, vendéglátó épület elhelyezhető.
  (7) Indokolt esetben a birtokközponthoz tartozó más telken kiegészítő központ alakítható ki, ha a központ beépítettsége a központhoz tartozó összes telek területe után számított beépíthetőségi mértéket nem éri el. Ilyen esetben a telephely beépítettsége a bejegyzett korlátozás szerinti beépíthetőségi mértéket nem haladhatja meg.
  (8) Mezőgazdasági területen lévő, zártkerti művelés alól kivett telken építmény legfeljebb 10%-os beépítettséggel helyezhető el. A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 m lehet.

  ( Az OTÉK
  b) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „legfeljebb 5%” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10%” szöveg.)

 • Avatar

  Fekete Péter

  2018. június 24. vasárnap - 17:58

  #118102

  Az OTÉK ezen rendelkezése 2016. VI. 14-től hatályos.

  Ezzel csak az a baj, hogy a HÉSZ-ek általában külön – megismételve az OTÉK-ot – renelkeznek a 3%-os beépíthetőségről.
  Márpedig az OTÉK 111. § (1) bekezdése szerint a HÉSZ az OTÉK-tól szigorúbb követelményeket is megállapíthat.
  Ebben az esetben a HÉSZ felülírva az OTÉK-ot továbbra is a megengedett legnagyobb beépíthetőség 3%.

SAJÁT
Az első egyszerű bejelentéses családi házam

2018 közepén mond még valakinek is bármit a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet?  Ez vezette be az un. egyszerű bejelentéses – nem – eljárás módot. Erről szólt egy írásom, mely a megjelenése óta több mint 36.800 olvasásnál tart. 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet | Megerőszakolták az építési törvényt Ezt csak azért írom, mert a most bemutatandó […]

Az első egyszerű bejelentéses családi házam
2018. augusztus 3. péntek
SZAKMA
Egyszerű bejelentési eljárás hatásai az épített környezetünkre

Az egyszerű bejelentési eljárás előtti időkben, amikor a helyi építéshatóságok bírálták el az építési engedélyeket és végezték el a szükséges ellenőrzéseket, többnyire minden területnek ’volt gazdája’, azaz egy-egy építéshatósági előadó egy-egy területre ügyelt. Ma, amikor az erősen lecsökkentett létszámú járási építésfelügyeleti hatóságok végzik az építéshez kapcsolódó ellenőrzések többségét csak és kizárólag azt tudják ellenőrizni, ami […]

Egyszerű bejelentési eljárás hatásai az épített környezetünkre
2018. március 25. vasárnap

legfontosabb jogszabályok

minden (2019 márciusáig megjelent) fontos jogszabályt, amire szükség lehet, egy helyre gyűjtöttünk össze: Étv, OTÉK, Épkiv, 312/2012, 266/2013, CPR, OTSz, az energiatanúsításról, a bírságokról, az egyszerű bejelentésről, ... stb tovább